Pocta malajsijské aktivistce Irene Fernandez

Poznámka překladatele: Všechny odkazy v článku vedou na stránky v anglickém jazyce.

_________________________________________________________________

irene fernandez

“Když vidím zničená těla migrantů, kteří v naší zemi pracují, a jejich oči bez špetky naděje, chtěla bych je obejmout a rozptýlit jejich obavy. Vyvolává to ve mně vztek a pomáhá mi to bojovat proti tomuto represivnímu systému.”

Lidskoprávní organizace po celém světě truchlí nad smrtí legendární malajsijské aktivistky Irene Fernandez. Irene zemřela na selhání srdce 31. března 2014.

Irene založila skupinu “Tenaganita”, která se věnuje ochraně práv migrantů a uprchlíků. Irene byla dlouholetou aktivistkou, důsledně a odvážně se zasazovala za práva žen, pracujících a ostatních přehlížených skupin. V roce 2005 obdržela ocenění “Right Livelihood Award” (Cena za správný, spravedlivý, přínosný způsob života), také označovanou jako “Alternativní Nobelova cena”.

Irene byla zatčena v roce 1996 a obviněna ze “zákeřného vydávání falešných zpráv” v souvislosti s svojí prací, která odhalila týrání migrantů v detenčních centrech. Její soud trval 13 let a stal se nejdelším v historii Malajsie.

Aliran, skupina zasazující se za lidská práva, ocenila statečnost Irene jako aktivistky, která byla záštiplně pronásledována vládou:

Boj za lidská práva přišel o oddanou bojovnici, která se odvážně postavila na obranu poctivého a spravedlivého přístupu k nebohým pracujícím migrantům, kteří jsou často vykořisťováni a týráni bezohlednými zaměstnavateli a agenturami.

Vášnivě a odhodlaně usilovala o naplnění svého cíle — důstojné životní úrovně utlačovaných a utiskovaných. A jako všichni obhájci lidských práv byla i ona pronásledována vládou, která netoleruje jakýkoli vzdor od těch, kteří se snaží domoci spravedlnosti.

Steve Oh líčí Irene jako malajsijskou ‘Johanku z Arku’ utlačovaných migrantů:

Političtí tyrani neférovým způsobem zkomplikovali život této nebojácné, nezkrotné a skromné malajsijské ‘Johanky z Arku’, která ve své zemi bojovala za utiskované migranty a uprchlíky.

Je těžké mluvit o Irene bez toho, abychom zmínili nepřátelské prostředí, ve kterém se úřední orgány bránily jakékoli kontrole a zdráhaly se přijmout zodpovědnost za své činy. Musela projít nevýslovným strádáním, když se dostala do rukou panovačných úředníků, kteří na ni neustále doráželi.

Jak jsem napsal, vybavuji si sílu této pozoruhodné ženy, do jejíž stoické vyrovnanosti bylo vryto utrpení téměř světice — utrpení ne kvůli vlastnímu prospěchu, ale kvůli pomáhání bezmocným v jejich těžkém údělu.

Vůdce opozice Anwar Ibrahim také uctil památku Irene:

…zastánce slabých, chudých a přehlížených, bojovnice s opravdovým odhodláním tváří v tvář pronásledování a neustálému obtěžování ze strany vládních orgánů.

Samozřejmě jde také o těžkou osobní ztrátu, protože byla blízkou rodinnou přítelkyní a mou kolegyní od dob našeho působení v Malajsijské radě mládeže (Malaysian Youth Council).

Charles Santiago, člen malajsijského parlamentu za volební obvod Klang, shnul Irenin odkaz:

Nic z pronásledování a obtěžování, se kterými se setkala, nezadusilo její odvahu dále bojovat. Ona vedla boj, který byl skutečně inspirující pro mladší generaci. Její oddanost lidským právům a spravedlnosti se stala legendou.

Všichni se snažíme za sebou něco zanechat, když se naše cesta na zemi blíží svému konci. Irene zanechala odkaz, díky kterému bude nejen pokračovat boj za práva utlačovaných a nerovnoprávných, ale který bude mimo to nadále inspirovat ostatní k tomu, aby byli odvážní tváří v tvář nepřízni osudu a aby i přes obtíže pokračovali v boji za to, čemu věří.

Irene byla přítelkyní a partnerem různých asijských skupin zasazujících se o lidská práva. Jednou z nich je Centrum pro ženské otázky (Center for Women's Resources) z Filipín:

Center for Women’s Resources stejně jako mnoho ostatních hluboce truchlí nad smrtí Dr. Irene Fernandez. Vzdáváme čest této skvělé ženě, která nám byla výraznou oporou v našem boji a našich aktivitách. Byla světoobčankou, aktivistkou bez hranic, opravdovou mezinárodní osobností.

Victor Sang Khambil připomněl ve svém příspěvku na Facebooku Ireniny zásluhy v boji za práva etnika Chin v Malajsii:

Mohu jen říct, že smrt ukončí život, ale ne vztah k zemřelému. Irene Fernandez nebude pouze zapsána do dějin Malajsie jako skvělá obhájkyně lidských práv, ale zůstane také navždy s lidem Chin. Sbohem, má přítelkyně, tady jsou pro tebe má poslední slova: “Ty nikdy nezemřeš, protože jsi živoucím symbolem lidské odvahy.”

Asijská koalice rolníků (Asian Peasant Coalition) se zmínila o Irenině obraně zemědělské reformy:

Irenina náhlá smrt nás šokovala a jsme velmi zarmouceni. Avšak naše milovaná Irene pro nás bude vždy vzorem. Vyzýváme lidi, které inspirovala její upřímná práce, aby využili tento pocit solidarity a aby se ještě svědomitěji zasazovali za utlačované lidi. Budeme pokračovat v jejím odkazu. Budeme dále bojovat za opravdovou zemědělskou reformu a potravinovou suverenitu!

Před několika lety ocenili Spojené státy americké Irene jako jednu z nejvýznamějších světových aktivistů a aktivistek, kteří neúnavně pracují na vymýcení moderního otroctví. Velvyslanec Joseph Y. Yun vyjádřil smutek na Ireninou smrtí:

Lidé v Malajsii a všude po světě si jí velmi vážili pro její dlouhodobé zásluhy o boj za chudé a opomíjené. Před několika lety ocenilo ministerstvo zahraničí USA Irene jako jednu z deseti předních světových aktivistů a aktivistek, kteří se zasazují o zastavení moderního otroctví. Vláda Spojených států nemohla najít pro toto ocenění lepší osobnost. Na nás všechny hluboce zapůsobilo její vnitřní přesvědčení i to, jak v Malajsii prosazovala dodržování lidských práv. Všem nám bude upřímně chybět Irenino zanícení, oddanost věci a především její přátelství.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.