Někteří Gambijci nevidí důvod slavit 20. výročí nástupu prezidenta Jammeha k moci

Prezident Gambie Yahya Jammeh před Valným shromážděním OSN, 24. září 2013. Fotografie OSN, autorka Erin Siegal. Použito v rámci licence Creative Commons BY-NC-ND 2.0.

Prezident Gambie Yahya Jammeh před Valným shromážděním OSN, 24. září 2013. Fotografie OSN, autorka Erin Siegal. Použito v rámci licence Creative Commons BY-NC-ND 2.0.

V Gambii právě probíhají desetidenní oslavy připomínající 20 let od chvíle, kdy místní diktátor, prezident Yahya Jammeha, nastoupil k moci. 49letý Jammeh se do úřadu dostal po 29 letech občanské a „demokratické“ vlády v rámci vojenského převratu, který provedl 22. července 1994.

Mnozí argumentují, že k oslavě není mnoho důvodů. Jammeh a jeho příznivci ovšem často zmiňují, že převrat z 22. července přinesl Gambii rozvoj, který je potřeba posuzovat střízlivě. Oslavy převratu jsou natolik důležité, že den nezávislosti připomínající osvobození od britské koloniální vlády byl zredukován na národní svátek menšího významu, během kterého vystupují regionální guvernéři a starostové.

Lidskoprávní organizace Amnesty International ovšem o Gambii v rámci svého příspěvku k Všeobecnému periodickému přezkumu (během něhož Rada OSN hodnotí stav lidských práv v jednotlivých zemích) napsala: „Od prvního Všeobecného periodického přezkumu Gambie v roce 2010 se místní situace v oblasti lidských práv zhoršila. Vláda nadále potlačuje svobodu projevu a dopouští se porušování dalších lidských práv v prostředí naprosté beztrestnosti.“

Zahájení oslav se odehrálo v pátek 10. října za přítomnosti vrcholných představitelů několika dalších afrických států, islámského učence Dr. Zakira Naika a zahraničních hodnostářů. Večer téhož dne uspořádal gambijský prezident ve svém sídle recepci, na kterou zavítali také prezident republiky Guinea-Bissau, mluvčí Národního shromáždění Gabonu a další zahraniční představitelé.

Prezident Jammeh vystoupil na Stadionu nezávislosti (Independence Stadium) ve městě Bakau s proslovem ke svým příznivcům, který byl také vysílán státní zpravodajskou stanicí GRTS. Během něho vyjmenoval své úspěchy při rozvoji země a označil je za bezprecedentní. Slíbil také, že do září 2015 zruší všechny školní poplatky a poskytne tak Gambijcům bezplatné vzdělání. Mimoto odsoudil kolonialismus a připomněl nulovou toleranci vůči korupci a homosexualitě.

Přes všechny pokroky a údajný rozvoj, který měl být dosažen od doby, kdy prezident Jammeh převzal moc, je Gambie stále mezi nejchudšími zeměmi světa. Podle statistiky Světové banky se více než 60 procent obyvatelstva nachází pod mezinárodním prahem chudoby, který odpovídá 2 dolarům na den.

Sarjo Bayang, pravidelný komentátor dění v zemi, tvrdě kritizoval prezidenta Jammeha za údajnou zkázu národní ekonomiky a finančního systému ve svém článku, který byl široce sdílen v gambijských online médiích. Napsal:

Hluboko sahající ekonomické obtíže a kolaps finančního systému, kterými jsou Gambijci nadále sužováni, se dostaly do bodu, kdy mohou zahubit národ, který se nachází ve stavu zármutku, bez naděje na spásu. Prezident Jammeh odmítl sdílet mučivou bolest, která pustoší celou společnost, a místo toho se rozhodl slavit 20. výročí svého vojenského převratu z 22. července 1994 během okázalého, týden trvajícího večírku, který začal 10. října 2014.

Ve svém ostrém článku argumentuje Bayang, že prezident Jammah špatně nastavil priority, když je založil na pilířích hroutící se obří ekonomické struktury. Kritizoval také prezidenta za plýtvání zdroji:

Nejvíce ohromující je, že prezident Yahya Jammeh udržuje od osudového 22. července 1994 nadále atmosféru oslav. Ti, kteří znají vesnici Kanilai [v jižní Gambii], kterou prezident nazývá svým domovem, vám řeknou, že tam běží jeden velký večírek, přes den i v noci, od rozbřesku do soumraku, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Jsou porážena zvířata jako oběti démonům a z masa je vařeno jídlo. Bubnování a tanec tvoří neustávající společenskou zábavu. Jsou organizovány soutěže mezi různými baviči včetně přehlídek čarodějnictví, kouzelníků a zápasnic.

Gambijská novinářka v exilu Aisha Dabo si stěžovala na Twitteru na Jammehovy extravagantní dary:

Štědrost prezidenta Jammeha k výročí dvaceti let u moci: 1,5 milionu dolarů pro muslimského duchovního Zakira Naika, zatímco [podle odhadů OSN] má 600 tisíc obyvatel problémy s obstaráním potravin a 200 tisíc naléhavě potřebuje pomoc.

Pa Nderry M'Bai, gambijský novinář žijící v USA a vydavatel kontroverzního online periodika Freedom Newspaper (Noviny svobody), uveřejnil pět nových fotografií z oslav na stadionu, které naznačují malou návštěvnost této akce.

Uživatelka Facebooku Chatti Yayam odmítla tyto fotografie jako zavádějící a uveřejnila snímek, který zachycuje oslavy s mnohem početnějším obecenstvem. Napsala:

Jde o opravdovou oslavu, pane Pa Nderry M'Bai. Rozumím, že chcete pro Gambii lepší budoucnost, a já Vás chválím za Vaši snahu a všechno Vaše úsilí, ale pokud stojíte o to, abychom ve Vás a v to, co děláte, nadále věřili, musíte říkat pravdu, ať je jakkoli tvrdá. Pro Gambii, náš domov!

Ačkoli bylo za vlády prezidenta Jammeha dosaženo jistého nevelkého pokroku, mnozí cítí, že neexistuje žádné ospravedlnění, aby byly každoročně pořádány takovéto rozhazovačné oslavy. Až letos skončí, bude pozornost lidí určitě mnohem více upřena na slib bezplatného vzdělání pro všechny gambijské děti, které má být dosaženo v září 2015.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.