Uzbecká sklizeň bavlny neživí obyčejné lidi, ale režim

Buses take children and adults alike to pick cotton in Uzbekistan's fields. Screenshot taken from video uploaded by Kudrat Babadjanov.

Autobusy vezou dospělé a děti na sklizeň bavlny v Uzbekistánu. Obrázek je přejat z videa nahraného Kubratem Babadjanovem.

Sklizeň bavlny v Uzbekistánu už oficiálně skončila, ale podle některých zpráv žáci a učitelé v práci na polích stále pokračují. Provinční vůdci jsou známí tím, že vůči zemědělcům, kteří nesplní plán, uplatňují fyzické násilí a přitom nedávné zprávy naznačují, že příjmy ze sklizně bavlny by se mohly zatoulat mimo státní rozpočet. Jen velmi málo lidí žijících v autoritářském Uzbekistánu je touto zprávou překvapeno.

Uzbekistán je znám tím, že své občany a děti nutí k otrocké práci. V roce 2009 ve své publikaci vydané v Londýně SOAS (Škola orientálních a afrických studií) prohlásila, že alespoň 86 % oblastních škol (výzkum probíhal v roce 2008) bylo podrobeno požadavkům z vlády na pracovníky. Rekruty byly děti mezi 11 a 14 lety, od nichž se očekávalo, že sklidí 15 až 70 kilogramů bavlny vzhledem k jejich věku a místu sklizně. Po šesti letech a po jedné usilovné kampani, která měla přesvědčit výrobní společnosti k bojkotu uzbecké bavlny, se v Uzbekistánu nezměnilo zhola nic, o čemž také hovoří statistika, která říká, že Uzbekistán je nyní šestým největším producentem bavlny ve světě, a děti zůstávají stále největšími obětmi.

Zpráva vypracovaná minulý měsíc říká, že příjmy ze sklizně putují do neprůhledného mimorozpočtového fondu státního majetku s názvem Selkhozfond, o kterém není známo téměř nic. Autoři pracovního dokumentu „Uzbecké odvětví bavlny: Finanční toky a distribuce zdrojů” (tento projekt byl financován filantropem Georgem Sorosem), kteří spolupracovali s bývalým státním úředníkem, museli využít všech svých schopností, aby vůbec vypátrali ředitele Selkhozfondu Shukrulla Umurova. 

V rozhovoru s tiskovou službou Uznews.net, která je provozována uzbeckými krajany žijícími mimo Uzbekistán, uvedl jeden z autorů toho dokumentu, že je přesvědčen, že ústím veškerých finančních toků vedoucích přes Selkhozfond je sám uzbecký prezident Islom Karimov.

Komentátor Uznews.net Chip souhlasil:

Каримов бессовестно нарушает уголовный кодекс по статьям “мошенничество” “присвоение государственнного имущества” и т.д. Вся экономика построена как криминальная. Всё наворованное отправляется в банки Запада, и поэтому “белых и пушистых” банкиров можно рассматривать как главных виновников всех бед страны

[Uzbecký prezident Islom] Karimov bezostyšně porušuje trestní zákoník, a to podvodem, přivlastňováním státního majetku atd. Celá uzbecká ekonomika je mafiánská. Ukradené peníze jdou do západních bank. Tito „čisťoučcí a nevinní” bankéři nesou vinu za všechny neduhy naší země. 

Nablyudatel, taktéž uživatel Uznews, požaduje po Uzbekistánu reformy v odvětví bavlny, které je špinavé jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska sociálního.

Нужно ли реформировать отрасль, которая постоянно испытывает такие напряжения и всё больше разрушает экологическую среду? В климатических условиях Узбекистана гораздо более прибыльным и экологически безопасным было бы выращивать и перерабатывать овощи и фрукты, а хлопок – это культура рискованная для земледелия страны. 

