S blížícími se volbami dochází v Zambii k projevům nenávisti a etnického napětí

Opoziční vůdce strany UPND Hakainde Hichilema (v košili s vyhrnutými rukávy) vede kampaň v oblasti Luwingu v Jižní provincii, ve které převažuje etnikum Bemba. Obrázek uveřejněn se souhlasem skupiny Zambian Watchdog.

Vůdce opoziční strany UPND Hakainde Hichilema (v košili s vyhrnutými rukávy) vede kampaň v oblasti Luwingu v Jižní provincii, ve které převažuje etnikum Bemba. Obrázek uveřejněn se souhlasem skupiny Zambian Watchdog.

V Zambii se po smrti pátého prezidenta Michaela Saty, který zemřel v říjnu 2014 během svého úřadování, odehrají 20. ledna 2015 prezidentské volby. Prezidentský úřad nyní dočasně zastává Guy Scott, v Zambii narozený politik skotského původu a bývalý viceprezident.

V Zambii se vyskytuje přes 70 jazyků a dialektů a občané mezi sebou většinou žijí v míru, zvláště v městských oblastech zahrnujících důlní region Copperbelt, hlavní město Lusaku, město Livingstone a další oblasti, kam směřují za prací a dalšími ekonomickými aktivitami lidé téměř všech etnických skupin. Předvečer voleb byl nicméně poznamenán obviněními z nenávistných projevů a organizování lidí podle kmenového systému v online světě i mimo něj – tyto stížnosti vznáší opoziční politické strany.

Příznivci vládnoucí strany Vlastenecká fronta (PF), která byla v roce 2001 založena Michaelem Satou a příslušníky jeho etnika Bemba, se nyní navzájem na sociálních médiích osočují s příznivci opoziční Jednotné strany pro národní rozvoj (UPND).

Při nedávném mítinku Edgara Lungu, kandidáta vládnoucí Vlastenecké fronty, označil biskup Edward Chomba opozičního kandidáta Hakainde Hichilemu za svobodného zednáře a satanistu, který jí děti a pije lidskou krev. Vůdce opozice zareagoval oficiální žalobou.

Na stránkách sociálních médií se příznivci Vlastenecké fronty vysmívají kmenu Tonganů, ke kterému Hichilema patří. Jeden uživatel Facebooku parodoval venkovský původ Tonganů a prohlásil, že pokud by byl Hichilema zvolen, změnil by zambijskou vlajku a místo orla by na ni umístil krávu.

Dipak Patel, manažer kampaně za opoziční stranu UPND, vydal 22. prosince prohlášení, ve kterém projevil zklamání ze skutečnosti, že úřadující prezident Scott připouští takové projevy nenávisti proti Hichilemovi.

Uživatel, který se podepsal jako Pan Africanist, reagoval na Patelovo prohlášení poukázáním na indický původ autora:

Jsem zklamaný, že Dipak [Patel] je @#$%. No, co se dá čekat se jménem jako Patel.

Komentáře takovéto povahy se objevovaly z obou stran. V odpovědi na článek o výnosu nejvyššího soudu v Lusace, že zambijská národní vysílací společnost „adekvátně a spravedlivě“ pokrývá kampaně kandidátů UPND, zareagoval uživatel Anyoko:

PF si přivedla muzungu [bílého muže] Scotta [současného prezidenta] a způsobila zmatek, teď se UPND [hlavní opoziční strana] peleší s Dipakem Patelem [manažerem kampaně UPND indického původu]. No tak, Zambijci, dokážeme to dělat sami, nepotřebujeme tyhle nedopečené Zambijce, copak nějaký Zambijec mluví do politiky v Indii nebo dokonce ve Skotsku? [rodiče současného prezidenta Guy Scotta jsou ze Skotska] Všichni se vzbuďte.

Jak ukazují tyto i mnohé další online výměny názorů, internet se stal hlavním místem bujení etnických předsudků a nenávistných projevů během zambijských volebních období.

V roce 2012 nařídil tehdejší sekretář Ministerstva pro informace a vysílání Amos Malupenga zambijskému úřadu pro informace, komunikaci a technologie ZICTA, aby vytvořil zákon, jež by trestal uživatele internetu, kteří se dopouštějí nenávistných projevů. K prosinci 2014 však stále žádný takový zákon v Zambii neexistoval.

Mezinárodní koncept lidských práv ovšem takovéto body zahrnuje. Článek 20.2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech stanovuje: „Jakákoli národní, rasová nebo náboženská nenávist, jež představuje podněcování k diskriminaci, nepřátelství nebo násilí, musí být zakázána zákonem.“

Aktivista za lidská práva Rueben Lifuka popsal tento trend ve svém příspěvku na Facebooku:

Tato volební kampaň odhalila některé smutné skutečnosti o nás samotných. Dnes se nám zdá snadné připojit se ze zábavy k zesměšňování, falešnému obviňování, urážení a ponižování politiků, které nepodporujeme. Radostně píšeme komentáře, které se plně staví za taková ohavná tvrzení. Jsme šťastní, že tato tvrzení podrývají postavení protivníků našich kandidátů v očích veřejnosti.

Kromě vzájemného urážení etnik byla sociální média také využívána pro vyhrožování novinářům a osobám s jinými politickými názory. Mezi těmi, kterým bylo vyhrožováno smrtí, je novinář žijící v USA Field Ruwe.

Mezinárodní nevládní organizace pracující v Zambii a jihoafrickém subregionu Panos Institute in Southern Africa (PSAf) zaznamenala nárůst projevů nenávisti mezi uživateli zambijských sociálních médií a vyzvala je, aby se tohoto chování vyvarovali. Ředitelka PSAf Lilian Kiefer prohlásila:

PSAf věří, že komunikace má sílu ovlivňovat vývoj jakékoli společnosti nebo země, ať už pozitivně, nebo negativně. Jedno pozitivní slovo na sociálních médiích může pomoci lidem uvidět potenciál Zambie a povzbudit je, aby hráli roli v budování národa. Stejným způsobem může jedno negativní slovo vyvolat anarchii, zmatek a narušit mír. Jedno lehkomyslné prohlášení na sociálních médiích může poštvat lidi proti sobě navzájem, podnítit zbytečný konflikt v zemi. Každý z nás se může rozhodnout používat na stránkách sociálních médií zodpovědný jazyk a podporovat konstruktivní a na skutečné problémy zaměřenou debatu. [..] Vzájemné šikanování, napadání a vyhrožování na sociálních médiích je urážkou demokracie, zvláště když země oslavuje 50 let nezávislosti.

Ačkoli je toto prohlášení dobře míněno, nedaří se mu povzbudit takový druh konstruktivní kritiky, která je zásadní pro rozvinutí demokracie. A přináší těžké otázky pro zákonodárce, kteří musí prosadit ochranu svobody slova a zároveň se pokusit zajistit, aby online komentáře nepodněcovaly etnické násilí nebo projevy nenávisti. V digitálním věku a hlavně v období voleb to není snadný úkol.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.