Mexiko: Organizace TECHO a její trpělivý boj proti chudobě

Fotografii poskytla Monica Godefroy z organizace TECHO.

Fotografii poskytla Monica Godefroy z organizace TECHO.

Podle dat vydaných Národním institutem pro statistiku a geografii je Mexiko domovem více než 119,5 milionu lidí. Podle oficiální statistiky žije prakticky polovina těchto obyvatel v chudobě, 13 procent trpí chudobou extrémní.

Toto jsou nepříjemná čísla pro národ, který se snaží rozvíjet volný obchod se státy, jako jsou sousední USA nebo Kanada, a který se také chce stát regionálním vůdcem v otázkách rozvoje Latinské Ameriky. Současná úroveň chudoby samozřejmě znamená, že panuje nedostatek všeho druhu. A proto je tak významná práce mezinárodní organizace TECHO (španělsky „střecha“), která si mimo jiné klade za cíl podpořit rozvoj komunity v Latinské Americe a Karibiku pomocí výstavby domů a nabízením odborného vzdělávání zdarma.

Dokonce i v hlavním městě Mexika může být chudoba kritická. Na začátku září popsala Luz, jedna pracovnice organizace TECHO, svou zkušenost z práce v oblasti Xochimilco, kde panuje vážný nedostatek životních potřeb:

“Las Cruces” es un caso particular -pero no aislado- por ser una comunidad vieja que se formó hace aproximadamente 80 años en Xochimilco y al día de hoy cuenta con aproximadamente 500 familias, pero que tenga tanto tiempo no significa que esté consolidada o cuente con una buena infraestructura. Desde que sus habitantes llegaron a la zona comenzaron a organizarse para llevar servicios básicos a la comunidad y al día de hoy al menos un 15% siguen acarreando agua, no tienen electricidad y sólo 70% tienen drenaje.

Muchos de los barrios o colonias de la Ciudad de México tienen la misma antigüedad y cuentan con todos los servicios.

„Las Cruces” [kříže] jsou mimořádný – i když ne ojedinělý – případ. Jde o starou komunitu, která byla založena před přibližně 80 lety v městské části Xochimilco a která dnes zahrnuje přibližně 500 rodin. Její dlouholetá existence ale neznamená, že by byla společensky zajištěná nebo že by disponovala dobrou infrastrukturou. Od doby, co dorazili do zóny, se místní obyvatelé začali organizovat, aby poskytli komunitě základní služby. Dnes si minimálně 15 procent z nich stále musí vozit vodu, nemají elektřinu a jen 70 procent disponuje drenáží (odvodem vody).

Mnoho čtvrtí nebo komunit v hlavním městě je přitom stejně starých a jsou jim zajišťovány všechny náležité služby.

Luz také uvádí tato alarmující čísla:

El 28.4% de los habitantes de Xochimilco viven en extrema pobreza. Eso es una tercera parte de su población y me parece gravísimo. Quizás eso no suena tan alarmante, aunque no veo cómo no habría de serlo, pero para que te des una mejor idea: 16 millones de personas en México habitan en viviendas precarias, eso equivale a la población estimada de los Países Bajos, Chile o Ecuador. ¡Es la población de un país entero! y además, 7 de cada 10 personas pobres viven en las ciudades.

28,4 % obyvatel Xochimilco žije v extrémní chudobě. To je téměř jedna třetina obyvatel, to mi přijde velmi vážné. Možná to nezní tak děsivě, ačkoli nevím, jak by nemohlo. Ale pro lepší představu: 16 milionů obyvatel Mexika žije v podřadných obydlích, to odpovídá přibližnému počtu obyvatel Holandska, Chile nebo Ekvádoru. Je to počet obyvatel celé jedné země! Navíc 7 z 10 chudých lidí žije ve městech.

Podle vlastních webových stránek se organizace TECHO soustředí na nejvyloučenější oblasti s podřadným bydlením. Základním hnacím motorem její činnosti jsou společné akce obyvatel, kterým tato organizace pomáhá při hledání konkrétních řešení pro překonání chudoby.

A jak například taková řešení vypadají? V Mexiku pomohla organizace TECHO rodinám a dobrovolníkům postavit více než 3 000 nouzových domů. Organizace také vyškolila místní obyvatele v různých povoláních a implementovala vzdělávací programy pro děti z osad, skupin osmi nebo více rodin, které žijí v nestálých podmínkách a kterým se nedostává alespoň jedna ze základních životních potřeb.

 Fotografii poskytla Monica Godefroy z organizace TECHO.

Fotografii poskytla Monica Godefroy z organizace TECHO.

V roce 2012 ocenila organizaci TECHO za tuto činnost Margarita Zavala, tehdejší první dáma Mexika, čestným uznáním během ceremonie Národní ceny za dobrovolnictví a solidaritu. A to není jediné ocenění, které organizace TECHO získala.

Jak již bylo na stránkách Global Voices zmíněno, Mexiko je zemí, která bojuje nejen s chudobou, ale také se společenskou diskriminací. Není výjimkou, že se společenská nerovnost projevuje prostřednictvím okázalé kultury „krásy a přepychu“.

Právě proto znamená přítomnost organizace TECHO a její neutuchající práce dobrou zprávu pro Mexiko a jeho boj za vymýcení chudoby.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.