Malawi: Nejhorší povodeň za posledních padesát let, o které jste nejspíše neslyšeli

Obyvatelé Malawi byli evakuováni po devastujících povodních na konci ledna a přečkávají další záplavu pod provizorním přístřeškem. Kolem 175 000 lidí bylo vyhnáno ze svých domovů, sklizeň byla zničena, prezident mluví o nejhorší povodni v historii. Fotografie od Sama Eatona, uveřejněna se souhlasem serveru PRI.

Obyvatelé Malawi byli evakuováni po devastujících povodních na konci ledna a přečkávají další záplavu pod provizorním přístřeškem. Kolem 175 000 lidí bylo vyhnáno ze svých domovů, sklizeň byla zničena, prezident mluví o nejhorší povodni v historii. Fotografie Sama Eatona, uveřejněna se souhlasem serveru PRI.org.

Tento článek a rozhlasová zpráva pochází od Sama Eatona, z pořadu The World. Objevily se původně 5. února na serveru PRI.org a zde je uveřejňujeme v rámci dohody o sdílení obsahu.

Dokonce i pro zemi, která je zvyklá na povodně, se současná situace vymyká běžné zkušenosti.

Asi 175 000 lidí bylo v Malawi vyhnáno ze svých domovů, došlo k rozsáhlému zničení sklizně základních potravin (mimo jiné kukuřice) a na obzoru se rýsuje zdravotní krize. To vše jako následek povodně, o které pozorovatelé tvrdí, že je nejhorší za posledních padesát let.

Přívaly vody sužují Malawi od poloviny ledna, jednou z nejhůře zasažených oblastí jsou břehy řeky Shire. Místní 69letý obyvatel tvrdí, že ve svém životě dosud nic takového nezažil – povodně přichází každoročně, říká, lidé se na ně mohou připravit; toto ale bylo něco jiného.

Rodiny vyprávějí příběhy o tom, jak viděly své domy se hroutit. Někdy přitom všichni stáli na jejich střechách a šplhali poté na termitiště, jediná zbylá vyvýšená místa, a čekali na vrtulníky nebo čluny, aby je zachránili. Říkají, že někdy kolem nich kroužili krokodýli.

Ničivé povodně zasáhly oblasti kolem řeky Shire v jižní Malawi. Region je na povodně náchylný, místní ovšem tvrdí, že nedávné povodně jsou nejhorší alespoň za posledních padesát let. Obrázek převzatý z Wikipedia Commons.

Ničivé povodně zasáhly oblasti kolem řeky Shire v jižním Malawi. Region je k záplavám náchylný, místní ovšem tvrdí, že nedávné povodně jsou nejhorší za posledních alespoň padesát let. Obrázek převzatý z Wikipedia Commons.

V táboře pro vysídlené obyvatele ve městě Bangula v jižním Malawi tvrdil každý, s kým jsem mluvil, že přišel o vše kromě šatů, které má na sobě.

(Fotografie z pobytu Sama Eatona v záplavové zóně Malawi můžete najít na serveru PRI.org.)

V samotném táboře jsou velmi špatné podmínky, deset rodin sdílí jediný stan bez sítě proti komárům a s jen omezenou ochranou proti pokračujícím dešťům i před žhnoucím sluncem, které se objevuje mezi jednotlivými nápory deště. Ženy vařící na otevřeném ohni říkají, že není téměř co jíst. Slyšel jsem zprávy o pracovnících tábora, kteří požadují sex výměnou za trochu jídla. V noci se dívky kvůli nedostatku osvětlení a zabezpečení bojí, že budou znásilněny.

Mezitím zůstávají tisícovky lidí izolovány na místech, na která se není možné dostat po silnicích. Jsou zde pokusy dodávat jídlo do těchto oblastí pomocí vrtulníků.

Příčiny tohoto neštěstí jsou komplexní a zahrnují přílivové deště, vysokou hustotu obyvatelstva a odlesňování. V rozvodí řeky Shire byly lesy na svazích zcela vykáceny, dřevo bylo použito mimo jiné na vaření. Není zde tedy nic, co by mohlo zabránit velkému množství srážek, aby zaplavilo údolí dole.

Poslechněte si déšť v Malawi:

Změna klimatu může být také jednou z příčin. Intenzita bouřkového systému, který je za povodně zodpovědný, jasně zapadá do předpovědí klimatických modelů v situaci, kdy emise uhlíku v atmosféře zadržují stále více energie. Takové bouřky mohou mít devastující dopad na chudé země, jako je Malawi, kde mnohé rodiny žijí v jednoduchých domech z hliněných cihel a obdělávají pole, která nemohou nápor takového počasí vydržet.

Pozorovatelé se nyní obávají, že zde v budoucích týdnech a měsících bude panovat vážný nedostatek jídla. Mnoho polí farmářů bylo zcela zničeno a šance znovu zasít před koncem krátkého období dešťů je již velmi malá. Povodním navíc předcházelo drsné období sucha, které také negativně ovlivnilo produkci jídla.

Schopnost místní vlády této krizi vzdorovat je prakticky nulová. Zahraniční pomoc, která tvoří přibližně 40 % ekonomiky Malawi, byla nedávno zastavena kvůli obrovskému korupčnímu skandálu. A tento týden vstoupil parlament do stávky za vyšší platy. Vláda je tak víceméně paralyzovaná.

Boji s následky povodní se tak z velké části věnují nevládní organizace, ale i těm již dochází prostředky.

Předpověď počasí hlásí další deště – situace, kvůli které muselo tolik lidí opustit své domovy, se tak nadále nelepší.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.