Nová zpráva odhaluje jednomyslnou podporu íránské občanské společnosti pro jadernou dohodu

Nová zpráva organizace ICHRI „Velké naděje, umírněná očekávání: Íránský pohled na jaderná vyjednávání“

Nová zpráva organizace ICHRI „Velké naděje, umírněná očekávání: Íránský pohled na jaderná vyjednávání“

Organizace International Campaign for Human Rights in Iran (Mezinárodní kampaň za lidská práva v Íránu), která spolupracuje se serverem Global Voices, vydala novou zprávu o pohledu Íránců na vyjednávání o jaderném programu.

Zpráva rozebírá názory 28 příslušníků íránské občanské společnosti včetně bývalých členů íránského parlamentu, novinářů, akademiků, právníků, ekonomů, filmařů, spisovatelů, vydavatelů, hereček, dramatiků, aktivistů a rodinných příslušníků politických vězňů. Klíčovým poznatkem je jednomyslná podpora jaderným hovorům a souhlas s ukončením sankcí. Uvádíme zde některé další závěry studie:

• 71 procent respondentů očekává od dohody ekonomický prospěch, většinou má jít o větší investice, vyšší příjmy z ropy a posílení zaměstnanosti, výroby a ekonomického růstu. Jedna pětina z těch, kteří předpokládají ekonomický růst, ovšem věří, že tyto výhody mohou být běžným Íráncům upřeny kvůli špatnému hospodaření vlády.

• 25 procent respondentů očekává, že jakýkoli ekonomický prospěch by ovlivnil pouze vyšší vrstvy společnosti a ty, kteří jsou napojeni na moc, a to kvůli pevně zakotvené a bující korupci a nedostatku autority, která vládě chybí pro utkání se s konkurenčními centry moci.

• 61 procent respondentů věří, že dohoda by zlepšila šance dosažení politických a kulturních reforem, protože by vláda nyní mohla upřít svou pozornost na tyto otázky a měla by větší politickou sílu k prosazení změn.

• 36 procent respondentů neočekává žádné zlepšení z hlediska politických nebo kulturních svobod. Někteří uváděli nedostatečnou sílu a autoritu Rúháního vlády, hlavně ve vztahu k zákonodárné a soudní moci a k íránskému duchovnímu vůdci Alí Chameneímu. Jiní zpochybňovali Rúháního ochotu prosazovat reformy a upozorňovali na jeho omezené aktivity dokonce i v oblastech, které jsou pod přímou kontrolou prezidenta.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.