- Global Voices v češtině - https://cs.globalvoices.org -

Série animovaných příběhů oživuje původní jazyky Mexika

Kategorie: Mexiko, Digitální aktivismus, Dobré zprávy, Domorodé obyvatelstvo, Jazyky, Občanská žurnalistika, Umění a kultura, Rising Voices
mydeathtotonaco

Snímek z animovaného příběhu založeného na básni „Umírá má tvář“ Manuela Espinosy Sainose [1] vyprávěného v jazyce Totonaků [2] z mexického státu Puebla. Součást série „Šedesát osm hlasů, šedesát osm srdcí“.

„Nikdo nemůže milovat to, co nezná.“ Takový je výchozí bod animovaného projektu, který si dává za cíl podporovat zachování a šíření mexických domorodých jazyků. Název série je „Šedesát osm hlasů, šedesát osm srdcí“ [3].

Zmíněný projekt chce podporovat hrdost, respekt a užívání původních jazyků v Mexiku prostřednictvím série animovaných příběhů vyprávěných v původních jazycích se španělskými titulky.

Níže se můžete podívat na příběh založený na legendě národa Yaqui [4] „Kouzelná kobylka“. Ten vypráví, jak kmen Yaqui přežil útok zuřivého monstra díky pomoci prorockého stromu a kouzelné kobylky, která dokázala monstrum porazit.

Příběh je vyprávěn v yaqui [5], jazyce státu Sonora.

Název projektu odkazuje na 68 mexických domorodých jazyků, kterými se podle Národního institutu původních jazyků (INALI) [6] v současnosti v této zemi hovoří. V popisu projektu na kanálu Vimeo [7] stojí:

Původní jazyky nabízejí jedinečný pohled na život a svět. Když zanikají, ztrácí se jedinečné chápání vzniku a fungování světa daného národa a zároveň důležitá část lidstva.

Proto projekt uznává původní jazyky jako vize světa a snaží se zabránit jejich zániku.

Tuto myšlenku můžete zachytit i v následujícím animovaném příběhu, založeném na básni „Když jazyk zemře“ [8] historika a antropologa Miguela Leóna Portilly, [9] hlavního odborníka na myšlení a literaturu v jazyce nahuatl [10]. Příběh se vypráví v tomto jazyce, konkrétně ve varietě Huasteků ze státu Hidalgo. [11]

Když jazyk zemře […]

Zavře se všem národům světa jedno okno, jedny dveře

Jinak se jeví věci božské i lidské, všechno bytí a život země.

Díky této první řadě se podařilo oživit některé lidové příběhy a vybraná díla domorodých básníků a umělců, stejně jako historiků a filozofů, kteří jsou odborníky na myšlení a původní jazyky. Na stránkách [12] projektu se dočtete následující:

V (první) sérii se zprostředkovalo sedm z těchto 68 vizí světa – huastecká, mayská, mixtecká, totonacká, zapotecká a vize nahuatl a yaqui – pohledem sedmi spisovatelů a sedmi grafických designerů.

Následující video je založeno na příběhu „Poslední tanec“ [13] mayského spisovatele Isaaka Esaua Carilla Cana. [14]Vyprávění se soustředí na příběh ženy, která vzpomíná na rozhovor se svým otcem, jenž se rozloučil s pozemským světem, aby se mohl znovu setkat s její matkou. Když se loučí, otec věří, že jeho dcera je „velkým semenem tance“ a že ho bude dál šířit ve světě.

Příběh se vypráví mayským jazykem [15] Yucatanu.

Zakladatelka a ředitelka projektu Gabriela Badillo [16] v rozhovoru pro Global Voices poznamenala, že nyní pracují v těsném kontaktu s INALI, stejně jako s mluvčími původních jazyků, aby mohli postupně pokrýt všech 68 domorodých jazyků země, především ty s nejvyšším rizikem zániku [17].

Také zdůraznila, že projekt je výsledkem spolupráce mezi současnými domorodými autory, překladateli a tlumočníky, ilustrátory, animátory, zvukovými designery a také týmu, který zkoumá a adaptuje příběhy. Neméně důležitá je účast členů domorodých národů a komunit, které sdílely své tradiční příběhy.

Když jsme se Gabriely zeptali na přijetí projektu, prozradila následující:

Komunity, se kterými jsme se sblížili, nás většinou přijaly s nadšením, protože viděly video, které je součástí jejich historie, tradice, kultury. Tu neukazujeme jako „statickou“ kulturu, která se vystavuje v muzeu, ale jako něco živého, co se proměňuje a roste s časem a novými generacemi, aniž bychom se dopustili „klišé“ o původních obyvatelích. Naopak, na projektu se podílejí i mladí v komunitách, stejně jako mexičtí umělci, kteří také přispívají k dílu. Především ve školních třídách prý byly děti hodně nadšené.

Kanál Vimeo [7] 68 hlasů zahrnuje kompletní informace o projektu, u každého videa naleznete seznam lidí, kteří se na jeho vytváření podíleli, a popis v angličtině. Některé animované příběhy jsou také opatřeny anglickými titulky na kanálu YouTube [18].

Více aktuálních informací o projektu je k dispozici na facebookové stránce [3] a na stránce kreativního týmu Hola Combo [12].