Při příležitosti 50. výročí samostatnosti se Zambijci ptají, co vlastně znamená Den nezávislosti

Loňský zambijský Den nezávislosti v Lusace, 24. října 2013. Autor fotografie Owen Miyanza, ze serveru Demotix.

Loňský zambijský Den nezávislosti v Lusace, 24. října 2013. Autor fotografie Owen Miyanza, ze serveru Demotix.

Zambie slavila 24. října své zlaté jubileum. Letošní výročí bylo prvním za 50 let zambijské nezávislosti, kdy hlavní představitel země chyběl na oslavách – prezident Michael Sata byl v zahraničí kvůli údajné „lékařské prohlídce“. [Prezident Sata zemřel 28. října 2014 v Londýně, pozn. překladatele.]

Zatímco Zambijci po celém světě slavili svátek na hostinách a v národních barvách, někteří pozorovatelé vznášejí vážné otázky ohledně minulosti i budoucnosti země.

Oficiální logo zambijského zlatého jubilea.

Oficiální logo zambijského zlatého jubilea.

Nejostřeji sledovaná kritika přišla ze strany opozice. Vůdce Jednotné strany pro národní rozvoj (United Party for National Development, UPND) Hakainde Hichilema vyzval občany, aby se oblékli do černého a výročí si připomněli, ale neoslavovali:

Jak si bojovníci za svobodu představovali, že bude tato země za 50 let vypadat? Tak, jak ji dnes vidíme kolem sebe? Od doby, co se PF [Patriotic Front, Vlastenecká fronta] dostala pomocí lží a podvodů k moci, zažila země represi, porušování základních lidských práv a svobod, zaujaté zpravodajství, policejní brutalitu, politicky motivované násilnosti nevídané síly – nikdy jsem si nemyslel, že budu po roce 1991 [kdy došlo k legalizaci opozičních politických stran] svědkem takových politických násilností.

Někteří zambijští uživatelé sociálních sítí s Hichilemou, který strávil den utěšováním truchlících a rozdělováním pytlů kukuřičné mouky a oleje na vaření, nesouhlasili. Byl to ovšem Canisius Banda, jeden ze dvou viceprezidentů strany UPND, jehož komentář k zambijskému jubileu přitáhl na Facebooku největší pozornost. Banda vyzval veřejnost, aby se snažila o tomto výročí více přemýšlet. Zeptal se, zda je Den nezávislosti pouhou oslavou běžícího času – anebo spíše toho, co země dosáhla od té horké letní noci před 50 lety, kdy se Severní Rhodesie změnila v Zambijskou republiku. Napsal:

O zambijském zlatém jubileu (případ pouhé oslavy běžícího času a NIKOLI úspěchů/Oslavy podle kalendáře): Vernon Mwaanga, jeden ze zambijských bojovníků za svobodu a politická autorita, poznamenává ve své knize The Long Sunset [Dlouhý západ slunce]: „…kolonialisté odešli před více než 40 lety a v případě mnoha afrických zemí jim již nemůžeme dávat vinu za své trápení. Otroctví patří k naší bolestivé minulosti. Nyní musíme transformovat své země a posunout se směrem k moderní společnosti, napravit naše chyby z minulosti, ale přesto se stále posouvat dopředu…“ Viceprezident republiky Dr. Guy Scott prohlásil před týdnem, po 50 letech nezávislosti, o národním rozpočtu pro rok 2015: „Priority našeho národa jsou špatné. Místo boje proti nezaměstnanosti se soustředíme na jednocifernou inflaci; mezitím lidé v oblasti Lukanga Swamps přežívají pomocí [konzumace] štírů. To není správné.“ Ministr financí Alexander Chikwanda řekl před několika týdny: „Nedokázali jsme nasměřovat tuto zemi k pokroku kvůli selhání vedení.“ Chikwandova diagnóza je naprosto přesná. Když nyní načínáme dalších 50 let, potřebujeme novou generaci mladistvých, vlasteneckých, nacionalistických, erudovaných, moudrých a bohabojných vůdců. To je naše modlitba. Bože, vyslyš nás! A jsme si jistí, že vyslyší naše modlitby. Tyto „časy Belindy“ [„Belinda Nafwa“, „Belinda je mrtvá“, je známá píseň, jejíž jméno je na sociálních sítích využíváno jako kódové označení pro propagandu v zambijských novinách], časy podvodů musí rozhodně skončit!

Michael Chishala napsal ve svém příspěvku na serveru Zambian Watchdog:

Po 50 letech, co si sami vládneme, je ostudné, že naše ekonomické statistiky odpovídají zemím, které jsou poničeny válkou, a některé z těchto zemí jsou na tom v mnoha oblastech lépe než my. Každá zambijská vláda sváděla odpovědnost za chaos, ve kterém se nacházíme, na někoho jiného. Volíme politiky, aby přinesli změnu, ale oni selhávají, zatímco na ně občané nevyvíjejí dostatečný tlak. Je načase, aby s sebou naše nová generace přinesla změnu.

Chishala dále nadnáší některé možné cesty vpřed:

Věřím, že musí dojít ke změně myšlení a přístupu. Zambijci by si měli nejprve uvědomit, že musí brát volby vážně, a nenechat se očarovat hezkými řečmi politiků. Měli by zaujmout skeptický přístup a důkladně prověřit možné kandidáty. […] Občanská společnost, církev, politické strany a my všichni musíme společně usilovat o drastické omezení kompetencí výkonné moci, což je pravděpodobně ten největší současný problém.

Ve společném pastorálním dopise v předvečer Dne nezávislosti zdůraznily tři významné náboženské organizace Zambie – Zambijská episkopální konference, Zambijská křesťanská rada a Zambijský evangelický spolek – nutnost snížení chudoby jako hlavní prioritu země:

Výzvou pro Zambii ovšem stále zůstává zavést lepší politiku přerozdělování, aby většina chudých a nejzranitelnějších lidí naší společnosti nezůstala během současných ekonomických aktivit pouhým obecenstvem. Jinými slovy – ekonomický vzestup země má smysl pouze tehdy, pokud výrazně sníží chudobu zambijských obyvatel a umožní většině občanů aktivní podíl na veřejném dění. Bohužel vidíme, že dochází pouze ke zvětšování propasti mezi bohatými a chudými a k přehlížení venkovských oblastí z hlediska rozvoje infrastruktury a ekonomických aktivit.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.