Mezinárodní den žen: Jedno datum, tisíc souvislostí

International women day in Egypt via Al Jazeera English and Wikimedia. Creative commons.

Mezinárodní den žen v Egyptě, jak jej zachytily Al Jazeera English a Wikimedia. Creative commons.

Na Mezinárodní den žen – jednu z nejvýznamnějších událostí souvisejících s občanskými právy – byla 8. března řada uživatelů internetu upozorněna uvítacím logem Google doodle.

Původně byl tento mezinárodní svátek, zdůrazňující roli pracujících žen ve společnosti, hojně prosazován v socialistických zemích. Postupem času se ale jeho význam na rozličných místech světa diferencoval a vedle své původní myšlenky do sebe integroval i specifické problémy, kterým ženy v jednotlivých oblastech čelí.

Ve východní Evropě je 8. březen vyhrazen k oslavě jak Mezinárodního dne žen, tak i pro Den matek. Muži zde již tradičně obdarovávají ženy svého života – matky, manželky i kolegyně v práci.

V posledních letech si však ženy začaly tento svátek organizovat podle svých vlastních představ a pořádají akce, kterými chtějí upozornit na nerovné příležitosti v profesní oblasti. K tomu odkazuje i zmíněný Google doodle z 8. března. Obrázek vystihuje, v kolika zemích je tento den chápán jako výraz uznání vůči roli ženy v pracovní i soukromé sféře.

Boříme poslední bariéry

Některé z akcí uspořádaných k příležitosti Mezinárodního dne žen vnesly do povědomí veřejnosti i citlivější otázky. A to údajně neúmyslně. Australská Liberální národní strana (LNP) si pro oslavy vyhradila místo, které je podle jejích slov „výhodně situováno v centrální obchodní čtvrti, a je přitom fyzicky i cenově dostupné“.

Jak vyšlo najevo, byl tímto místem elitní pánský klub v Brisbane. Celá záležitost byla natolik ironická, že se určitou dobu s pobavením diskutovala i na půdě australského parlamentu.

Lídrem Liberální národní strany, jež čítá 14 000 členů, z čehož je 6 000 žen, je současný australský ministerský předseda a ministr pro ženské otázky v zastoupení, Tony Abbott.

Abbot se okamžitě chopil příležitosti a prohlásil tuto akci za další triumf žen. V souvislosti s připravovanou diskuzí o roli žen v australské politické sféře nebylo podle jeho slov lepší strategie, než zbořit jednu z posledních mužských výsad stojících v cestě rovnoprávnosti.

Ženské otázky se již netýkají jen genderu

Na jiných místech světa stojí problematika genderu až na druhém místě za základními lidskými právy. Organizace jako International Media Support (IMS) se snaží upozornit na postavení žen, u nichž je genderová otázka překryta nálepkami ze strany vlastní společnosti i mezinárodní komunity.

Na svých webových stránkách zveřejnila IMS sérii fotografií pěti obyčejných, přesto však výjimečných mladých kurdských žen ze Sýrie, které chtějí ukázat, že „slovo uprchlík zdaleka nedefinuje jejich vlastní identitu“ a že by chtěly být vnímány „především jako ženy“. Jen několik krátkých výpovědí a desítka fotografií nabourávají naše tradiční pojetí uprchlíka i to, jak jsme zvyklí vnímat roli žen v syrské společnosti.

Dalším z příkladů je nejpopulárnější tweet mezinárodní nevládní organizace Human Rights Watch v týdnu od 2. března, který odkazuje na článek agentury Reuters. Skupina afghánských mužů se od hlavy až k patě zahalila do modrých burek a vydala se na protestní pochod Kábulem, aby veřejně upozornila na omezování ženských práv.

Afghánští muži v burkách a protest v Kábulu za ženská práva.

Jeden z aktivistů, 29letý mladý muž, se nechal slyšet: „Naše úřady budou slavit Mezinárodní den žen ve velkých hotelích, my jej chtěli oslavit v ulicích.“

Nepočetný, ale významný pochod sklidil rozporuplné reakce kolemjdoucích. Některé ženy se ohrazovaly, že nepotřebují, aby za ně někdo mluvil. Jedna žena ve středních letech namítla, že nosí burku z vlastního rozhodnutí, přestože s tím její synové ani manžel nesouhlasí a snaží se jí v tom zabránit. Jiní skupinku mužských aktivistů podporovali.

Ať už je náš názor na tuto událost jakýkoliv, je nutné podotknout, že se jedná o jednu z řady podobných událostí, které se skrze otázku ženských práv snaží upozornit na změny probíhající v různých společnostech. A také na fakt, že feminismus nežije jen v hlavách jednoho pohlaví. Videozáznam z protestu můžete shlédnout na Facebooku.

