Články – Argentina

Latinská Amerika: Diskriminujeme se navzájem

  30. říjen 2014

Někteří lidé si vždy najdou důvod diskriminovat ostatní, ať už kvůli socioekonomické úrovni, rase, místu bydliště nebo původu. Zde uvádíme několik příkladů z Latinské Ameriky.