Kampaň ‘Nuh Guh Deh’ chce z Jamajky udělat místo, kde nebude sexuální zneužívání dívek přijatelné

Děti v improvizované učebně provozované místní komunitou pro obyvatele squatů jamajského Kingstonu. Fotografie OSN, použita v rámci licence CC BY-NC-ND 2.0.

Děti v improvizované učebně provozované místní komunitou pro obyvatele squatů jamajského Kingstonu. Fotografie OSN, použita v rámci licence CC BY-NC-ND 2.0.

Jamajská nevládní organizace Eve for Life se snaží pomocí kampaně pojmenované „Nuh Guh Deh“ („Nedělej to“) změnit krutou realitu, které v zemi čelí mnoho mladých žen. Tato kampaň je namířena proti sexuálnímu zneužívání dívek a rozšířenému přesvědčení některých občanů Jamajky, zvláště mužů, podle kterého je přijatelné uvádět dívky do sexuálního života již v útlém věku.

Mladé ženy, které žijí pod hranicí chudoby, jsou zvláště náchylné k tomu, aby se staly oběťmi zneužívání. Jsou často vlákány do obchodu se sexuálními službami nebo poskytnuty „starším solventním mužům“ — někdy svými rodiči nebo poručníky — výměnou za příslib ekonomické podpory.

Spuštěním osvětové kampaně doufá tato nezisková organizace, že zvýší povědomí o tomto problému a zajistí dalším generacím mladých jamajských žen lepší budoucnost. Blogerka Emma Lewisová upozorňuje na toto úsilí a chtěla by využít říjnový Mezinárodní den dívek vyhlášený OSN jako odrazový můstek k hlubší podpoře těchto zneužívaných mladých žen, kterým často nebylo umožněno dosáhnout vzdělání, které by jim mohlo poskytnout cestu ven z jejich zoufalé situace.

Blogerka Lewisová uznává, že takové poměry nejsou problémem pouze jamajských dívek:

V mnoha částech světa čelí dívky diskriminaci. V některých zemích jsou nuceny do brzkých manželství, […] na která nejsou fyzicky ani psychicky připraveny. V mnoha zemích jsou dívky vystaveny fyzickému a sexuálnímu týrání. Miliony dívek mladších patnácti let podstoupily mrzačení pohlavních orgánů (obřízku) a trpí následky. Mnohým je upíráno náležité vzdělání. Mnohé jsou nuceny do dětské práce, stávají se cílem sexuálního vykořisťování a obchodu s lidmi. Mezinárodní den dívek zdůrazňuje nutnost soustředit se na tyto potíže, posilovat postavení dívek a podporovat naplnění jejich lidských práv.

Blogerka dále vyzdvihuje práci, kterou dělá organizace Eve for Life tím, že podporuje skupinu dívek, která je v zemi v největší míře přehlížena — skupinu mladých, nevdaných a HIV pozitivních matek a jejich dětí. Těmto dívkám je poskytnuto poradenství v oblasti AIDS, mentorování, sociální podpora a školení. Organizace Eve for Life se také veřejně zasazuje o jejich zájmy. Blogerka vysvětluje:

Mladé ženy tvoří přes 60 procent HIV pozitivních po celém světě. Na Jamajce je počet HIV pozitivních žen ve věkové skupině 15–24 let dvakrát větší než v případě mužů. […]

Jejich situace je obvykle ztížena chudobou, zvyšující se cenou bydlení, nezaměstnaností, sociálním stigmatem a diskriminací, nedostatkem podpory ze strany rodiny, stále častějším domácím násilím a sexuálním zneužíváním a dokonce v některých případech bezdomovectvím.

Již samotná skutečnost, že organizace Eve for Life veřejně upozorňuje na hluboce zažitý způsob uvažování a je odhodlána narušit cyklus násilí, by měla zásadním způsobem napomoci zastavit „praktiky ‘vtírání se do přízně’ mladých dívek, které jsou poté vystaveny sexu ve velmi nízkém věku“:

Jde o praxi, kdy starší muži oslovují velmi mladé dívky kvůli sexu, který je na nich často vynucen. Jsou to stále ještě děti. Je to nelegální, jde o sexuální zneužívání. Způsobuje to psychické, dušení a fyzické utrpení, nechtěná těhotenství, přináší to sexuálně přenosné infekce a někdy HIV. Muži, nechte toho!

Oficiální spuštění kampaně “Nuh Guh Deh” se bude krýt s Mezinárodním dnem dívek a dojde k němu v sobotu 11. října 2014.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.