Šestnáctidenní kampaň proti násilí založenému na pohlaví

Převzato z oficiálních stránek kampaně.

Na podporu činnosti proti násilí založenému na pohlaví a násilí obecně spustilo Centrum pro globální vůdčí roli žen (Centre of Women’s Global Leadership neboli CWGL), se sídlem na severoamerické Rutgersově univerzitě, šestnáctidenní kampaň s názvem „Od mírumilovných domácností k mírumilovnému světu“. Kampaň začala 25. listopadu a její účastníci chtějí „upozornit na systematickou povahu násilí na základě pohlaví a na militarizmus, který podněcuje nerovnost a diskriminaci“.

Global Voices Online se kampaně také účastní, a to prostřednictvím zveřejněných příběhů, debat či rozhovorů ze sociálních sítí na celém světě, které se týkají násilí ve společnosti a násilí páchaného na ženách.

Kampaň si klade za cíl také zvýšit povědomí o skutečnosti, že podle většiny světových vlád jsou náklady vynaložené na zbrojení mnohem důležitější než financování projektů v oblasti vzdělávání, rovnosti a bezpečnějších veřejných prostranství. Přesto, že mezinárodní organizace uznaly násilí založené na pohlaví za problém veřejného zdraví a záležitost lidských práv, je jeho nízká priorita v programech mezinárodního rozvoje přímo alarmující.

Podle Světové zdravotnické organizace:

Násilí páchané na ženách, hlavně ze strany partnera či sexuální násilí, jsou významným problémem veřejného zdraví a porušením lidských práv žen.

Nedávné statistiky ukazují, že 35 % žen na celém světě bylo během svého života vystaveno násilí ze strany partnera či sexuálnímu útoku ze strany třetí osoby.

Z žen, které měly zkušenost se vztahem, až 30 % uvedlo, že zažilo nějakou formu fyzického či sexuálního násilného chování ze strany partnera.

Třicet osm procent zabitých žen na světě umřelo vinou partnera.

Různé formy násilí mohou způsobit zdravotní, psychické, sexuální potíže či potíže s početím a další zdravotní komplikace. Navíc mohou přispět i k náchylnosti na onemocnění virem HIV.

Mezi faktory, které ovlivňují riziko spáchání násilného aktu, je nutné zmínit nízké vzdělání, týraní v dětském věku či násilí v rodině, nadměrný příjem alkoholu, akceptaci násilí a nerovnosti pohlaví.

Mezi faktory ovlivňující riziko, že se osoba stane obětí násilí ze strany partnera či obětí sexuálního násilí, jsou nízké vzdělání, přítomnost při násilných scénách doma mezi rodiči, vystavení týrání v dětství a akceptace násilí a nerovnosti pohlaví.

U vysokopříjmových skupin existují signály, že účinnou taktikou jsou preventivní školní programy věnované tématu násilí mezi mladistvými.

U nízkopříjmových skupin se jako slibné jeví jiné preventivní programy, jako třeba mikrofinancování spojené s výchovou k rovnosti pohlaví nebo komunitní iniciativy proti nerovnosti pohlaví, snažící se zlepšit komunikační dovednosti a předpoklady pro mezilidské vztahy.

Konfliktní a postkonfliktní situace či odkládání řešení mohou násilí zhoršit a představovat další formy násilí vůči ženám.

Pro posílení strategie a zahrnutí širší veřejnosti CWGL rozběhla kampaň s počátkem od Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách (25. listopad) až do Mezinárodního dne lidských práv (10. prosinec):

The intersectionality of age, class, gender, geographic location, race/ethnicity, religious affiliation, sexual orientation among other categories of analysis inform the ways in which women experience and respond to violence, inequality, and discrimination. They also affect the ways in which communities and the States respond since States’ relations with the people are mediated in part through the above categories […] Integral to a world free of gender-based violence where all are able to experience freedom from fear and want is, in part, the recognition of the indivisibility of human rights, and that women’s rights are human rights.

Faktory, jakými jsou věk, sociální postavení, bydliště, rasa či etnická příslušnost, náboženství a sexuální orientace, ovlivňují podobu násilí, nerovnosti a diskriminace, které ženy zažívají, a způsob, jak na ně reagují. Ovlivňují také způsob, jakým společnosti a státy tento stav řeší, jelikož vztahy mezi lidmi a státem jsou charakterizovány právě zmíněnými faktory. […] Základem pro svět, v němž nebude místo pro násilí založené na pohlaví a v němž se budou všichni lidé cítit svobodně a žít beze strachu, je uznání, že lidská práva jsou neoddělitelná od práv žen.

Kampaň identifikuje tři hlavní oblasti: násilí ze strany státních subjektů, rozšířenost střelných zbraní v případě násilí ze strany partnera a sexuální násilí během a po konfliktu. Každé z oblastí je věnovaná sekce na stránkách kampaně, kde jsou navrženy různé strategie s cílem podpořit obecné povědomí o násilí a podpořit účast na boji proti němu.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.