- Global Voices v češtině - https://cs.globalvoices.org -

Uzbecká sklizeň bavlny neživí obyčejné lidi, ale režim

Kategorie: Střední Asie a Kavkaz, Uzbekistán, Lidská práva, Mládež, Občanská žurnalistika, Práce, Rozvoj
Buses take children and adults alike to pick cotton in Uzbekistan's fields. Screenshot taken from video uploaded by Kudrat Babadjanov.

Autobusy vezou dospělé a děti na sklizeň bavlny v Uzbekistánu. Obrázek je přejat z videa nahraného Kubratem Babadjanovem.

Sklizeň bavlny v Uzbekistánu už oficiálně skončila, ale podle některých zpráv žáci a učitelé v práci na polích stále pokračují. Provinční vůdci jsou známí tím, že vůči zemědělcům, kteří nesplní plán, uplatňují fyzické násilí a přitom nedávné zprávy naznačují, že příjmy ze sklizně bavlny by se mohly zatoulat mimo státní rozpočet. Jen velmi málo lidí žijících v autoritářském Uzbekistánu je touto zprávou překvapeno.

Uzbekistán je znám tím, že své občany a děti nutí k otrocké práci. V roce 2009 ve své publikaci vydané v Londýně SOAS (Škola orientálních a afrických studií) prohlásila [1], že alespoň 86 % oblastních škol (výzkum probíhal v roce 2008) bylo podrobeno požadavkům z vlády na pracovníky. Rekruty byly děti mezi 11 a 14 lety, od nichž se očekávalo [2], že sklidí 15 až 70 kilogramů bavlny vzhledem k jejich věku a místu sklizně. Po šesti letech a po jedné usilovné kampani, která měla přesvědčit výrobní společnosti k bojkotu uzbecké bavlny, se v Uzbekistánu nezměnilo zhola nic, o čemž také hovoří statistika, která říká, že Uzbekistán je nyní šestým největším producentem bavlny ve světě [3], a děti zůstávají stále největšími obětmi.

Zpráva vypracovaná minulý měsíc říká, že příjmy ze sklizně putují do neprůhledného mimorozpočtového fondu státního majetku s názvem Selkhozfond, o kterém není známo téměř nic. Autoři pracovního dokumentu „Uzbecké odvětví bavlny: Finanční toky a distribuce zdrojů” (tento projekt byl financován filantropem Georgem Sorosem), kteří spolupracovali s bývalým státním úředníkem, museli využít všech svých schopností [4], aby vůbec vypátrali ředitele Selkhozfondu Shukrulla Umurova. 

V rozhovoru s tiskovou službou Uznews.net, která je provozována uzbeckými krajany žijícími mimo Uzbekistán, uvedl jeden z autorů toho dokumentu, že je přesvědčen, že ústím veškerých finančních toků vedoucích přes Selkhozfond je sám uzbecký prezident Islom Karimov.

Komentátor Uznews.net Chip souhlasil [5]:

Каримов бессовестно нарушает уголовный кодекс по статьям “мошенничество” “присвоение государственнного имущества” и т.д. Вся экономика построена как криминальная. Всё наворованное отправляется в банки Запада, и поэтому “белых и пушистых” банкиров можно рассматривать как главных виновников всех бед страны

[Uzbecký prezident Islom] Karimov bezostyšně porušuje trestní zákoník, a to podvodem, přivlastňováním státního majetku atd. Celá uzbecká ekonomika je mafiánská. Ukradené peníze jdou do západních bank. Tito „čisťoučcí a nevinní” bankéři nesou vinu za všechny neduhy naší země. 

Nablyudatel, taktéž uživatel Uznews, požaduje [5] po Uzbekistánu reformy v odvětví bavlny, které je špinavé jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska sociálního.

Нужно ли реформировать отрасль, которая постоянно испытывает такие напряжения и всё больше разрушает экологическую среду? В климатических условиях Узбекистана гораздо более прибыльным и экологически безопасным было бы выращивать и перерабатывать овощи и фрукты, а хлопок – это культура рискованная для земледелия страны. 

