Děti, které uprchly z Barmy, sdílejí své příběhy pomocí kreseb

forced to fleeSkupina dětských uprchlíků z Barmy (Myanmaru) má nyní možnost vyprávět své zážitky z útěku ze svého válkou poničeného domova, a to díky sérii uměleckých seminářů se zaměřením na vyprávění příběhů pomocí kresby. Obrázky vzniklé během těchto seminářů slouží jako důležitá učební pomůcka pro pochopení, jak občanská válka a etnické konflikty pustoší posledních několik desítek let tuto zemi.

Americká spisovatelka Erika Berg těmito kurzy, které pořádá za pomoci své rodiny a přátel, sleduje dva cíle – podpořit mír v Barmě a poskytnout traumatizovaným utečencům možnost terapie. Během jejích seminářů vzniklo více než 200 kreseb, které budou brzy vydány v knize pod názvem „Forced to Flee: Visual Stories by Refugee Youth from Burma“ (Donuceni k útěku: Příběhy v obrazech mladých utečenců z Barmy). Erika Berg doufá, že uveřejní tuto knihu pomocí sbírky na serveru Kickstarter.

Dnes žije v táborech podél thajsko-barmské hranice více než 120 000 uprchlíků. Kromě toho zůstává více než 100 000 osob z etnických skupin Kačjinů a Šanů v táborech pro vnitrostátní uprchlíky. Vojenská diktatura vládne Barmě od roku 1962. V nedávných letech zažila země politické reformy, které přinesly volby, propuštění některých politických vězňů a vytvoření občanské vlády, která je ovšem nadále podporována armádou.

Kořeny etnického konfliktu zůstávají nevyřešeny a nepřestávají tak pohánět nejdéle trvající občanskou válku na světě. Nyní probíhá několik mírových snah, které mají napomoci národnímu usmíření, napříč zemí ale stále dochází k místním bojům. Volby, které jsou naplánovány na příští rok, budou pro křehký mírový proces klíčové.

Mezitím zůstávají stovky tisíc vesničanů nadále lapeny v utečeneckých táborech a občasné potyčky mezi armádou a rebely vedou k vysídlování dalších občanů.

mapa Barmy

Grafické zpodobnění Barmy. V zemi žije více než 100 etnických skupin.

Během doby, kdy Erika Berg působila v tomto projektu jako dobrovolnice, zjistila, že „každý uprchlík má k vyprávění naléhavý, prostý a inspirující příběh“. V rozhovoru s organizací Burma Study Center (Centrum pro studium Barmy) vysvětluje:

Mladí uprchlíci, kteří se účastní dílen pro vyprávění příběhů pomocí obrazů, si rychle uvědomí, že nejsou jednoduše oběťmi. Jsou přeživšími a svědky a jejich životní příběhy si zaslouží – a potřebují –, aby jim lidé naslouchali.

Erika Berg říká, že kniha, kterou sestavuje, může pomoci rozšířit povědomí o mírových snahách v Barmě:

„Donuceni k útěku“ dokládá, že emoce vyjádřené a vyvolané jediným obrazem mohou nahradit příběh o tisíci slovech, otevřít srdce a umožnit pochopení. V rámci této knihy využívají mladí uprchlíci sílu vyprávění, aby vypodobnili téma lidských práv a podpořili spravedlivý a všeobecný mír v Barmě.

Když jsme vtáhnuti do jejich světa, přebíráme pohled dětskýma očima na to, co znamená být donucen opustit svou vlast a žít v exilu, ztrápený – a posílený – traumaty minulosti.

A young refugee during a visual storytelling workshop.

Mladý utečenec během dílen pro vyprávění příběhů pomocí obrazů.

Níže následuje několik ukázek prací mladých uprchlíků:

forced to flee visual art

refugee painting

refugee escape

Chlapec, který tento obrázek nakreslil, říká, že cítil, „jako by byl sledován barmskou vojenskou juntou“, a to i poté, co opustil zemi.

Chlapec, který tento obrázek nakreslil, říká, že cítil, „jako by byl sledován tehdejší barmskou vojenskou juntou“, a to i poté, co opustil zemi.

„Příběh vyprávěný jedním chlapcem z barmského státu Chin v textilní továrně [...] obrázek chlapcova snu (který se uskuteční).“

„Příběh vyprávěný jedním chlapcem z barmského státu Čjin v textilní továrně […] obrázek chlapcova snu (který se vyplní).“

Cathy Malchiodi, která se zabývá terapií uměním, potvrzuje význam tohoto projektu:

[Projekt] je projevem respektu k schopnosti mladých lidí vyprávět pomocí obrazů své příběhy plné nespravedlnosti a krutosti a nabízí nám vhled do způsobů, jakým se tito mladí přeživší vyrovnávají se svými problémy a jak je překonávají. Hlavně nám připomíná, jak přesvědčivý, osobní a často hluboký pohled na svět a osobní prožitky je ukrytý v umění dětí. Je to další způsob, jak pochopit jejich vnímání skutečnosti.

Naw K'nyaw Paw, členka sdružení Karen Women's Organization (Organizace karenských žen), napsala, že kniha „zachycuje problémy mladých běženců, kterým jsou denně vystaveni“. Básnířka May Ng projekt také chválí:

Nikdy jsem neviděla tak intenzivní a důvěryhodný portrét cesty uprchlíků z Barmy. Toto je skvělá práce, přesahuje barmské demokratické hnutí a mezietnický konflikt. Její sdělení je všeobecně platné.

Dospělí rádi čtou dětem příběhy, ale jsou také chvíle, kdy by měli naslouchat tomu, co potřebují sdělit děti, zvláště pokud se to týká jejich pocitů a zážitků z války. Právě výtvarné umění poskytuje nejmladším barmským uprchlíkům jednu takovou příležitost promluvit.

Fotografie a obrázky byly poskytnuty Erikou Berg a jsou uveřejněny s jejím svolením.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.