Z Mexika se po sociálních sítích šíří „Feministická knihovna“

 Fotografía de perfil de la Biblioteca Feminista en Facebook, publicada masivamente en las redes.

„Ani žena v domácnosti, ani otrokyně“ Profilová fotografie Feministické knihovny na Facebooku, která se hojně šíří na sociálních sítích a kterou publikujeme se svolením skupiny.

[Aktualizováno: jména tvůrkyň a administrátorek skupiny byla na jejich žádost odstraněna, aby bylo zajištěno jejich bezpečí.]

Feministická knihovna je facebooková skupina, již už přes rok spravují dvě Mexičanky a kterou dnes sleduje přes 9000 lidí. Na jejím počátku byla potřeba informací o feminismu a právech žen. V popisu skupiny stojí:

Shromažďujeme feministické materiály a informace o tvůrčích ženách, abychom je mohly sdílet se světem. Chceme šířit feministickou kulturu v celé její rozmanitosti a příspěvky na vytvoření dalších možných světů.

Server Global Voices hovořil s administrátorkami skupiny ohledně chápání feminismu, potřebě solidních informací a zmocněnců, kteří by je dokázali zodpovědně šířit. Mexiko je země, ve které počet vražd žen a zneužívání na základě nerovnosti mezi pohlavími dosahuje alarmujících čísel. Tento prostor pro šíření informací tedy vede k tomu, aby si lidé začali uvědomovat problém, jenž má silné kořeny v kultuře a jejích konvencích.

Sdílet informace je samozřejmě víc než kliknout na tlačítko. Na internetu je ohromné množství informací a ti, kteří se na jejich šíření podílejí, si ne vždy dají práci s tím, aby se soustředili na víc než jen titulky nebo fotografie. Proto chce knihovna také bránit myšlenku „zodpovědnosti při sdílení“. Texty, zprávy, fotografie a články podporované knihovnou se pečlivě vybírají, komentují a ověřují, než jsou na skupině zveřejněny.

Knihovnice

Tak jako mnoho jiných bojovnic i administrátorky skupiny se k problematice rolí žen a mužů a feministických hnutí dostaly na základě osobních zkušeností.

Historie zakladatelky skupiny a její přiblížení k feminismu jsou spojeny s péčí o tělo a potravinovou soběstačností stejně jako se svobodou a nezávislostí vůči státu a tlakům trhu. Nicméně s obtěžováním žen a sexismem se setkáme i v kolektivech, které se věnují alternativním způsobům žití.

Feministka se ze mě musela stát kvůli přežití. Když pracuješ v oblasti solidárního hospodářství, nenapadne tě, že bys měla kolegu, co tě bude obtěžovat. Ale taková je realita. Nenávist k ženám a machismus prostupují i hnutí, která se považují za alternativní vůči systému, a naše možnosti účasti zůstanou předmětem těchto předsudků a násilí. Byla jsem partnerkou vedoucího kolektivu a dostala jsem vyhazov, protože jsem nechtěla ve vztahu pokračovat. Setkala jsem se s velmi drsnými reakcemi, a to i od blízkých přátel, kteří mi říkali, že moje slovo nemá cenu, protože jsem se s ním vyspala. Proto, kvůli přežití, jsem začala hledat. Je potřeba najít myšlenky, které tě vytrhnou z rizika myslet si, že takovéto věci jsou normální.

Další z hlavních spolupracovnic má také zkušenosti s pracovními kolektivy a tím, jak mohou mít rozhovory a způsoby práce, dokonce v organizacích, které se věnují obraně žen, trhliny ve chvíli, kdy má dojít ke konkrétním činům:

Měla jsem příležitost pracovat v nemocnici, ale zjistila jsem, že skupiny, které o sobě prohlašovaly, že brání práva žen, ne vždy pracovaly solidárně.

Vznik prostorů, ať už virtuálních nebo fyzických, ve kterých by si ženy mohly vyměňovat názory nebo společně přemýšlet, je tak počátkem mnoha změn:

Hodně věřím v sílu, kterou představují prostory od žen pro ženy. Nemyslím si, že smíšené prostory by byly špatné, ale prostory, na které jsem narazila a které jsou spravované jen ženami, jsou místy, na kterých jsem se hodně naučila, kde nejde jen o teoretické práce, ale i o kritiku a sebekritiku. Je to těžký proces, zvlášť při práci v organizacích, které se věnují občanské společnosti. Myslím si, že existuje odpor ke zpracovávání genderových témat, setkala jsem se s lidmi z oblasti lidských práv, kteří jsou líní se tématu věnovat, myslí si, že chceš mluvit jen o ženách a snažíš se vyčlenit muže. V organizované občanské společnosti se často dopouštíme chyby, že chceme analyzovat realitu, aniž bychom diskutovali o privilegiích.

Ale přes to přese všechno můžeme vidět konkrétní plody práce:

Je to komplikované, ale také je úžasné najít lidi, kteří souzní s tvojí chutí vytvářet nové věci. Když mě pozvali [k vytvoření skupiny], řekla jsem ano, protože i když mám kolegyně, které pracují s tématy komunitního feminismu, nesdílíme pracovní prostory. Vytvořit virtuální prostor, ve kterém se setkáváme a pokračujeme ve vytváření nápadů, je také skvělé. Je to podnětné prostředí.

Feminismus bolí

Negativním reakcím a typickým hádkám v prostorách věnovaným feminismu se knihovnice smějí. Trollové, agresivní odpovědi a protesty jsou už tak běžné, že je to jejich automatická reakce. Politika skupiny je poté, co si zažila několik konfrontací, vyhnout se odpovídání na komentáře, které nevyzývají k produktivní debatě. Jedna z nich nicméně uznává, co se za těmito reakcemi nachází:

Feminismus je lék proti tomu, jak jsi znecitlivěná, abys mohla snést neskutečné množství násilí vůči ženám, které zažíváš na každodenní bázi. Bolí si to uvědomovat, ale je to jediná možnost, jak najít to, co ti ubližuje. Zjistíš, že to, co se ti stávalo a bolelo tě, není „přirozené“ ani „normální“. Tušila jsi to, ale ani ses neodvážila to pojmenovat. Uvědomuješ si, že jsi to zažívala, že to ženy zažívají už po staletí a že jich mnoho bojovalo, aby mohly osvobodit jak sebe samé, tak nás všechny. Pokaždé, když objevím příběhy a slova žen přede mnou, cítím se povzbuzená a inspirovaná. Je potřeba, abychom více poznaly svoji historii. To byla inspirace pro Feministickou knihovnu..

Hodně toho, co se zveřejňuje v knihovně, jsou také materiály pro inspiraci. Sdílejí se rovněž případy a příběhy, u kterých by si mnoho žen přálo, aby se zopakovaly i v jiných částech kontinentu. Jedním příkladem je příběh vytvoření školy „Ženy fronty“, jejíž video Vzdělání v pohybu je ke zhlédnutí na YouTube a které bylo sdíleno, aby inspirovalo a podněcovalo k vytváření podobných skupin. Toto je právě další krok, ke kterému by podle knihovnic mělo dojít v Mexiku: vytvoření vzdělávacích skupin, které by mohly ženám ukázat, jak mohou bránit svá práva prostřednictvím struktury dané lidovým vzděláváním.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.