Podpořil by Konfucius tchajwanské slunečnicové hnutí?

Po ukončení akce #CongressOccupied proti potají vyjednané obchodní dohodě s Čínou je tchajwanské veřejné mínění rozděleno. Členové hnutí opustili 10. dubna budovu parlamentu, kterou okupovali více než tři týdny.

Protestující se podvolili poté, co mluvčí Legislativního dvoru (jak se tchajwanský parlament oficiálně jmenuje) slíbil přijmout zákony, které zlepší dohled nad budoucími dohodami navrhovanými výkonnou mocí — a to ještě předtím než bude projednávána smlouva o volném obchodu v sektoru služeb (Cross-Strait Service Trade Agreement, CSSTA) o obchodování mezi Tchaj-wanem a Čínou. Existují obavy, že po přijetí této dohody bude Tchaj-wan hůře odolávat politickému tlaku ze strany Pekingu.

Zatímco členové slunečnicového hnutí (Sunflower Movement), jak se protestům přezdívá, opustili budovu [zn], protestující z Aliance svobodného Tchaj-wanu (Free Taiwan Alliance) a Aliance za tchajwanské referendum (Alliance for a Referendum on Taiwan) se rozhodli pokračovat ve veřejných shromážděních před budovou parlamentu [zn]. Tyto protesty byly nicméně násilně rozehnány policií 11. dubna v 7 hodin ráno.

V odpovědi na tuto událost demonstrovalo [en] 2 000 protestujících před budovou policejní stanice. Následující den svolali shromáždění také příznivci policie, během kterého kritizovali demonstranty za narušování veřejného pořádku.

Na internetu zpochybňují někteří diskutující dobrovolný odchod protestujících z parlamentu, zatímco jiní se domnívají, že protesty proti policii přesunuly pozornost od obchodní smlouvy k policejnímu násilí.

Objevilo se mnoho provládních a propolicejních komentářů. Existuje také velké množství diskusí [zn] o tom, kdo je zodpovědný za agresi proti protestujícím.

Lidance analyzoval na svém blogu dvě různá stanoviska [zn], která obyvatelé Tchaj-wanu obecně zaujímají vůči slunečnicovému hnuti:

學生控制立院議場後,網路上立刻出現「挺學運方」(以下簡稱A)與「挺政府方」(以下簡稱B)的大規模混戰。
我認為A的倫理思考是「批判式」的,B則有很濃的「直覺」傾向。
A方,也就是挺學運方,當他們看到衝突暴力的場面,思考的並不是暴力的表面道德價值,而是暴力的意義:「為什麼他們要採用暴力?」
B方,即挺府院方,當他們看到暴力場面,會運用道德直覺給予評價,包括否定學生暴力與肯定警方的國家暴力。

Poté, co studenti obsadili parlament, jsme mohli na internetu vidět zuřivou diskusi mezi stranou zastávající se protestujících (A) a stranou, která se stojí za vládou (B).

Myslím si, že strana A je ve svých názorech “analytičtější”, strana B je náchylná k “intuitivnějšímu” pohledu.

Když se strana zastánců protestů A setkala s násilím, neposuzovala ho přímočaře z morálního hlediska, ale uvažovala o jeho smyslu a ptala se: “Proč používají násilí?”

Když se provládní strana B setkala s násilím, vyhodnotila ho na základě své morální intuice, postavila se proti násilí studentů a přijala násilí ze strany policie a vlády.

Politická satira pokojného protestujícího. Autor Nydia Chen, přeposlal Med Front. CC BY-NC 2.0

Politická satira pokojného protestujícího. Autor Nydia Chen, přeposlal Med Front. CC BY-NC 2.0. Buddha byl svázán všemi “požadavky” pokojného protestu, mezi nimi: zákonný, rozumný, bez narušení veřejného pořádku, bez požadavků, bez společenských nákladů atd.

Někteří věří, že provládní názory mají své kořeny v konfucianismu, ideologii, která má na čínskou společnost velký vliv. Na Tchaj-wanu probíhá diskuse, zda je konfucianismus slučitelný s demokracií [en].

Wang Li na svém blogu vyjádřil názor [zn], že názory podporující vládu a stabilitu mají svůj původ v konfucianismu:

就從這次太陽花學運作為標準,讀者可以從自我身邊看到很多例子,足以佐證這個被儒家思想控制的結構存在。
他們之所以反對學運,是因為既有的秩序被破壞…他們反對的是階級的上下關係被打破,學生本分就是聽大人的話念書,好好的磨練十年爬上來,怎麼現在突然爆紅成了領袖。他們真正反對的是,這個穩定的結構不可以被破壞。

什麼結構?子女要對父母跪拜、學生要對老師問安、人民要對官員的決策信服。所以學生反抗是錯的,因為晚輩不可以指導長輩,也不能沒有禮貌。

Pokud se podíváme na reakce lidí na slunečnicové hnutí [en], uvidíme mnoho znaků, které prokazují, že psychologická struktura naší politické veřejnosti má své kořeny v konfucianismu.

