Click Rights: Kampaň o “digitálních právech” pro Střední východ a severní Afriku

Poznámka překladatele: Všechny odkazy v článku (kromě posledního) vedou na stránky v anglickém jazyce.

_________________________________________________________________

IGMENA screen shot

Po odhaleních Edwarda Snowdena o americké Národní bezpečnostní agentuře (NSA) se v mezinárodní komunitě živě diskutuje o nových modelech správy internetu. Ale účastní se této diskuse také arabští občané? Jedna vlivná organizace tvrdí, že ne, a to sice proto, že chybí povědomí o “digitálních právech”.

IGMENA je program správy internetu (Internet Governance programme) pro Střední východ a severní Afriku vedený holandskou mezinárodní rozvojovou organizací Hivos. Jejich nová kampaň “Click Rights” se snaží zvýšit povědomí o digitálních právech, aby občané mohli účinněji působit na vlády a soukromý sektor v otázkách jejich dodržování. (Upozorňujeme, že Global Voices je spolufinancována organizací Hivos.)

Na svých stránkách představují témata jako všeobecnost (univerzalita), přístupnost, svoboda projevu a soukromí, a to v interaktivní a snadno zapamatovatelné formě. “Předkládáme soubor deseti zásadních internetových práv zahrnutých v Chartě lidských práv a pravidel v oblasti internetu (Charter of Human Rights and Principles for Internet) [z fóra o správě internetu Organizace spojených národů], která stále ještě nejsou přijímána arabskou komunitou,” vysvětluje Nora Fathi, zodpovědná za komunikaci a zastupování zájmů programu IGMENA.

Když Fathi, která je sama z Egypta, poukazuje na omezení internetu typická pro tento region, použije jako příklad situaci ve své zemi: “Svoboda internetu je v Egyptě stále ještě potlačována… Online aktivisté a blogeři jsou zadržováni, někdy kvůli jednomu ´tweetu´, který je příslušnými úřady vnímán jako hrozba pro národní bezpečnost. Existují zde omezení na mnoha různých úrovních — technické, politické a i na úrovni lidských práv.”

“Jelikož se občané nemohou zasazovat za práva, kterých si nejsou vědomi, snažíme se vést diskusi o skupině práv, která stále ještě nejsou uznávána arabskou komunitou, a dosáhnout na nich obecné shody. Vést dialog s vládami je dlouhodobý cíl — pokud nejprve nezvýšíme povědomí arabských online uživatelů o jejich vlastních právech, bude prakticky nemožné dosáhnout shody na jakémkoli předpisu,” říká Fathi.

Internetová “Click Rights” kampaň programu INGEMA je dostupná v angličtině a arabštině.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.