Malajsie bez ohledu na protesty plánuje stavět megalomanskou přehradu, kvůli které by muselo být přemístěno 20 000 lidí

View of Baram, Sarawak that will be affected by a dam project. Photo from Jettie Word, republished with permission

Pohled na Baram, Sarawak, který bude postižen stavbou přehrady. Foto Jettie Word, publikováno se souhlasem

Místní vláda Sarawaku v Malajsii staví ohromnou přehradu, nehledě na silné protesty místních obyvatel a domorodců, na které bude mít projekt dopad. Sarawak je částí ostrova Borneo, který je známý pro své bohaté přírodní zdroje.

Navrhovaná přehrada v Baramu, nacházejícím se v severní části Sarawaku, by měla generovat 1200 megawattů elektřiny, ale mnozí se obávají, že zabere 412 kilometrů čtverečních deštného pralesa. Navíc okolo 20 000 lidí z 27 domorodých osad Kayan, Kenyah a Penan bude kvůli stavbě přehrady nuceně přesídleno. Přehrada Baram je jedna z 12 megapřehrad, které místní vláda plánuje postavit v Sarawaku.

Peter N. J. Kallang, místní lídr a aktivista proti přehradě, varuje, že přehrada úplně smaže celou populaci domorodých skupin Baramu:

Stavěno je pro druhé, ne pro ty, kteří žijí v Baramu, ne pro dlouhodobé dobro Baramu.

Jako jeden z postižených nerozumím nespravedlnosti a pobuřujícímu, urážlivému využívání. Vypadá to jako nesmyslné využívání, které je řízeno primárně hrabivostí a amorálností. Nás, kdo jsme přímo a nepříznivě ovlivněni, nikdo nemůže vinit z toho, že si myslíme, že toto je vykalkulovaný, záměrný a účelný manévr, jak odstranit naše etnika.

Loni místní obyvatelé zahájili blokádu, aby zabránili stavbě přehrady. Také se dovolávají ostatních komunit v Malajsii a environmentálních organizací po celém světě, aby podpořily jejich kampaň proti přehradě.

Protest against the Baram Dam project. Photo from the Facebook page of Save Rivers

Protesty proti projektu přehrady Baram. Foto z Facebooku Save Rivers

A blockade was set up by local residents to stop the dam construction. Photo from the Facebook page of Save Rivers

Blokáda byla zahájena místními, aby zastavili stavbu překlady. Foto z Facebooku Save Rivers

Rally against Baram Dam project. Photo from Sarawak Report

Manifestace proti projektu přehrady Baram. Foto z Sarawak Report

Blockade protest continues in Baram. Photo from Jettie Word, republished with permission.

Protestní blokáda pokračuje v Baramu. Foto od Jettie Word, přetištěno se svolením.

Minulý týden, v průběhu 555. dne blokády držené komunitou v Baramu, The Borneo Project uveřejnil dokument, který vysvětluje, proč stavba přehrady není nezbytná a jak z ní místní populace nebude mít prospěch. Film také zjišťoval, zdali korupce byla významným faktorem při realizaci projektu.

Předpokládá se, že se protesty budou stupňovat poté, co vláda stavbu přehrady před pár dny nařídila.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.