Společně napříč politickým konfliktem

Mezinárodní den žen není jen o snaze zmírnit propast mezi světem mužů a žen. Jde také o to, pokusit se přemostit kulturní a politické rozdíly, nejčastěji cestou demonstrace ženské jednoty.

Jednou z takových otevřených snah byla i razantní demonstrace zhruba 1500 žen na jeruzalémském přechodu Kalandia, hlavním kontrolním stanovišti mezi Západním břehem Jordánu a severním Jeruzalémem, konaná 7. března 2015.

Izraelské ženy židovského i palestinského původu se spojily s ženami ze Západního břehu Jordánu a demonstrovaly na protest proti izraelsko-palestinskému konfliktu a okupaci inkriminovaného území. Nad jejich hlavami bylo možné číst deklamace typu: „Ano rovnoprávnosti, ne rasismu“. Ve snaze rozehnat demonstraci neváhaly izraelské bezpečnostní složky použít slzný plyn, omračující granáty, či pepřové spreje. Několik desítek účastníků bylo zraněno a zhruba deset z nich bylo přijato k lékařskému ošetření.

Další příklad politické jednoty se v těchto měsících odehrává na Ukrajině. Světová federace ženských ukrajinských organizací vyzývá ženy na Ukrajině, aby se alespoň na jeden den připojily k Nadiji Savčenkové, ukrajinské pilotce, která je od června 2014 zadržována ruskými úřady. Savčenková drží ve vězení již dvanáctý týden protestní hladovku.

Evropský komisař pro lidská práva, několik národních vlád i řada lidskoprávních organizací se za okamžité osvobození Savčenkové otevřeně postavili. Dne 8. března se muži i ženy po celém světě sjednotili a volali po záchraně života a svobody této ženy.

Nejlepším způsobem, jak můžete oslavit Mezinárodní den žen, je zachránit lidský život.

Globální událost

Mezinárodní den žen si drží v záplavě „mezinárodních dní“ svoji výhradní pozici. Je pravda, že v každém státě či oblasti upozorňuje na jinou problematiku, faktem však zůstává, že se tento den skutečně slaví. A ať tak či onak, slaví se téměř ve všech zemích světa.

Je to svátek globálních rozměrů, při němž nechtějí zůstat pozadu ani mezinárodní organizace, ani nadnárodní korporace.

Při příležitosti letošního Mezinárodního dne žen vydal generální tajemník OSN Pan Ki-mun video-prohlášení, kde připomenul i dvacáté výročí 4. světové konference o ženské otázce konané v roce 1995 v Pekingu. Zde se totiž zrodil „plán pro ženská práva“. Paradoxem je, že Čína, která konferenci hostila, v současné době zadržuje několik aktivistek, které se snažily upozornit na sexuální obtěžování ve veřejné dopravě. Pan Ki-mun připomenul světu, že „i ženská práva jsou lidská práva“.

Google zatím vedle modifikací svého loga zapojil do tažení i YouTube a ve snaze „inspirovat a povzbudit mladé dívky“ spustil speciální online kampaň.

Kampaň vyzývá ženy ze všech koutů světa, aby pod hashtagem #DearMe poslaly nějakou radu mladým dívkám – radu, kterou by ony samy v jejich věku uvítaly. K iniciativě se připojilo tisíce žen, hashtag koluje na Twitteru i Facebooku. Samostatný mém, ‘#DearMe: From the Guys’, má už také svůj vlastní seznam videí. Jeho existence opět dokazuje, že si závažnost otázky ženské rovnoprávnosti uvědomují i muži.

Wikimedia, neziskový vzdělávací projekt, představila výjimečné přispěvatelky Wikipedie a s nimi i způsoby, jak se Wikipedie v daných komunitách využívá. Samotná rozmanitost jedenácti žen z různých států, různého stáří a profesí hovoří o širokém dosahu Wikipedie i jí podobných open source projektů.

Facebook, kde jsou ženy jakožto uživatelky ve velké převaze, vedl k Mezinárodnímu dni žen kampaň jednoduchou, ale účinnou. Sestavil fotoalbum dvanácti žen zosobňujících podnikavého ducha, kreativitu a výjimečné schopnosti.

A zapojil se i Twitter. Vytvořil speciální blog o význačných uživatelích Twitteru, kteří na této sociální síti diskutují o ženských právech pravidelně. Blog také zdůrazňuje sílu současných internetových nástrojů, díky nimž se mohou lidé k jednotlivým kauzám vyjadřovat a sdružovat: 

Míra konverzace na téma feminismus za poslední tři roky vzrostla o 300 procent. Několik významných diskuzí a kampaní bylo založeno právě na Twitteru a oslovilo milióny uživatelů.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.