- Global Voices v češtině - https://cs.globalvoices.org -

Revitalizace inuktitutštiny slovo po slově na sociálních médiích

Kategorie: Kanada, Domorodé obyvatelstvo, Jazyky, Občanská žurnalistika, Umění a kultura
[1]

Foto: „Ztraceni v bouři“ Napachiea Pootoogooka z Kenojuackého kulturního centra a umělecké tiskárny. Použito se svolením QIA. Odkaz na Instagram [1]

Qikiqtani Inuit Association (QIA, „Sdružení qikiqtanských Inuitů“) se uchýlila k sociálním médiím za účelem podpory užívání inuktitutštiny [2], inuitského jazyka. Sdružení sídlí v regionu Qikiqtani (Baffin) v Nunavutu [3], nejmladším teritoriu Kanady, a jeho činnost spočívá v „ochraně, spravování a prohlubování práv a blahobytu qikiqtanských Inuitů“.

Snahy asociace na sociálních sítích jsou v souladu s její misí [4], která spočívá v propagaci inuktitutského jazyka. Představitel QIA v e-mailovém rozhovoru uvedl:

Uchovávání jazyka je nedílnou součástí budování hrdosti mezi Inuity, a to zejména těmi mladými. Studium inuktitutštiny a mluvení a myšlení v inuktitutštině přispívá k tomu, aby mladí Inuité cítili pouto k našemu společenství a tradičním hodnotám.

Toto je obzvláště důležité, protože badatelé zaznamenali [5] „pokles kvality inuktitutštiny v Nunaviku – včetně špatné gramatiky, omezené slovní zásoby a čím dál tím častější kombinování inuktitutštiny a angličtiny“. Badatelé uvádějí, že k tomu mohou přispívat mj. vliv médií v jiných jazycích a nedostatečný počet plynule inuktitutsky hovořících učitelů.

Dle informací, které z různých zdrojů [6] nashromáždil Endangered Languages Project („Projekt ohrožené jazyky“), je rodilých mluvčí inuktitutštiny 14 000 až 30 000, ale v Atlase světových jazyků v ohrožení UNESCO [7] je jazyk označen za „zranitelný“.

Internetová kampaň vedená na Instagramu [8], Twitteru [9] a Facebooku [10] uvádí inuktitutská slova psaná kanadskou sylabikou domorodců [11] a připojuje k nim obrazy, které vytvořilo Kenojuacké kulturní centrum a umělecká tiskárna [12] v Cape Dorset. Tyto ilustrace znázorňují mnohé prvky inuitské kultury.

Další z několika iniciativ, které vznikly za účelem propagace jazyka, je projekt Slovo dne. QIA sponzoruje každoroční inuktitutskou soutěž o nejlepší píseň a báseň a také výrobu vzdělávacích materiálů pro nejmenší. Ve spolupráci s Inhabit Media [13], nakladatelstvím s inuitskými majiteli a sídlem v Nunavutu, vydává QIA dětské knihy od inuitských autorů z tohoto teritoria.

View this post on Instagram

Happy International Women’s Day: quviasugissi nunarjualimaami arnait ullunganni ᖁᕕᐊᓱᒋᔅᓯ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐅᓪᓗᖓᓐᓂ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔾᔪᑎᕗᑦ ᐅᓪᓗᒥ Word of the day ᓄᓇᕐᔪᐊᖅ ᐊᓈᓇᑎᑐᑦ ᓲᕐᓗ nunarjuaq Anaanatitut suurlu: Mother Earth Celebrating all the strong Indigenous and Inuit women in our lives! ᐃᓅᖃᑎᑦᑎᓐᓂ! Quviasuutiqarniq iluunnanginnik isumatujunit nunaqaqtutuqaujunit Inunnillu arnanit inuuqatittinni! ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᑐᔪᓂᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑐᖃᐅᔪᓂᑦ ᐃᓄᓐᓂᓪᓗ ᐊᕐᓇᓂᑦ Image: Germaine Arnaktauyok [14]

A post shared by Qikiqtani Inuit Association [15] (@qikiqtani_inuit) on

View this post on Instagram

ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔾᔪᑎᕗᑦ ᐅᓪᓗᒥ Word of day ᐃᖃᓗᓕᐊᓗᒃ iqalulialuk: Plenty of fish (Image: CEE POOTOOGOOK’s Surfacing Bear) @kenojuakcentre [16]

A post shared by Qikiqtani Inuit Association [15] (@qikiqtani_inuit) on

View this post on Instagram

ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᔾᔪᑎᕗᑦ ᐅᓪᓗᒥ Word of day ᖁᕕᐊᓱᓐᓇᐅᓂᖓ Quviasunnauninga: Festive (Image: Ningeokuluk Teevee's Uppik Quviasuttuq – Festive Owl) @kenojuakcentre [17]

A post shared by Qikiqtani Inuit Association [15] (@qikiqtani_inuit) on

Chcete-li si prohlédnout celou sadu, navštivte @Qikiqtani_Inuit [8] na Instagramu.