Revitalizace inuktitutštiny slovo po slově na sociálních médiích

Foto: „Ztraceni v bouři“ Napachiea Pootoogooka z Kenojuackého kulturního centra a umělecké tiskárny. Použito se svolením QIA. Odkaz na Instagram

Qikiqtani Inuit Association (QIA, „Sdružení qikiqtanských Inuitů“) se uchýlila k sociálním médiím za účelem podpory užívání inuktitutštiny, inuitského jazyka. Sdružení sídlí v regionu Qikiqtani (Baffin) v Nunavutu, nejmladším teritoriu Kanady, a jeho činnost spočívá v „ochraně, spravování a prohlubování práv a blahobytu qikiqtanských Inuitů“.

Snahy asociace na sociálních sítích jsou v souladu s její misí, která spočívá v propagaci inuktitutského jazyka. Představitel QIA v e-mailovém rozhovoru uvedl:

Uchovávání jazyka je nedílnou součástí budování hrdosti mezi Inuity, a to zejména těmi mladými. Studium inuktitutštiny a mluvení a myšlení v inuktitutštině přispívá k tomu, aby mladí Inuité cítili pouto k našemu společenství a tradičním hodnotám.

Toto je obzvláště důležité, protože badatelé zaznamenali „pokles kvality inuktitutštiny v Nunaviku – včetně špatné gramatiky, omezené slovní zásoby a čím dál tím častější kombinování inuktitutštiny a angličtiny“. Badatelé uvádějí, že k tomu mohou přispívat mj. vliv médií v jiných jazycích a nedostatečný počet plynule inuktitutsky hovořících učitelů.

Dle informací, které z různých zdrojů nashromáždil Endangered Languages Project („Projekt ohrožené jazyky“), je rodilých mluvčí inuktitutštiny 14 000 až 30 000, ale v Atlase světových jazyků v ohrožení UNESCO je jazyk označen za „zranitelný“.

Internetová kampaň vedená na Instagramu, Twitteru a Facebooku uvádí inuktitutská slova psaná kanadskou sylabikou domorodců a připojuje k nim obrazy, které vytvořilo Kenojuacké kulturní centrum a umělecká tiskárna v Cape Dorset. Tyto ilustrace znázorňují mnohé prvky inuitské kultury.

Další z několika iniciativ, které vznikly za účelem propagace jazyka, je projekt Slovo dne. QIA sponzoruje každoroční inuktitutskou soutěž o nejlepší píseň a báseň a také výrobu vzdělávacích materiálů pro nejmenší. Ve spolupráci s Inhabit Media, nakladatelstvím s inuitskými majiteli a sídlem v Nunavutu, vydává QIA dětské knihy od inuitských autorů z tohoto teritoria.

View this post on Instagram

Happy International Women’s Day: quviasugissi nunarjualimaami arnait ullunganni ᖁᕕᐊᓱᒋᔅᓯ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐅᓪᓗᖓᓐᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔾᔪᑎᕗᑦ ᐅᓪᓗᒥ Word of the day ᓄᓇᕐᔪᐊᖅ ᐊᓈᓇᑎᑐᑦ ᓲᕐᓗ nunarjuaq Anaanatitut suurlu: Mother Earth Celebrating all the strong Indigenous and Inuit women in our lives! ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓂ! Quviasuutiqarniq iluunnanginnik isumatujunit nunaqaqtutuqaujunit Inunnillu arnanit inuuqatittinni! ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᑐᔪᓂᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᓐᓂᓪᓗ ᐊᕐᓇᓂᑦ Image: Germaine Arnaktauyok

A post shared by Qikiqtani Inuit Association (@qikiqtani_inuit) on

Chcete-li si prohlédnout celou sadu, navštivte @Qikiqtani_Inuit na Instagramu.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.