Veřejnost je proti studentskému hnutí, protože narušuje společenský pořádek… To, proti čemu protestuje, je narušení vztahu mezi dominantními a podřízenými společenskými vrstvami. Studenti by měli poslouchat dospělé a pilně se učit, potom budou mít šanci se za deset let vyšplhat po společenském žebříčku. Jak se mohlo stát, že jsou nyní studenti tak populární a že se z nich přes noc stali vůdci společnosti? To, proti čemu tito lidé ve skutečnosti vznášejí námitky, je narušení společenské stability.

Co je tou stabilní sociální strukturou, kterou mají na mysli? V takové společnosti se děti mají podrobovat svým rodičům, studenti respektovat své učitele a lidé poslouchat vládu. V důsledku se tedy musí studentské hnutí mýlit. Mladí by neměli učit starší, co mají dělat, a mladí nesmí být neslušní.

Wang pokračuje:

結果呢?憲政問題不重要,但學生不讀書超重要。執政黨執政無方幾年沒關係,反對黨打架抗議三天就不可以。產業政策失敗沒差,學生不可以阻擋更差的政策上桌就是。工商大老自己營運無方也無所謂,反正開除的都是基層員工跟中階幹部。

A výsledek? Tito lidé si myslí, že v případě porušení ústavy nejde o žádný velký problém, ale pokud studenti vynechají pár hodin vyučování, je to zásadní provinění. Léta trvající neschopnost vládnoucí strany vést zemi není problémem, ale vzdor opoziční strany a několikadenní demonstrace jsou nepřijatelné. Selhání průmyslové politiky není žádná potíž, ale námitky studentů k této politice ano. [Podle jejich logiky] není nutné, aby neschopní šéfové opustili své posty, odejít by měli dělníci a lidé středního managementu.

Na druhou stranu někteří argumentují, že sám Konfucius by možná přehodnotil svůj postoj ke smlouvě CSSTA a protestům proti ní. Lidance citoval [en] slova čínského konfuciánského filosofa Mencia [zn]:

孟子見梁惠王。王曰:「叟不遠千里而來,亦將有以利吾國乎?」
孟子對曰:「王何必曰利?亦有仁義而已矣。王曰『何以利吾國』?大夫曰『何以利吾家』?士庶人曰『何以利吾身』?上下交征利,而國危矣。萬乘之國,弒其君者,必千乘之家;千乘之國,弒其君者,必百乘之家。萬取千焉,千取百焉,不為不多矣。苟為後義而先利,不奪不饜。未有仁而遺其親者也,未有義而後其君者也。王亦曰仁義而已矣,何必曰利?」
學生也知道自由貿易是不可逆的大勢,但更重要的是社群內部的利益分配與人際關係維持。有錢,但是家破人亡,好嗎?你賺到很多錢,但原本台灣的社會關係崩解了,好嗎?

“Když Mencius potkal krále Hui z Liangu, král se ho zeptal: ´Jelikož jsi dlouho cestoval, aby ses se mnou mohl setkat, máš nějaká doporučení, která by zvýšila ekonomickou prosperitu mé země?´ Mencius řekl: ´Proč se mě jeho jasnost ptá na ekonomickou prosperitu? Laskavost a spravedlnost jsou důležitější. Pokud se jeho jasnost ptá, co udělat s prosperitou své země, budou se její dvořané ptát, co udělat pro prosperitu svých rodin, a běžní lidé se budou ptát, co udělat pro svou vlastní prosperitu. Pokud se každý soustředí jen na své vlastní blaho, octne se tato země v nebezpečné situaci. Ve větším měřítku, pokud každý myslí jen na svůj zisk místo na spravedlnost, zabije dvořan, který má 1 000 válečných vozů, svého krále, který jich má 10 000. A dvořan, který má 100 válečných vozů, zabije krále, který jich má 1 000.

Jde o jednoduchou matematiku. Lidé si nepřestanou přivlastňovat majetek ostatních, dokud nebudou spokojeni s tím, co mají. Na druhou stranu člověk, který je laskavý, neopustí nikdy svou rodinu, a člověk, který věří ve spravedlnost, nezabije nikdy svého krále. Jeho jasnost by se měla ptát na laskavost a spravedlnost, ne na zisk.”

Tito studenti chápou, že volný trh je nezastavitelným trendem, ale že je mnohem důležitější životní úroveň všech lidí naší společnosti, stejně jako udržování mezilidských vztahů. Pokud máme peníze, ale ztratíme svou rodinu a své přátele, jde o dobrou volbu? Pokud vyděláme hodně peněz, ale přijdeme o dobré společenské vztahy na Tchaj-wanu, jde o dobrou volbu?

Pan Hsieh, středoškolský učitel, na svém blogu také citoval [zn] Konfucia, aby ukázal, že tento filosof by odsoudil současnou nespravedlnost:

「季氏富於周公,而求也為之聚斂而附益之。子曰:「非吾徒也。小子鳴鼓而攻之,可也。」

“Pan Chi je již nyní bohatší než vévoda ze Zhou, ale Jan Chiu mu nadále pomáhá získávat další peníze. Konfucius řekl: ‘On [Jan Chiu] již není mým studentem, měli byste tlouci na buben a zatratit ho.’”

Poznámka překladatele: Čínské příspěvky byly překládány do češtiny z anglických překladů publikovaných autorem článku.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.