Makedonci využívají sociální média, aby podpořili dárcovství pro potřebné

Některé makedonské humanitární organizace a iniciativy řadových občanů úspěšně využívají sociální média, aby podpořily dárcovství pro nejchudší obyvatele země.

Organizace “ХРАНА ЗА СИТЕ — БХМ” (Jídlo pro všechny — potravinová banka) se zasazuje o vytvoření potravinových bank [en], které by přímo pomáhaly lidem a rodinám ohroženým chudobou. Tato nevládní organizace nedávno zveřejnila na své webové stránce data týkající se lidí žijících pod hranicí chudoby [mk], kteří podle oficiálních statistik tvoří 30 procent makedonské populace.

Podle dostupných informací žijí nejchudší lidé hlavně ve velkých rodinách, jsou často nezaměstnaní a bez formálního vzdělání. Část této krátké studie tvrdí:

Анализирано по профили, најранливи групи се повеќечлените домаќинства имајќи го предвид фактот дека 47.3% од сиромашните живеат во домаќинства со 5 и повеќе членови. Стапката на сиромаштија кај невработените е 41.8%, односно 44.8% од сите сиромашни се невработени лица. Образованието на носителот на домаќинството, исто така влијае на бројот на сиромашни лица. Имено, 54.7% од сиромашните лица живеат во домаќинства во кои носителот на истото нема или има завршено најмногу основно образование, а најголем процент се домаќинствата каде носител на истото е самохрана мајка – родител и стари и изнемоштени лица.

По горе презентираните проценти можеме да извлчеме заклучок дека над 600.000 граѓани од Р. Македонија живеат во сиромаштво односно над 60.000 луѓе спаѓаат во категоријата на неухранети лица, од кои над 50% проценти се деца.

V rámci jednotlivých sociálních skupin patří mezi ty nejzranitelnější velké rodiny — 47 % chudých lidí žije v domácnostech o pěti nebo více členech. Mezi nezaměstnanými se vyskytuje 41,8 % chudých lidí, 44,8 % chudých je nezaměstnaných. Vzdělání hlavy domácnosti také ovlivňuje míru chudoby. 54,7 % chudých lidí žije v rodinách, jejichž hlavní člen nemá žádné formální vzdělání nebo dokončil pouze základní školu. Většina rodin je odkázána na jednoho rodiče (matku) nebo na starší, méně aktivní osoby.

Data ukazují, že více než 600 000 obyvatel Makedonské republiky žije v chudobě a více než 60 000 spadá do kategorie podvyživených — tuto skupinu tvoří z více než 50 % děti.

Zatímco má podle odhadu 60 % obyvatel Makedonie přístup k internetu, vývoj online obchodování v porovnání se zbytkem Evropy zaostává a online dárcovství není příliš běžné. Humanitární iniciativy řadových občanů ale používají v první řadě sociální média, aby zvýšily povědomí o svých akcích, ve kterých se snaží získat základní prostředky (jako jídlo nebo oblečení) pro potřebné.

Významné příklady takových hnutí představují iniciativa “Имај срце” (Měj srdce, #имајсрце [mk]), která pomáhala dětem v útulku Goceva Delčeva ve vesnici Ljubanci [mk] v roce 2012, nebo kampaň za dárcovství krve v letech 2013 a 2014.

Ukázkovým příkladem sdružení, které se soustředí na určité cílové skupiny, jako například na domácnosti s jedním rodičem nebo na děti, je asociace “ПОГЛЕД КОН ВИСТИНАТА” (Pohled na pravdu). Využívá svůj blog [mk] “ВИСТИНСКИ ДЕЛА НА ЉУБЕЗНОСТ” (Skutečné skutky laskavosti), aby upoutala pozornost na důležité problémy, stejně jako sociální média [mk], aby se zviditelnila a pobídla lidi k darování těch nejnutnějších věcí. Návštěvy u sociálně slabých rodin jsou dokumentovány fotografiemi a krátkými komentáři a publikovány online, například [mk]:

Слаѓана В. живее со две малолетни дечиња, 3 год. и 1,5 год. Не е вработена и привремено е сместена во манастирот св. Илија над селото Бањани, Скопско. За да дојде во Скопје за здраствен преглед или друга потреба, мора со своите дечиња да пешачи 4 km до автобуската станица во с. Бањани.

Има потреба од храна, средства за чистење и средства за лична хигиена. Најголемиот проблем е што нема постојано место на живеење и што е невработена.

Освен нашето здружение, на самохраната мајка и помагаат жители од селото, Меѓаши, локалната самоуправа и поттикнати граѓани.

Бидете и вие дарежливи и помогнете и на Слаѓана со своите дарови.