Neměli bychom reformovat odvětví, které je neustále pod tlakem a ničí životní prostředí? V klimatických podmínkách Uzbekistánu je mnohem výhodnější a ekologičtější pěstovat ovoce a zeleninu. Pěstování bavlny je rizikové pro zemědělskou kulturu naší země.

Přesto uživatel napsal:

Но реформировать хлопковую отрасль (а тем более отказываться или резко уменьшать площади под хлопок) режим Каримова не в состоянии, потому что, как справедливо указано в статье, хлопок кормит этот режим. Именно режим, а не граждан страны.

Karimovův režim není schopen reformovat odvětví bavlny (nebo snížit její produkci), jelikož, jak správně uvedl autor článku, tak toto odvětví živí politický systém země a ne obyčejné lidi.

Uzbecká vláda zůstává hluchá i k volání, aby se alespoň řešil problém s dětmi. Kromě toho reportér Rádia Svobodná Evropa Uzbekistán Ozodlik hlásil 29. října, že někteří hokimové (vedoucí regionálních správ) bijí farmáře, kteří neplní své výrobní kvóty.

Ilkhamov a jeho spoluautor píší, že takovéto chování hokimů je způsobeno jejich strachem ze ztráty zaměstnání.

Za nesplnění cílů místní hokimové riskují ztrátu své pozice a zemědělci podléhají řadě ekonomických a správních sankcí, včetně trestního stíhání a přerozdělení jimi obhospodařované půdy jiným zemědělcům.

V blogu na Uznews.net s názvem „Proč musím sbírat bavlnu?” novinář Kudrat Babadjanov vysvětluje, proč se Uzbekové i nadále každý rok zapojují do vysilující a neplacené práce pro vládu.

согласно 37 статье конституции страны, принудительный труд запрещается. И этот запрет подкреплен седьмой статьей Трудового Кодекса Республики Узбекистан. Но что если такой приказ отдает премьер-министр, а то и президент, а привлекается многомиллионное население? А если те самые, кто написал эти законы, те же прокуроры, милиция, спецслужбы и армия направлены на тебя, чтобы ты собирал хлопок – куда денешься?

Článek 37 Ústavy Uzbecké republiky, jakož i článek 7 zákoníku práce zakazuje nucené práce. Ale co když je příkaz Uzbekům dán předsedou vlády, nebo dokonce prezidentem a mnoho milionů Uzbeků takových rozkazů uposlechne? A co potom, když je těm samým lidem, kteří psali tyto zákony, státním zástupcům, policii, bezpečnostním službám i armádě přikázáno nutit obyvatele sbírat bavlnu?

Komentátor Uznews.net nabídl odpověď na Babadjanovu původní otázku:

“Почему я должен собирать хлопок?” Потому что его насадили. Нужно отказаться от выращивания хлопка вообще в Узбекистане. Хлопчатник плантационная техническая культура, требующая непрерывного ухода и много воды.
А любые плантации требуют рабов и колониальной системы управления. В Узбекистане с его многочисленным населением нужно выращивать продукты питания. Но тогда рухнет этот колониальный режим. Можете представить Узбекистан без хлочатника? 

„Proč musím sbírat bavlnu?” Protože byla vysázena. Musíme úplně zrušit pěstování bavlny v Uzbekistánu. Tobolky bavlny jsou plody bavlníku a ten je plodem plantáže, která vyžaduje neustálou péči a vodu. Všechny plantáže vyžadují otroky a koloniální systém řízení. Namísto toho by měl Uzbekistán svými zemědělskými produkty krmit své obyvatelstvo. A pak koloniální systém selže. Dovedete si představit Uzbekistán bez bavlny?

Z části také díky účinné kampani víc než 130 textilních společností bojkotovalo uzbeckou bavlnu, včetně H&M, Levis, Lacoste a Adidas. Intenzivní pěstování bavlny ve Střední Asii bylo započato za éry Ruské říše a vyvrcholilo v období Sovětského svazu. Sousední Turkmenistán taktéž čelí kritice, že nutí občany k účasti na sklizni bavlny.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.