Otevřený dopis inspiruje Malajsijce, aby vystoupili proti náboženské netoleranci

Komplex malajsijského premiéra. Fotografie ze serveru Flickr od uživatele pratanti (v rámci licence CC).

Komplex malajsijského premiéra. Fotografie ze serveru Flickr od uživatelky pratanti (v rámci licence CC).

25 vysloužilých vysokých úředníků podepsalo otevřený dopis, který vybízí malajsijskou vládu, aby vedla pokojný dialog o uplatňování islámských zákonů v této zemi. Tento dopis je široce podporován, zvláště občany, kteří cítí rostoucí náboženskou netoleranci v převážně muslimské Malajsii.

V nedávných letech lobovali mocní vedoucí představitelé uvnitř malajsijské vládnoucí koalice, aby byly v zemi rozšířeny a striktně zaváděny islámské zákony. Také využili státních prostředků, aby bojovali proti údajným hrozbám ohrožujícím islám.

Dopis nadnesl několik problémů týkajících se toho, co pisatelé označují za nepřiměřené a nespravedlivé uplatňování zákona šaría v mnoha aspektech vedení země:

Zmiňujeme konkrétně současnou situaci, kdy náboženské orgány podle všeho prosazují své pravomoci nad rámec své jurisdikce – tam, kde vyhlášení fatwy narušuje federální ústavu a porušuje demokratický a poradní proces šury [rozhodování]; tam, kde pokusy o racionální diskusi a řešení konfliktů ztěžuje vzestup šovinistických nevládních organizací označujících ty, kteří nesouhlasí, za protiislámské, protimonarchistické a protimalajsijké; a hlavně tam, kde je zákon o pobuřování nepřetržitou hrozbou, která může umlčet kohokoli s opačným názorem.

Pisatelé požádali premiéra Najiba Razaka, aby „uplatnil své osobní vedení“ a „prosadil otevřenou a ucelenou debatu a rozpravu o využívání islámských zákonů v zemi“. Dále dodali:

Jako muslimové chceme, aby islámský zákon, dokonce ještě více než zákon občanský, splňoval ty nejvyšší standardy spravedlnosti právě proto, že si nárokuje odrážet boží spravedlnost. Proto ti, kteří konají ve jménu islámu v rámci islámského zákona, musí nést odpovědnost a ukázat, že spravedlnost je naplňována a je na ni dohlíženo.

Dopis se rychle stal populárním a inspiroval další „umírněné“ hlasy, aby se vyslovily proti náboženské a rasové diskriminaci. Celkem 93 nevládních organizací vyjádřilo podporu těmto 25 bývalým vysokým úředníkům. Byli také podpořeni malajsijským poradním sborem buddhismu, křesťanství, hinduismu, sikhismu a taoismu, který vyslovil skupině za napsání dopisu uznání.

Mnoho Malajsijců používalo na Twitteru hashtag #KamiJuga25 (My jsme také 25), aby vyjádřilo „význačným 25“ podporu. Petice #KamiJuga25 se také objevila na serveru Change.org:

Nemůžeme a nesmíme zůstat zticha a dovolit, aby byla víra zneužívána jako zbraň k potlačení pokojného nesouhlasu, rozumné diskuse a názorů i k utiskování těch, kteří by vznášeli otázky a zastávali nesouhlasná stanoviska. To je nespravedlivé a neměli bychom za žádnou cenu tolerovat využívání víry k tomu, aby nás rozdělila.

O něco populárnější online petice používá hashtag „I am #26“ (Já jsem 26.) na podporu stanoviska skupiny 25 úředníků ve „společném gestu solidarity jako 26. osoba“.

Od „Já jsem 26.“ k „My jsme také 25“, hlas umírněných burácí stále silněji.

Justin Ong z novin Malay Mail Online popsal čin této skupiny jako odvážný a přiměřený:

Odvážný proto, že přichází v dobu, kdy cokoli a vše je považováno za rozvratné nebo necitlivé, kdy se lidé snaží vidět prohřešky tam, kde nejsou tak míněny nebo dokonce ani neexistují.

Přiměřený proto, že jsou části země, které se zdají být odhodlané přijmout ještě striktnější náboženská pravidla, a to stěží z pobožných důvodů a bez ohledu na možné následky.

Zurairi AR, také z Malay Mail Online, zopakoval otázky, které kladou někteří Malajsijci skupině 25 úředníků:

Proč nyní? Proč ne předtím, než se Malajsie vydala touto cestou?

Kolik toho udělali, když byli součástí systému? Mluví z nich lítost?

Také ovšem tento autor uznává význam a dopad tohoto dopisu:

Přispívají nejen tím, že poskytují další úhel pohledu proti konzervativcům, ale také dodávají svým názorům na vážnosti díky svému významnému postavení.

Když se někdo jako těchto 25 význačných osob ozve, pošle tím zprávu, že tyto názory jsou nejen přijatelné, ale že za nimi také stojí mravní lidé.

Otevřený dopis vyvolal diskusi o roli náboženství a vlády ve společnosti. Snad pobídne k uzákonění reforem při uplatňování islámských zákonů v Malajsii.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.