Sladjana V. žije s dvěma malými dětmi ve věku 3 a 1,5 roku. Je nezaměstnaná a našla dočasný azyl v klášteře svatého Elijáše ve vesnici Banjani poblíž Skopje. Aby mohla kvůli lékařské prohlídce nebo z jiných důvodů zajet do Skopje, musí s dětmi ujít čtyři kilometry na autobusové nádraží v Banjani.

Potřebuje jídlo, čisticí prostředky a osobní hygienické pomůcky. Jejím největším problémem je nezaměstnanost a žádné trvalé bydliště.

Kromě naší organizace jí pomáhají také obyvatelé vesnice, nevládní organizace Dětská ambasáda Megjaši, místní samospráva a další občané.

Prosím, buďte štědří a pomozte Sladjaně svými dary.

Po předání darů projeví tato organizace také zodpovědnost ve vztahu k dárcům tím, že zdokumentuje doručení pomoci — v navazující zprávě [mk] doloží fotografiemi, že dary opravdu dorazily na zamýšlené místo. Pokud je to možné, posílá odkazy na tyto zprávy jednotlivým dárcům.

Dodávka darů. Fotografie organizace

Dodávka darů. Fotografie organizace “ПОГЛЕД КОН ВИСТИНАТА” (Pohled na pravdu), z projektu “ВИСТИНСКИ ДЕЛА НА ЉУБЕЗНОСТ” (Skutečné skutky laskavosti). Použito se souhlasem autora.

 V případě matek samoživitelek v městských částech Butel a Chair v Skopje je organizace nejprve navštívila, aby potvrdila, že potřebují oblečení a obuv pro děti, stejně jako jídlo a hygienické pomůcky. Poté zveřejnila výzvu na Facebooku [mk] a Twitteru, aby lidé shromažďovali dary na snadno přístupném místě v centru města, kde také organizovala sérii každotýdenních sbírek jídla pro bezdomovce [mk] doprovázených horkým čajem nebo polévkou. Dvě [mk] fotogalerie [mk] zachytily dodávku darovaných věcí. Tyto návštěvy také zahrnovaly hry dětí s jejich méně šťastnými vrstevníky a učily děti sdílet svůj majetek nebo připravovat dárky. V rámci předání darů došlo také k pomoci otcům samoživitelům [mk] a darování dětského kočárku [mk] nebo domácích spotřebičů.

Scéna z ulic Skopje. V popředí krabice pro darování jídla a žebrající člověk. V pozadí volební plakáty a staveniště nové vládní budovy. Foto organizace Share food.

Titulní facebooková fotografie organizace “Сподели храна” (Sdílej jídlo) s krabicí pro potravinové dary na ulici v Skopje. Staveniště nové vládní budovy je lemováno plakáty pro prezidentské volby.

Jiná iniciativa řadových občanů, která nedávno odstartovala v ulicích Skopje a na Facebooku, je “Сподели храна” (Sdílej jídlo). Jeden z hlavních způsobů její propagace je speciálně vytvořený facebookový profil. Členové této iniciativy píší [mk]:

Сподели храна е мала иницијатива која се надеваме дека за некои луѓе ќе има големо значење. Ја очекуваме вашата поддршка за да оваа иницијатива биде успешна.

Сподели храна претставува (сега за сега) два пункта, кутии поставени низ центарот на градот каде едни луѓе ќе оставаат храна, а други ќе земаат. Идејата е овие кутии кои се поставени на места каде најчесто има бездомници а истовремено и голема фреквенција на луѓе, да се користат постојано-едни луѓе ќе остават нешто за јадење, други ќе се послужат. И така во круг.

Оваа иницијатива се заснова врз идејата за споделување и вербата во човекот и неговата севсност за другите.

Се надеваме дека со текот на времето на граѓаните на Скопје ќе им стане навика да поминуваат покрај кутиите и се почесто да оставаат храна, а луѓето кои се гладни ќе имаат каде да поминат за да се послужат со нешто да ја убијат гладтта.

“Sdílej jídlo” je malá iniciativa, o které doufáme, že by mohla být přínosná pro mnoho lidí. Potřebujeme Vaši pomoc, abychom mohli uspět.

Zatím jsme zřídili dvě krabice v centru Skopje, do kterých mohou lidé dávat potraviny a ze kterých si je stejně tak mohou brát. Dali jsme tyto krabice na místa, kde se často vyskytují bezdomovci a kde je také hodně čilý provoz…

Iniciativa je založená na myšlence sdílení a na víře v lidi a jejich vnímavost k potřebám druhých.

Doufáme, že si obyvatelé Skopje časem zvyknou nechávat v těchto krabicích jídlo, když kolem nich budou procházet — aby hladoví měli místo, na kterém se mohou zastavit a utišit svůj hlad.

Poznámka překladatele: Makedonské příspěvky byly překládány do češtiny z anglických překladů publikovaných autorem článku.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.