Mění se způsob, jakým ve Španělsku funguje politika?

 Prezentace Ganemos Madrid (Dobijme Madrid). Uveřejněno v rámci licence CC by SA 4.0.

Prezentace hnutí Ganemos Madrid (Dobijme Madrid). Uveřejněno v rámci licence CC by SA 4.0.

Roky krize a společenského neklidu vedly ve Španělsku k vytvoření silné a vytrvalé opozice vůči zavedeným politickým stranám a institucím – v současné chvíli dochází dokonce k překreslení politické mapy země. Přestože se dlouho zdálo, že se moc vždy dostane do rukou dvou velkých stran, Španělské socialistické dělnické strany (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) a Lidové strany (Partido Popular, PP), volby do Evropského parlamentu z 25. května 2014 ukázaly, že se systém dvou stran hroutí. Lidem se tak vrací víra, že může dojít ke změně.

Vzestup nových španělských politických seskupení, která vznikla po opakovaných společenských nepokojích, dává jasně najevo, že následující volby mohou přinést zásadní změny – něco takového nebylo ve chvíli, kdy povstalo hnutí 15-M, zřejmé. Menšinovým stranám, které dosud těžko zvládaly bojovat s jedinými úspěšnými politickými stranami demokratického Španělska, roste volební potenciál a dostává se jim všestranné podpory.

Během několika let protestů povstalo mnoho skupin, jež navrhují změnu modelu, kterým se země řídí, i hluboké reformy systému. Dnes se tato hnutí uspořádala, aby podle svých slov dala hlas občanům a upřednostnila práva a blahobyt prostých lidí před obohacením několika mocných. Z nově vzniklých občanských platforem vynikají Podemos (Můžeme) a Guanyem Barcelona (Dobijme Barcelonu) společně s obdobami tohoto hnutí v regionech.

Obě tyto platformy vznikly spojením sousedských skupin, společenských hnutí a místních shromáždění. Zapojují se do nich významné osobnosti, které se v poslední době podílely na společenských aktivitách, i osoby akademického a politického světa – cílem je vytvořit protiváhu současným institucím. Podemos a Ganemos jsou spolupracujícími platformami, které jsou vzdálené tradiční politice a ke kterým se připojilo významné množství lidí, kteří chtějí vytvořit alternativní systém a postavit se tradičním elitám.

Hnutí Ganemos a jeho místní variace soustředily své síly na městské volby s cílem začít s obnovou demokracie na místní úrovni. 30. prosince ohlásilo hnutí Ganemos Madrid, že sesbíralo potřebných 30 000 podpisů, aby mohlo pro květen připravit kandidátku do městských voleb:

Ganemos Madrid sestavilo pracovní skupinu, která se bude této záležitosti věnovat a která bude brzy kontaktovat politické a občanské organizace. Minimální požadavky pro vytvoření spojenectví budou vzájemný respekt, rovná spolupráce, transparentnost a občanská angažovanost jako základ pro vybudování kandidátky a městského hnutí se zárukou vítězství.

Chapa con el logo de Ganemos

Logo Ganemos. Fotografie uveřejněna v rámci licence CC by-SA, ze serveru Periódico Diagonal.

Hnutí Podemos vzniklo v madridském univerzitním prostředí, kde se dva profesoři rozhodli založit občanskou opoziční platformu proti evropské politice šetření. Platforma Ganemos Madrid vznikla během shromáždění fóra Municipalia po evropských volbách v loňském květnu. Oběma hnutím se díky zapojení občanů podařilo získat značnou podporu, kterou již ostatní španělské politické strany nemohou ignorovat, a útoky namířené proti novým politickým seskupením na sebe tak nenechaly dlouho čekat.

Ve Španělsku se konají volby na úrovni měst a autonomních společenství a volby všeobecné. Posledních dvou jmenovaných voleb se bude hnutí Podemos účastnit jako jednotné seskupení, jednotlivá hnutí Ganemos z celého Španělska budou v městských volbách kandidovat společně s některými členy Podemos.

Po masivní mobilizaci v ulicích, která byla charakteristická pro roky 2011 a 2012, dochází ve Španělsku podle současných informací k poklesu počtu svolaných demonstrací. Je pravděpodobné, že jedním z důvodů je dozrání hnutí, která v první chvíli vyšla protestovat a která se nyní organizují na sněmech, aby kandidovala v různých volbách. Před měsícem představilo hnutí Podemos veřejně dokument, který shrnuje hlavní myšlenky „ekonomického projektu pro lidi“, který pozměňuje některá na počátku vyhlášená opatření jako implementaci základního nepodmíněného příjmu nebo neplacení španělského dluhu, nadále ovšem zastává myšlenku vytvoření veřejné banky, občanského záchranného systému pro restrukturalizaci dluhů rodin, veřejný audit dluhu země, fiskální reformu, která by dopadla hlavně na velmi bohaté, a ozdravení sociálního státu.

Ačkoli je složité posoudit kvalitu platforem, které vznikly tak nedávno a zatím ani nevládly, ani dosud neupřesnily svůj volební program, je možné říci, že vytvoření hnutí Podemos a Ganemos přineslo nové myšlenky, povzbudilo politickou debatu a zavedlo nový způsob rozhodování, který je otevřen širšímu publiku a ve kterém zapojení občanů a jejich podpora hrají zásadní roli.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.