Barmské továrny varují před ekonomickými problémy, pokud bude schválen minimální plat

 Pracovnice dílny v barmskému Baganu. Fotografie ze serveru Wikimedia, licence CC.

Pracovnice dílny v barmskému Baganu. Fotografie ze serveru Wikimedia, licence CC.

Barmští výrobci textilu tvrdí, že desítky společností budou přinuceny zavřít, pokud vláda přijme návrh zavádějící denní minimální mzdu ve výši 3 600 barmských kyatů (72 Kč) a hodinovou mzdu ve výši 450 kyatů (9 Kč).

Zastáncem návrhu je parlamentní Národní výbor pro národní platy, který během 18 měsíců diskutoval s různými zainteresovanými skupinami po celé zemi. Navržená výše minimálního platu je odpovědí na špatné pracovní podmínky zaměstnanců továren. Jde o kompromis mezi 4 000 kyaty požadovanými odbory a 2 500 kyaty nabízenými podnikatelským sektorem.

Během tohoto měsíce varovala Barmská asociace výrobců oděvů, že si mnoho společností nemůže dovolit minimální plat ve výši 3 600 kyatů, reforma by podle ní mohla ovlivnit zaměstnání 200 000 pracovníků továren. Alespoň 90 továren čínských a jihokorejských společností již naznačilo, že v případě přijetí této reformy ukončí provoz.

Barmští textilní pracovníci patří mezi nejhůře placené zaměstnance v oblasti Asie a Pacifiku. Pokud bude minimální plat zaveden, budou barmští pracovníci vydělávat o něco málo více než jejich protějšky v Bangladéši, ale stále méně než pracovníci v Kambodži a Vietnamu.

Některé globální oděvní značky vystoupily na podporu zavedení minimálního platu. Organizace Ethical Trading Initiative (Iniciativa pro etický obchod) vydala prohlášení vyzývající vládu zlepšit životní podmínky pracovníků:

Žádáme barmskou vládu, aby zaujala pevné stanovisko při zlepšování pracovních podmínek – je důležité zajistit, aby vůbec první nastavená úroveň minimálního platu neuvrhla pracovníky jednoho sektoru do chudoby.

Organizace Fair Labor Association (Asociace pro spravedlivou práci), mezi jejíž členy patří společnosti jako Adidas, Gap Inc. a Tesco, nesouhlasí s tvrzením barmských výrobců textilu, podle kterých minimální plat negativně ovlivní investiční vyhlídky země:

Z našeho pohledu je názor obchodních asociací, že vyšší minimální plán odradí mezinárodní investory, založen na nesprávném předpokladu. Minimální plat, který bude nastaven díky konzultacím s významnými zainteresovanými stranami, spíše přiláká než odradí mezinárodní společnosti nakupující textil vyrobený v Barmě – ty, které se zavázaly vyplácet skrze své dodavatelské řetězce důstojné mzdy.

Společnost H&M neuvádí, zda s návrhem souhlasí nebo ne, vydala ale doporučení vládě, aby odsouhlasila nastavení stejného minimálního platu napříč všemi sektory:

Pokud jsou mzdy v textilním průmyslu nižší než v jiných průmyslových odvětvích, nebude schopný nalákat a udržet vyškolenou pracovní sílu, která je potřeba pro rozvoj a růst oboru jako prosperujícího ekonomického hnacího mechanismu.

Plán minimální mzdy vyvolává stovky stížností, a to jak ze strany pracovníků, tak zaměstnavatelů.

Některé odbory přijaly zvýšení platu, jsou zde ale další skupiny, jako například organizace All Myanmar Workers Union Network (Celobarmská síť odborů), které pokračují v kampani za denní minimální mzdu ve výši 4 000 kyatů. Podle aktivistů odborů zareagují firmy na vyšší náklady zredukováním jiných benefitů, které zaměstnancům poskytují:

Pokud majitelé přijmou minimální plat navrhovaný vládou, plánují seškrtat další dodatečné náklady jako dopravu pro pracovníky. Takže pokud mají být pracovníci schopni přežít, musí být minimální plat nastaven na 4000 kyatů.

Video níže zachycuje protest asi 200 pracovníků továren, kteří požadují zvýšení minimální mzdy:

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.