Organizace Matky vojáků vytvořila mobilní aplikaci sloužící k ochraně práv mladých odvedenců

Russian army draftees. Courtesy image from mil.ru.

Mladí odvedenci. Fotografie byla uveřejněna s laskavým svolením mil.ru.

Lidskoprávní aktivisté vytvořili pro mladé odvedence mobilní aplikaci, která jim poskytuje užitečné informace týkající se nejpalčivějších problémů vojenské služby a umožňuje jim samostatně ochraňovat jejich práva.

Aplikace Prizyvnik Online [Odvedenec on-line] byla vytvořena organizací Matky vojáků Petrohradu založenou matkami mladých mužů, kteří vykonávají vojenskou službu. Jejím cílem je pomoci odvedencům čelit špatnému zacházení a porušování práv, s nímž se v ruské armádě zcela běžně setkávají.

Aplikace uživatelům zprostředkuje rychlý přístup k právní pomoci a k nejčastějším příkladům porušování jejich práv nezávisle na tom, zda chtějí vojenskou službu vykonat nebo jí chtějí být zproštěni. V případě potřeby zde mohou nalézt vzory stížností a prohlášení, kontaktní údaje na příslušné dozorčí úřady, jakož i telefonní číslo na pohotovostní linku pro lidská práva. Díky aplikaci mohou též prostřednictvím zvláštního kontaktního formuláře navázat spojení přímo s právníky neziskové organizace.

Aplikace Odvedenec on-line disponuje též takzvaným „nouzovým tlačítkem“. Jedná se o speciální funkci, která uživateli umožňuje nenápadně zaslat nouzovou textovou zprávu v případě, že bude nezákonně zadržen a násilím odveden do armády.

Aplikace je v současné době k dispozici ve službě Google Play pro všechna zařízení s operačním systémem Android.

Organizace Matky vojáků Petrohradu byla založena v roce 1991 s cílem zvýšit povědomí o porušování práv v armádě a poskytovat právní pomoc ruským odvedencům a jejich rodinám. V srpnu 2014 byla označena jako „cizí agent“. Stalo se tak na základě zákona z roku 2012, který po ruských neziskových organizacích požaduje, aby v případě, že jsou financovány ze zahraničí nebo provozují nepřímou politickou aktivitu, přijaly toto označení. Organizace tvrdila, že finanční prostředky ze zahraničí přestala přijímat několik měsíců předtím, než jí bylo označení uděleno. V říjnu 2015 ruský ministr spravedlnosti Matky vojáků Petrohradu ze seznamu „cizích agentů“ odstranil.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.