Vidíte všechny ty jazyky nahoře? Překládáme zprávy Global Voices, abychom zpřístupnili občanskou žurnalistiku opravdu každému.

Nová zpráva odhaluje jednomyslnou podporu íránské občanské společnosti pro jadernou dohodu

Nová zpráva organizace ICHRI „Velké naděje, umírněná očekávání: Íránský pohled na jaderná vyjednávání“

Nová zpráva organizace ICHRI „Velké naděje, umírněná očekávání: Íránský pohled na jaderná vyjednávání“

Organizace International Campaign for Human Rights in Iran (Mezinárodní kampaň za lidská práva v Íránu), která spolupracuje se serverem Global Voices, vydala novou zprávu o pohledu Íránců na vyjednávání o jaderném programu.

Zpráva rozebírá názory 28 příslušníků íránské občanské společnosti včetně bývalých členů íránského parlamentu, novinářů, akademiků, právníků, ekonomů, filmařů, spisovatelů, vydavatelů, hereček, dramatiků, aktivistů a rodinných příslušníků politických vězňů. Klíčovým poznatkem je jednomyslná podpora jaderným hovorům a souhlas s ukončením sankcí. Uvádíme zde některé další závěry studie:

• 71 procent respondentů očekává od dohody ekonomický prospěch, většinou má jít o větší investice, vyšší příjmy z ropy a posílení zaměstnanosti, výroby a ekonomického růstu. Jedna pětina z těch, kteří předpokládají ekonomický růst, ovšem věří, že tyto výhody mohou být běžným Íráncům upřeny kvůli špatnému hospodaření vlády.

• 25 procent respondentů očekává, že jakýkoli ekonomický prospěch by ovlivnil pouze vyšší vrstvy společnosti a ty, kteří jsou napojeni na moc, a to kvůli pevně zakotvené a bující korupci a nedostatku autority, která vládě chybí pro utkání se s konkurenčními centry moci.

• 61 procent respondentů věří, že dohoda by zlepšila šance dosažení politických a kulturních reforem, protože by vláda nyní mohla upřít svou pozornost na tyto otázky a měla by větší politickou sílu k prosazení změn.

• 36 procent respondentů neočekává žádné zlepšení z hlediska politických nebo kulturních svobod. Někteří uváděli nedostatečnou sílu a autoritu Rúháního vlády, hlavně ve vztahu k zákonodárné a soudní moci a k íránskému duchovnímu vůdci Alí Chameneímu. Jiní zpochybňovali Rúháního ochotu prosazovat reformy a upozorňovali na jeho omezené aktivity dokonce i v oblastech, které jsou pod přímou kontrolou prezidenta.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.