Vidíte všechny ty jazyky nahoře? Překládáme zprávy Global Voices, abychom zpřístupnili občanskou žurnalistiku opravdu každému.

„Ochrana lesů je zásadní pro vítězství nad pandemií,“ říkají domorodí vůdci

Levi Sucre Romero, domorodý obyvatel komunity Bribri z Kostariky a koordinátor Mezoamerické aliance národů a lesů (AMPB). Fotografie: Joel Redman/If Not Us Then (Když ne my, tak kdo), použito se svolením.

Zhlédněte speciální zpravodajství Global Voices o celosvětovém dopadu COVID-19

Domorodí vůdci z Kostariky, Brazílie a Indonésie, kteří se nedávno účastnili konference ve Spojených státech, řekli, že pandemie jako COVID-19 budou častější, pokud nebudou chráněny lesy.

Vůdci pořádali 13. března tiskovou konferenci v New Yorku, organizovanou Covering Climate Now, celosvětovou novinářskou iniciativou, kterou spolu založily Columbia Journalism Review a The Nation

Alespoň čtvrtina molekul léčiv pochází z rostlin, 80 procent lidí na celém světě je závislých na rostlinných léčivech a biodiverzita je zásadní pro objevení nových léčiv. Přesto odlesňování biologicky nejrozmanitějších lesů na světě rychle postupuje.

Stále větší počet vědeckých výzkumů naznačuje, že domorodé národy jsou klíčem k ochraně lesů, ale tyto národy jsou stále více postiženy násilným konfliktem v zemi. Pouze v Kostarice byli za posledních 12 měsíců zabiti dva vůdci Bribri a doposud nebyl nikdo trestně stíhán.

Na tiskové konferenci vůdci také obvinili velké nadnárodní společnosti jako Cargill a Unilever, že nerespektovali jejich práva k užívání pozemků.

Abych zjistila více, vyzpovídala jsem Levi Sucre Romera z komunity Bribri na Kostarice, vůdce a koordinátora Mezoamerické aliance národů a lesů (AMPB). Rozhovor byl za účelem stručnosti přeložen a upraven.

Melissa Vida (MV): Jaká je spojitost mezi COVID-19 a naším způsobem života? 

Levi Sucre Romero (LSR): Když čteme o původu koronaviru, vidíme, že lidské aktivity narušily a omezily prostor, který mají k dispozici zvířata. Nejenže byl zmenšen, ale nacházíme se v tak dravém modelu rozvoje, že lidé zasahují do jejich prostoru příliš – to je to, co se děje s rostlinami sójových bobů v Amazonském pralese. Všechna tato zvířata se shromažďují na jednom místě… a kdo ví, jaký dopad má znečištění a chemikálie na tyto druhy, které jsou zranitelné. Je to špatné hospodaření našeho takzvaného rozvoje.

MV: Jak se můžeme vzpamatovat z COVID-19?

 LSR: Koronavirus, jako jiné pandemie, které se vyskytují stále častěji, je důsledkem nerovnováhy naší planety. Přijde mnoho dalších pandemií, jako například „houbová choroba z Panamy“, která pravděpodobně napadne všechnu naši produkci banánů a bude mít nedozírné důsledky pro naše společenství.

Co je alternativou? Různorodost a diverzifikace, ale to se pravděpodobně nestane, protože trh je zaměřen na jediný produkt. Diversifikace je klíčem a naše tradiční domorodé farmy mají léčivo a všechny druhy produktů. Přemýšlel jsem: My v původních oblastech se můžeme uživit, dokonce i když města padnou. Navracíme se k našim možnostem soběstačnosti.


Žena a dítě ze společenství Rama Indian River v Nikaragui, hladící divoké prase. Autorem fotografie je Melissa Vida, použito se svolením.

MV: Takže naději můžeme najít v lese? 

LSR: Ano, ale když budou lesy pokáceny, kde seženeme léčiva? Říkali jsme to stále dokola, ale… Dosud nám ti, kdo rozhodují, nevěnovali příliš pozornosti. Představte si, země reálně zvýšily svůj počet megaprojektů a monokultur, což urychlilo odlesňování, aby si spravily rozpočet [tím, že tvoří zisk]. Je to cesta zpětt.

MV: Přicházejí k vám farmaceutické společnosti kvůli léčivům? 

LSR: To je jiný úhel. Vždycky jsme říkali, že naše znalost je dostupná komukoliv, kdo si přeje pomoci s léčbou nemocí, které byly vyvolány změnami klimatu, ale nikdy jsme neřekli: „Přijďte a vykořisťujte nás a ukradněte vše, co máme.“ Jen těžko rozumím tomu, že ekonomické velmoci mohou být tak slepé k jistým věcem. Kdykoliv vidí příležitost drancovat a vydělávat peníze, tak to udělají. To je to, co jsme vždy odsuzovali, musíme být opatrní [co se týče těchto společností].

MV: Proč Kostarika nenaslouchá, podle Vás? 

LSR: Věřím, že Kostarika je odrazem toho, co se děje oblastně: Vlády nebyly schopny rozumět, že společenství — což znamená, lidé, místní lidé, ti z nás, kteří žijí v lese — jsou klíčovým faktorem v ochraně těch zdrojů a klíčovým faktorem lidského přežití. Politici tomu prostě nerozumí.

MV: Proč se zrychlilo odlesňování ve Střední Americe v posledních deseti letech? 

LSR: Zaprvé, ekonomická situace v našich zemích je zoufalá a velké společnosti používají tento argument, aby řekly: „Zasadíme monokulturu a dáme vám práci.“ Lidé si myslí, že je to [ekonomický rozvoj], ale není. Zneužívají slabé ekonomické situace venkovanů. Zadruhé, legislativa a prosazování zákonů [které mají chránit lesy a naše práva] jsou v tomto regionu opravdu slabé. Zatřetí, pašování drog je v regionu na vzestupu a využívají se naše lesy. Začtvrté, a to je můj osobní názor, země Střední Ameriky jsou více zaměřeny na řešení schodku v rozpočtu než na ochranu lesů. Více se zajímají o své výnosy, o své daně, o zahraniční investice.

Žena a dítě z komunity Rama Indian River v Nicaragui. Fotografii pořídila Melissa Vida, použito se svolením.

MV: Takže možná je pandemie koronaviru příležitostí přemýšlet jinak?

LSR: Nevidím příležitost, vidím to jako to, co jsme říkali dlouhou dobu světu a politikům a co je dnes patrné: musíme se o les starat, musíme mít vlastní systém rozvoje, nesmíme akceptovat tyto megaprojekty… říkali jsme to celé roky a nikdo nás neposlouchal.

Takže věřím, že když nastane pandemie jako tato, politici si možná pomyslí: „Tito lidé mají pravdu.“ Víme, o čem mluvíme. Toto je vědění, které se dědilo po předcích, a my víme, že jakýkoliv druh nerovnováhy skončí zhoršením všeho. Země je živý tvor jako my. Když se poruší rovnováha, pocítíme důsledky, které nyní pociťujeme.

MV: Co Vám dává naději?

LSR: Skutečnost, že my, jako místní lidé, jsme stále více organizovaní. Získáváme více a více znalostí. Máme více nástrojů pro komunikaci. Také máme úspěšnou praxi v oblastech, jako je lesní správa, organická produkce, solární panely spravované ženami. Navracíme se ke kořenům, k našemu domorodému kulturnímu vědění, abychom přežili. Protože teď je to o přežití.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.