Tři videa o hongkongské volební reformě

Z YouTube videa „Dopis Hongkongu 2020“

Z YouTube videa „Dopis Hongkongu 2020“

Hongkongská vláda předložila 17. června legislativní radě k projednání volební reformu upravující volbu předsedy výkonné rady – nejvyššího představitele města –, která se bude konat v roce 2017. Prodemokratičtí zákonodárci ovšem zákon nejspíše zamítnou, protože je založen na představách legislativního výboru pevninské Číny.

Podle pravidel vyžaduje jakákoli změna místního politického systému dvoutřetinovou podporu jak přímo, tak nepřímo volených zákonodárců. Jelikož mají prodemokratičtí poslanci více než jednu třetinu křesel, disponují dostatkem hlasů k vetování zákona.

Čínský návrh reformy, který byl vyhlášen 31. srpna 2014, vyžaduje, aby byla všem zákonným kandidátům na nejvyššího zástupce města vyjádřena nejprve podpora volebního výboru (nebo též nominačního výboru), který je z většiny složen z pročínských zástupců. Návrh také omezuje počet kandidátů na dva až tři.

Čínská hra

Zjevná intervence Pekingu do místního volebního procesu je hongkongským prodemokratickým hnutím považována za narušení principu „jedna země, dva systémy“, který je klíčovým prvkem pro zachování místní autonomie.

Předseda výkonné rady je v současné době volen komisí o 1200 členech s hranicí pro nominaci 150 hlasů. Návrh vlády počítá s nutností získat alespoň 600 hlasů. Při současném složení volební komise by to znamenalo, že by mohli být nově voleni pouze propekingští kandidáti jako například současný předseda Leung Čchun-jing.

Následující video, které vytvořila nezávislá hongkongská občanská skupina, porovnává oba systémy a vybízí diváky udělat si svůj vlastní názor, zda je plánovaná volební reforma progresivní nebo zpátečnická.

Měnící se nálada

Výsledky průzkumu veřejného mínění naznačily, že odpůrců volební reformy je mezi občany více než stoupenců: 43 procent respondentů bylo proti, 41,7 procent pro. Průzkum byl proveden v dubnu třemi velkými univerzitami poté, co vláda uveřejnila podrobnosti svého návrhu.

Minulé průzkumy ukazovaly, že většina respondentů vládní návrh podporuje – hlavně proto, že čínská vláda odmítla stáhnout svůj návrh z 31. srpna a uvedla, že myšlenka lidové nominace kandidátů je nerealistická.

Obrat veřejného mínění nastal poté, co se vláda rozhodla tento návrh předložit parlamentu bez jakýchkoli ústupků, mezi kterými by mohlo být například zrušení nepopulárního korporátního hlasování.

Kromě toho Peking odmítá dojednat časový plán další volební reformy. To naznačuje, že současná reforma bude po svém přijetí platit dlouhodobě.

Změna nálady veřejnosti znamená nepříjemnost pro vládní úředníky, kteří vyzývali prodemokratické poslance, aby „volili v souladu s vůlí lidu“. Odráží také selhání kampaně, v rámci které došlo od konce dubna k mnoha politickým výzvám a osobním vystoupením vysokých vládních činitelů.

Vládní slogan pro volební reformu je „2017 – umožněte, aby se to stalo“. Nejčastěji zobrazovaný spot začíná poukazováním na touhu běžných občanů po všeobecném volebním právu a končí vystoupením třech vysokých vládních představitelů známých jako „Trio“, kterými jsou Carrie Lam, Rimsky Yuen a Raymond Tam. Ti vyzývají občany, aby podpořili změnu.

Tento klip je během posledních měsíců opakovaně vysílán v hongkongské televizi.

Typické reakce na serveru YouTube zahrnovaly:

Tento návrh reformy se snaží udělat z 5 milionů voličů přikyvovače. Toto je prostě nepřijatelné.

Vy všichni z hongkongské vlády zrazujete místní lidi!!! Myslíte si, že na to nedoplatíte, nelitujete toho, máte své zámořské pasy… tlačíte Hongkong do pekla… jednou na vás dopadne karma, na vás a vaše rodiny.

George Orwell by na vás byl hrdý. Každý jiný se jen směje.

Hongkongští aktivisté na internetu propagují parodickou verzi tohoto videa nazvanou „2017 – vstupte do slepé uličky“, ve kterém herci představující Trio naznačují, že zradili obyvatele Hongkongu ve prospěch své kariéry. Další video, které působí o něco profesionálněji, zobrazuje postavu připomínající Carrie Lam, hlavní tajemnici hongkongské vlády, jak píše v roce 2022 „dopis Hongkongu“ a vyjmenovává všechny změny, které se udály od doby, kdy volební reforma vstoupila v platnost.

Video zesměšňuje Carrie Lam jako pokryteckou:

Co dál?

Návrh volební reformy naznačuje selhání pekingské vlády naplnit svůj polický závazek, podle kterého měla umožnit obyvatelům Hongkongu rozhodnout o ústavní reformě.

Současná vláda vyloučila jakoukoli alternativu tohoto návrhu, další politická reforma bude tak případně prací pro příštího nejvyššího zástupce města, který bude zvolen v roce 2017.

Předtím ovšem dojde v roce 2016 k volbám do městské rady. Propekingské politické strany začaly již mobilizovat voliče, aby vytlačili prodemokratické zákonodárce z parlamentu. Prodemokratičtí poslanci naopak žádají své stoupence, aby jim pomohli zachovat si právo veta.

Prodemokratický protest „Occupy Central“ z roku 2014 byl iniciativou občanů, která chtěla donutit pekingskou vládu stáhnout návrh z 31. srpna a dát občanům více prostoru, aby mohli sami nominovat kandidáty na předsedu výkonné rady. Tento boj nadále pokračuje.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.