- Global Voices v češtině - https://cs.globalvoices.org -

„Kinttogate“ – vyjednávání dohody o volném obchodu mezi Ekvádorem a Evropskou unií

Kategorie: Latinská Amerika, Ekvádor, Digitální aktivismus, Média a žurnalismus, Mezinárodní vztahy, Občanská žurnalistika, Politika
Obrázek z webové stránky awps.is.

Obrázek z webové stránky awps.is.

8. října pronikly na veřejnost záznamy [1] diplomatické komunikace mezi Ekvádorem a Evropskou unií týkající se vyjednávání dohody o volném obchodu (anglicky Free Trade Agreement, FDA, španělsky Tratado de Libre Comercio, TLC), která byla nedávno schválena ekvádorskou stranou i Evropskou unií a nyní čeká na ratifikaci v parlamentech.

Platforma Ecuador Transparente [2], která tyto záznamy společně s organizací Associated Whistleblowing Press [3] (AWP) uveřejnila, k tomu dodává [4]:

V těchto materiálech je možné pozorovat tlak ze strany EU, jejíž zájmy podkopávají principy zanesené v ekvádorské ústavě i některé konkrétní zákony. Kromě toho také ukazuje na nekonzistentní veřejná prohlášení ekvádorské vlády ve vztahu k těmto vyjednáváním.

Španělské noviny eldiario.es zprávu převzaly [5] a označily tyto úniklé zprávy za „velmi napjatou výměnu informací, která ukazuje tlaky Evropské komise na Ekvádor, aby změnil základní zákony a ekonomickou politiku a přizpůsobil je dohodě o volném obchodu – a to pod pohrůžkou, že bude vynechán z programu celních výhod pro rozvojové země“.

Informace [6], které ekvádorský deník El Universo získal od bývalých úředníků ekvádorské vlády zmíněných ve zprávách – bývalého velvyslance v Belgii Fernanda Yépeze Lassa a bývalého náměstka ministerstva zahraničí Kintta Lucase –, potvrzují nátlak ze strany EU. Současný ministr obchodu Francisco Rivadeneira tyto tlaky popřel a označil je za interpretaci událostí ze strany španělského deníku.

Evropská unie dohady o jakémkoli nátlaku také odmítla [7]. Peter Schwaiger, vedoucí mise EU v Ekvádoru, je nazval „výmyslem“. Na druhou stranu tvrdí organizace Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (ANDES, Veřejná zpravodajská kancelář Ekvádoru a Jižní Ameriky) ve zprávě [8] svého investigativního týmu, že uniklé dokumenty „dokazují účast národních a nadnárodních organizací na nových snahách o špehování diplomatické komunikace vysokých úředníků ekvádorské vlády“.

Den před únikem zpráv prohlásil novinář a bývalý náměstek ministerstva zahraničí Kintto Lucas na Twitteru:

To, co jsem říkal v roce 2012, když jsem rezignoval jako vicekancléř, se stává realitou. Ekvádor se připojuje k TLC [dohodě o volném obchodu] Kolumbie a Peru s Evropskou unií. Jaká škoda.

Blog Ecuador Decide přetiskl [10] článek [11] z webových stránek Diagonal Global, ve kterém jsou analyzována jednání o smlouvě o volném obchodu s důrazem na možné změny ústavy [12] a pozastavení dvoustranných dohod o vzájemné ochraně investic, což mají být body, na které naléhali evropští vyjednavači.

Ústava z Montecristi [13], která byla vyhlášena v roce 2007 a zahrnuje velké množství požadavků ze strany veřejnosti, jež byly obhájeny během dlouhého koloběhu demonstrací a lidových hnutích, zakazuje podpis dohod, které podstupují svrchovanou soudní moc mezinárodním arbitrážím, vyžaduje ochranná opatření pro zemědělsko-potravinářský a rybářský sektor, dává v případě státních nákupů přednost místním výrobkům a službám, ochraňuje národní výrobu a zasazuje se o posílení vnitřních trhů. Nicméně podle tvrzení analytika a dlouholetého aktivisty Edgara Ische se text dohody mezi Ekvádorem a EU téměř neliší od dohod s Kolumbií a Peru [14], obsahuje jen jistá méně významná ustanovení týkající se veřejných nákupů a v dodatcích několik výjimek a limitů pro „citlivé zboží“, které jsou stejné jako v případě zbylých dvou zemí.

Webové stránky Pueblos en Camino označily [15] vyjednávání o dohodě za prudký obrat směrem k pravé části politického spektra ze strany ekvádorského prezidenta Rafaela Correy:

Nepřekvapuje nás imperiální a nepřístojné chování ze strany Evropanů ani servilní rozhodnutí, které narušuje ústavu z Montecristi a kterým [prezident] Correa – ve jménu suverenity, socialismu 21. století a lživých a prázdných slovních výpadů proti imperiálním a buržoazním „hlavounům“ – odevzdává Ekvádor s otevřenou náručí a s podporou zaslepené národní i mezinárodní levice, která věří jeho slovům a odmítá vidět fakta, přestože jsou zcela zjevná. V Ekvádoru se tedy buduje kapitalismus 21. století.

Alberto Acosta, další bývalý ministr současné vlády, také vyjádřil na Twitteru svůj názor:

EU vyhrožuje Ekvádoru zrušením rozvojové pomoci, pokud nepřijme dohodu o volném obchodu. A [prezident] Correa ustoupil tlakům.

Acosta v rozhovoru [19] na stránce La Marea zdůraznil ideologický obrat prezidenta Correy směrem k pravicovým hodnotám a uvedl, že v dohodě o volném obchodu jde o více než jen o prostý obchod:

V posledních desetiletích se podepisují tyto typy smluv, ačkoli se jim říká jinak. […] Obsahují body domluvené v Singapuru, nejde jen o obchod: duševní vlastnictví, přístup k veřejným službám, ochrana zahraničních investic, přístup na trhy se zemědělským zbožím, zdravotní opatření, regulace konkurence, řešení neshod… rozsah témat je obrovský. […] Pokud dojde k jejich uzavření, vnutí pravidla hry velké části planety. A známe důvody této situace – střet s Čínou a Indií. Obchodní smlouvy se netýkají jen obchodu a nepřinášejí svobodu obchodování. Evropané například nepřistoupí ke zrušení podpory zemědělství. A naši zemědělci budou čelit neférové konkurenci, protože nebudou mít přístup ke stejnému typu pomoci v podobě dotací.

V rámci svého příspěvku o důsledcích v oblasti duševního vlastnictví se Alfred Velazco, expert na prostředí ekvádorského internetu z organizace Usuarios de Internet del Ecuador [20] (Ekvádorští uživatelé internetu), snaží vidět situaci z odstupu a vyhýbat se dohadům, které se rozvířily v souvislosti s únikem dokumentů:

Krátce po podpisu dohody s Evropskou unií předložil prezidentský úřad reformu trestního zákoníku stanovující pokutu až 200 000 dolarů (přibližně 4,5 milionu korun) za porušování duševního vlastnictví, a to bez určení rozsahu ani výjimek. Stejně tak je navrhovaná daň za soukromé kopírování dat [21] dalším tématem, které nabírá na síle. Toto by byly první dopady na nás jako na uživatele internetu.

Navzdory tomu všemu a rizikům spojeným [22] s podepsáním smlouvy o volném obchodu se zdá ratifikace této dohody již prakticky jistá. Jde o další z několika sporných rozhodnutí [23] vlády prezidenta Rafaela Correy.