Když Alžírsko tvoří novinové titulky, francouzská a anglická média je interpretují jinak

Lidé protestující v alžírském městě Blida 10. března 2019. Foto: Fethi Hamlati, použito se svolením prostřednictvím CC BY-SA 4.0

Poznámka editora: Od doby původní publikace tohoto článku prezident Bouteflika oficiálně rezignoval na svůj post. 

Od 16. února 2019 otřásají Alžírskem protesty, kdy občané bojují proti kandidatuře prezidenta Abdelazize Boutefliky, jenž se ucházel už o své páté funkční období. 11. března Bouteflika oznámil, že o místo prezidenta dále usilovat nebude.

Od té doby velké protesty neustaly. Během nespokojenosti pobouřených občanů vláda informovala o konání celostátního jednání, jež udá podobu nové ústavy, která by koncem roku 2019 umožnila Bouteflikovi prodloužit jeho čtvrté funkční období, jehož ukončení bylo určeno na 27. dubna 2019. Tento dodatek je terčem nesouhlasu ze strany občanů a vytváří stále napjatější situaci s nejistými výsledky.

Nejistota napomáhá vzrůstu mnoha interpretací možných vývojů situace. Západní média už postřehla význam situace a snaží se rozluštit, proč se Alžířané vydali do ulic.

Přesto francouzsky a anglicky mluvící média přistupují k situaci v zásadě jinak, což je očividné z používání určitých klíčových slov, jež se objevují na Media Cloudu, volně dostupném programu, který analyzuje strukturu zpráv produkovaných médii.

Media Cloud umožňuje vyčíslit, vyhodnotit a vylepšovat reportáže o protestech na základě polohy nebo globálního šíření zpráv v různých jazycích. Media Cloud potvrzuje rozdílnost reportáží týkajících se Alžírska.

Mezi 16. a 26. březnem 2019 se procento článků o protestech v Alžírsku pohybuje od 0,1 % do 3,4 %.

Zprostředkování reportáží o demonstracích v Alžírsku v anglicky podávaných zprávách. Zpracováno přes Media Cloud

Ve stejném období se procento článků zmiňujících protesty ve francouzském jazyce pohybovalo od 0,4 % do 4,5 %. Musíme připustit, že francouzské koloniální a historické vazby hrají v tomto nepoměru významnou roli. Alžírsko se po invazi Francouzů v roce 1830 stalo francouzskou kolonií a pod mnoha vládními systémy měla Francie nadvládu nad Alžírskem až do roku 1962. Alžírsko si vybojovalo nezávislost dlouhou, zničující válkou během let 1954 až 1962. Přesto je rozdíl v interpretaci nepokojů v Alžírsku anglicky a francouzsky mluvícími médii poměrně výrazný.


Zprostředkování demonstrací v Alžírsku francouzsky mluvícími médii, vyhodnoceno přes Media Cloud

Dalším významným rozdílem je fakt, že narozdíl od francouzských médií nevěnují anglicky mluvící média událostem v Alžírsku takovou pozornost.

Například data z Google Trends ukazují, že globálně je množství výsledků při zadání klíčových slov „Algeria protests“ mnohem menší než počet výsledků při zadání stejného titulku ve francouzštině: „Manifestations Algérie“, nehledě na to, že celosvětově je více anglických rodilých mluvčích než těch francouzských.  

Kamel Daoud, sloupkař pro Point a Le Quotidien d’Oran nebo Oran Daily, napsal o potřebě Alžírska odpoutat se od úsudku zahraničních médií:

C’est surtout une malheureuse réalité qui s’impose : nous ne sommes pas libres de la France si sa réaction nous importe aussi fort, au point de faire verser dans le délire ou la parade nationaliste (..) Demander, exiger, hurler à l’obligation de reconnaissance ou pour dénoncer une méconnaissance, ne prouve qu’une chose : nous ne sommes pas encore tout à fait libres et capables de liberté. Notre pays ne peut pas se construire par cette dépendance, ni par un enfermement volontaire dans une exigence infantile de « justice » mondiale.

V prvé řadě je zřejmá neblahá skutečnost: nejsme osamostatněni od Francie, pokud nám na její reakci záleží až tak, že nás tlačí do zuřivého nebo nacionalistického zápalu. (…) Prosby, vyžadování, křičení o tom, jak by se o nás měli zajímat, pouze dokazuje jednu věc: stále nejsme schopni plné svobody vůči Francii. Naše země nemůže být budována na takové závislosti ani dobrovolném podlehnutí v dětinském dožadování se „spravedlnosti“.

Zde jsou nejčastěji vyhledávaná klíčová slova často uváděna v anglických médiích reagujících na dění v Alžírsku:

Nicméně ve francouzštině ukazuje Word Cloud klíčová slova výrazně se lišící od těch anglických.

Word cloud pro francouzská média. Články o protestech jsou zpracovány přes Media Cloud

Francouzsky mluvící zpravodajství poukazují na problém s prezidentovými funkčními obdobími a zdůrazňují souvislost s hnutími ve Francii a vymáháním práv. Na druhou stranu anglicky mluvící média spojují tyto události s nadcházejícími volbami a zmiňují Trumpa, Venezuelu a Súdán.

Adam Nossiter v New York Times naráží na uzavřenou skupinu, jež se chopila v Alžírsku moci, a cituje protestujícího, který vládu popsal „jako klan“. Na zpravodajství Al Jazeera dal Youcef Bouandel Alžírsko do kontextu s arabským jarem v roce 2010. Ahmed Rouaba se pro BBC rozhodl soustředit na vliv sociálních sítí:

K plánování demonstrací dochází na sociálních sítích, a zatímco jejich podnětem byla snaha o znovuzvolení prezidenta Bouteflika, rozlícení se také přesouvá na vnímanou korupci, k níž dochází v řadách vládnoucí elity.

Francouzská zpravodajství se na to dívají z jiného pohledu.

Pierre Haski pro Nouvel Obs napsal o zvláštní tichosti francouzské vlády během nepokojů. Marc Daou z France 24 vylíčil reakce sousedních zemí: tuniská vláda věří, že „občané Alžírska mají právo se vyjádřit“, zatímco spousta Maročanů podle Daouho „s potěšením přijala, že prezident byl odvolán ze svého postu na popud mladých občanů země“.

Ve zkratce řečeno mají anglická zpravodajství tendenci držet se osvědčených příběhů, zatímco se francouzská snaží přizpůsobit stále se měnící realitě, jež má na toto území jednoznačný dopad.

Komplexnější obraz situace, který zastávají francouzsky mluvící média, je také podpořen velmi důkladnou analýzou a rozsáhlým zprostředkováním demonstrací alžírskými žurnalisty, kteří jsou přímo na místě dění, a proto jsou schopni nabídnout mnohem rozmanitější perspektivy.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.