Všímáte si při nákupu ekoznaček?

Rut Abrain Sanchezová na svém blogu Esturirafi představuje a vysvětluje uzákoněné a nepovinné štítky na produktech. Mezi nepovinnými štítky nalezneme i ekoznačky: „Takže výrobci nám ukazují, že dodržují řadu požadavků na to, aby spotřebitelé mohli identifikovat ekologicky šetrnější výrobky.”

K dispozici jim jsou ekoznačky typu I, polotypu I, typu II a typu III. Abrain Sanchezová zmiňuje nejčastější, kterými jsou první dva:

Ecoetiquetas (Tipo I). Son sistemas voluntarios de etiquetado ambiental que identifican y certifican de forma oficial que los productos que la llevan tienen un menor efecto sobre el medio ambiente.

A nivel europeo existen sistemas nacionales de ecoetiquetado como el Ángel Azul de Alemania, AENOR Medio Ambiente de España o la Etiqueta Ecológica Europea (conocida como flor europea).

Etiquetado semi-tipo I. Estas ecoetiquetas suelen pertenecer a organizaciones sociales, asociaciones sectoriales, agrupaciones de empresas fabricantes, etc. cuyo principal objetivo es conseguir que la mayor cantidad de productos posibles se certifiquen bajo su sistema, para lograr el mayor reconocimiento posible por parte de los consumidores.

Dentro de este tipo se encuentran las etiquetas de agricultura ecológica, pesca sostenible, consumo energético, uso de madera (FSC, PEFC), productos textiles… Las que solemos encontrar en muchos productos que compramos a diario. A partir de hoy te vas a fijar mucho más 🙂

Ekoznačky (typ I). Dobrovolný systém environmentálního značení, který oficiálně certifikuje, že výrobky nesoucí toto značení mají menší dopad na životní prostředí.

V Evropě existují vnitrostátní systémy značení ekologicky šetrných výrobků, jako je například Blue Angel (Modrý Anděl) v Německu, AENOR Environment ve Španělsku a nebo Ecologic Label (známý jako Evropská květina).

Ekoznačky (polotyp I). Tyto ekoznačky obvykle patří sociálním organizacím, sdružením různých odvětví, skupin výrobců atd. Cílem výrobců je mít co nejvíce svých produktů přítomných v tomto systému, aby bylo dosaženo toho, že většina spotřebitelů výrobky správně rozpozná. 

Tento typ obsahuje značky ekologického zemědělství, dlouhodobě udržitelného rybolovu, energetické třídy, dřeva (FSC, PEFC), textilních výrobků… Tyto štítky nalezneme na mnoha výrobcích denní potřeby. Od této chvíle si určitě budete ekoznaček více všímat 🙂

Rut zde byla již dříve citována. Je přítomna na Twitteru, G+ a Flickru.

Tento příspěvek byl součástí třicátého #LunesDeBlogsGV (Blogového pondělí na GV) z 24. listopadu 2014.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.