Neměli bychom reformovat odvětví, které je neustále pod tlakem a ničí životní prostředí? V klimatických podmínkách Uzbekistánu je mnohem výhodnější a ekologičtější pěstovat ovoce a zeleninu. Pěstování bavlny je rizikové pro zemědělskou kulturu naší země.

Přesto uživatel napsal [5]:

Но реформировать хлопковую отрасль (а тем более отказываться или резко уменьшать площади под хлопок) режим Каримова не в состоянии, потому что, как справедливо указано в статье, хлопок кормит этот режим. Именно режим, а не граждан страны.

Karimovův režim není schopen reformovat odvětví bavlny (nebo snížit její produkci), jelikož, jak správně uvedl autor článku, tak toto odvětví živí politický systém země a ne obyčejné lidi.

Uzbecká vláda zůstává hluchá i k volání, aby se alespoň řešil problém s dětmi. Kromě toho reportér Rádia Svobodná Evropa Uzbekistán Ozodlik hlásil [6] 29. října, že někteří hokimové (vedoucí regionálních správ) bijí farmáře, kteří neplní své výrobní kvóty.

Ilkhamov a jeho spoluautor píší [4], že takovéto chování hokimů je způsobeno jejich strachem ze ztráty zaměstnání.

Za nesplnění cílů místní hokimové riskují ztrátu své pozice a zemědělci podléhají řadě ekonomických a správních sankcí, včetně trestního stíhání a přerozdělení jimi obhospodařované půdy jiným zemědělcům.

V blogu na Uznews.net s názvem „Proč musím sbírat bavlnu?” novinář Kudrat Babadjanov vysvětluje [7], proč se Uzbekové i nadále každý rok zapojují do vysilující a neplacené práce pro vládu.

согласно 37 статье конституции страны, принудительный труд запрещается. И этот запрет подкреплен седьмой статьей Трудового Кодекса Республики Узбекистан. Но что если такой приказ отдает премьер-министр, а то и президент, а привлекается многомиллионное население? А если те самые, кто написал эти законы, те же прокуроры, милиция, спецслужбы и армия направлены на тебя, чтобы ты собирал хлопок – куда денешься?

Článek 37 Ústavy Uzbecké republiky, jakož i článek 7 zákoníku práce zakazuje nucené práce. Ale co když je příkaz Uzbekům dán předsedou vlády, nebo dokonce prezidentem a mnoho milionů Uzbeků takových rozkazů uposlechne? A co potom, když je těm samým lidem, kteří psali tyto zákony, státním zástupcům, policii, bezpečnostním službám i armádě přikázáno nutit obyvatele sbírat bavlnu?

Komentátor Uznews.net nabídl odpověď [7] na Babadjanovu původní otázku:

“Почему я должен собирать хлопок?” Потому что его насадили. Нужно отказаться от выращивания хлопка вообще в Узбекистане. Хлопчатник плантационная техническая культура, требующая непрерывного ухода и много воды.
А любые плантации требуют рабов и колониальной системы управления. В Узбекистане с его многочисленным населением нужно выращивать продукты питания. Но тогда рухнет этот колониальный режим. Можете представить Узбекистан без хлочатника? 

„Proč musím sbírat bavlnu?” Protože byla vysázena. Musíme úplně zrušit pěstování bavlny v Uzbekistánu. Tobolky bavlny jsou plody bavlníku a ten je plodem plantáže, která vyžaduje neustálou péči a vodu. Všechny plantáže vyžadují otroky a koloniální systém řízení. Namísto toho by měl Uzbekistán svými zemědělskými produkty krmit své obyvatelstvo. A pak koloniální systém selže. Dovedete si představit Uzbekistán bez bavlny?

Z části také díky účinné kampani [8] víc než 130 textilních společností bojkotovalo uzbeckou bavlnu, včetně H&M, Levis, Lacoste a Adidas. Intenzivní pěstování bavlny ve Střední Asii bylo započato za éry Ruské říše a vyvrcholilo v období Sovětského svazu. Sousední Turkmenistán taktéž čelí kritice [8], že nutí občany k účasti na sklizni bavlny.