- Global Voices v češtině - https://cs.globalvoices.org -

Malajsijská spisovatelka čelí vyšetřování poté, co vydala knihu o svém rozhodnutí odložit hidžáb

Kategorie: Východní Asie, Malajsie, cenzura, Literatura, Náboženství, Občanská žurnalistika, Politika, Právo, Svoboda projevu, Umění a kultura, Ženy a gender
[1]

Obal knihy Unveiling Choice spisovatelky Maryam Lee.

Malajsijskou spisovatelku Maryam Lee začaly vyšetřovat [2] náboženské úřady poté, co vydala knihu, v níž vypráví o svém rozhodnutí přestat nosit hidžáb [3] – neboli pokrývku hlavy, nošenou mnoha muslimskými ženami.

Maryam napsala na svůj blog, že v říjnu 2019 dostala předvolání od organizace Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) k prošetření možného porušení Oddílu 10 Syariah Criminal Enactment (Selangor), který se týká „jakékoli osoby, jejíž vyřčená či psaná slova, kresby, znaky či jiné formy viditelně reprezentují způsob, jímž osoba: (a) napadá islám nebo tímto náboženstvím opovrhuje“.

Pakliže bude odsouzena, může Maryam dostat pokutu 5 000 malajsijských ringgitů (v přepočtu 1 200 amerických dolarů) nebo trest odnětí svobody až na tři roky.

Maryam je přesvědčená, že předvolání se týká její knihy [1] Unveiling Choice, kterou publikovala na počátku letošního roku. V knize se zabývá tzv. ‚dehijabbingem‘, čili rozhodnutím odložit hidžáb. Vydání knihy se stalo kontroverzním poté, co Oddělení pro náboženské záležitosti nařídilo [4] celou událost prošetřit.

Většinu obyvatel Malajsie tvoří muslimové, kteří podporují poměrně umírněný náhled na islám, přičemž se opírají o systém zákonů stojících na principu rozumu a náboženské tolerance. V posledních letech se však objevili určití striktní zastánci [5] islámu prosazující jeho posílení. Omezenou svobodu projevu lze doložit [6] na příkladu ze srpna letošního roku, kdy vedení vrchního soudu uznalo usnesení soudu šaría, jenž vydal fatvu (prohlášení) [7] namířené proti ženské organizaci Sisters in Islam, bojující za rovnoprávnost pohlaví.

Maryam, nyní čelící vyšetřování, se dovolává [8] solidarity:

V podobných situacích je důležité připomenout vládě, že svoboda projevu není zločinem a že svoboda náboženského vyznání není útokem proti islámu. Ochrana těchto svobod je nezbytná, protože podporuje dodržování lidských práv nás všech.

[9]

Autogramiáda knihy Unveiling Choice. Zdroj: Facebook

Různé ženské organizace, aktivisté bojující za lidská práva, umělci a intelektuálové zareagovali vyjádřením podpory a vyznáním solidarity.

Tak například organizace Joint Action Group for Gender Equality, sdružující 13 ženských skupin bojujících za rovnoprávnost pohlaví, prohlásila [10], že kniha Maryam reprezentuje umocnění ženské svobody:

Kniha ani nepodporuje ani neodrazuje čtenáře od toho, aby následovali cestu autorky, ale ve skutečnosti naopak popisuje hlavní zásady vedoucí k tomuto rozhodnutí na základě zkušenosti jednotlivce a jeho úhlu pohledu.

Příběhy, které poukazují na různé skutečnosti, jsou důležité, protože přispívají k větší názorové diverzitě a diskuzím, jak jsou současné ženy ovlivňovány společností a jejími tlaky.

Malajsijská organizace Action for Justice and Unity podotýká [11], že je to právě JAIS (Jabatan Agama Islam Selangor), která napadá principy islámu:

Organizace budí dojem, že islám je náboženstvím ‚nátlaku‘ a ne svobodného rozhodnutí člověka. Islám není náboženstvím ani síly, ani donucení. Islám je náboženstvím soudnosti a toleruje rozdíly v myšlení jednotlivců – to je to, na čem je postaveno. Kroky, které podnikla organizace JAIS, toto snižují a zároveň ubližují základní podstatě toho, co islám vlastně je.

Nezávislá webová stránka New Naratif, zaměřená na dění v jihovýchodní Asii, rovněž brání [12] právo Maryam svobodně se vyjadřovat:

Jakožto hnutí za demokracii, svobodu projevu a svobodu odborné diskuze věříme, že je třeba vyhradit prostor pro důležité debaty, ačkoli témata mohou budit různé pocity nebo být kontroverzní.

Rozhodnutí, zda a kde nosit hidžáb, je velmi osobní, a je důležité, aby lidé měli možnost své příběhy a zkušenosti sdílet a v dobré víře se podílet na debatách na toto téma, bez ohledu na jejich konečný výsledek.

Několik významných osobností regionu podepsalo prohlášení vyjadřující [13] nesouhlas s nepodloženým obviněním Maryam:

Chápeme to jako pokus o zásah do možnosti svobodného rozhodování žen a jejich volby ohledně zacházení s jejich tělem, a zvláště pak do mezinárodně hájeného práva svobody projevu. Ve společnosti, která stále ženy omezuje, čelí právě ženy mnoha výzvám a mají jen velmi málo prostoru, aby se mohly svobodně rozhodovat samy za sebe.

Právo na svobodu projevu a svobodu náboženského vyznání zahrnuje mj. i právo vyjádřit svůj osobní názor či právo volně rozhodovat o svém tělu – tudíž i rozhodnout, zda nosit hidžáb, či nikoli.

A závěrem – byla uveřejněna i výstižná ilustrace, zobrazující situaci Maryam:

Jako matku mě znepokojuje, že muslimka Maryam Lee je nyní cílem nespravedlivého obviňování z protiislámských postojů jen kvůli popsání a sdílení svého osobního rozhodnutí nenosit hidžáb. Nenosit hidžáb neznamená protiislámský postoj! Hidžáb, který není volbou, je útlakem.