Cyklon Chalane zasáhl Mosambik, zanechal mnohem méně škod než předešlé bouře

Ilustrace dráhy cyklonu Chalane, satelitní snímek / snímek obrazovky Windy Forecast, 28. prosince 2020

Centrální provincie Mosambiku Sofala a Manica byly zasaženy cyklonem Chalane 30. až 31. prosince.

Po ničivé zkušenosti s cyklonem IDAI z března 2019, který zabil více než 600 lidí a způsobil rozsáhlé škody ve městě Beira, se Mosambik připravoval na nejhorší. 

Naštěstí bouře pozbyla na intenzitě, klesající od kritického stupně k mírnému, a způsobila pouze intenzivní dešťové srážky s minimálním poničením infrastruktury, podle novin Notícias:

A tempestade tropical moderada Chalane, de categoria dois, cuja previsão inicial dava indicação de que provocaria ventos de 90 quilómetros por hora com rajadas de 110 e epicentro muito perto da cidade da Beira na madrugada de ontem, registou um pequeno desvio de sistema aliviando sobremaneira os residentes desta urbe.

Mírná tropické bouře Chalane, bouře druhé kategorie, o které se původně předpovídalo, že způsobí vítr o rychlosti 90 kilometrů za hodinu s nárazy 110 km/h a s epicentrem velmi blízko městu Beira, v časných ranních hodinách ukázala mírnou odchylku ve své struktuře, což ohromně ulevilo obyvatelům města.

Nicméně víme, že nejméně čtyři lidé zemřeli, někteří se utopili a dalším následkem bylo přerušení elektrického proudu. Došlo také k poškození dodávky elektrické energie a 600 lidí bylo vystěhováno. 

Po bouři 30. prosince se 600 rodin z centra Guara-Guara v Búzi ocitlo bez domova, když byly poničeny jejich stany. CVM pomáhá postiženým a nejvíce zranitelným rodinám znovu postavit jejich přístřeší.

V porovnání s tím, co jsme viděli u cyklonu IDAI, informace tentokrát přicházely z několika zdrojů, zvláště od organizací zabývajících se meteorologickými problémy v Mosambiku. Představitelka Spojených národů v této zemi, Myrta Kaulard, řekla ve veřejném prohlášení:

As memórias estão ainda muito frescas. Muitas pessoas estão ainda muito vulneráveis. As autoridades se estão preparando muito com informação para a população para evacuar. Muita população já foi retirada na resposta ao Idai, mas sempre há pessoas que voltam a zonas em risco de cheias. Chalane vai trazer ventos fortes, chuvas e maré alta. A maré vai estar alta e isto vai agravar o problema das inundações

Vzpomínky jsou stále velmi čerstvé. Mnoho lidí je stále velmi zranitelných. Správní orgány připravují pro lidi informace ohledně evakuace. Mnoho lidí již bylo evakuováno v důsledku Idai, ale vždy jsou tu lidé, kteří se vrací do oblastí s rizikem povodní. Chalane přinese silný vítr, déšť a vysoký příliv. Příliv bude vysoký a to jen zhorší problém záplav.

O dva dny dříve prezident Filipe Nyusi promluvil o cyklonu, jak bylo sděleno v DW Português:

Em todo o país estão preparados e alertados, mas para coisas como essas ninguém está preparado porque são situações imprevisíveis em termos de danos. Teremos de ter cuidado e todos os que estão nas zonas de risco é melhor saírem.

Lidé po celé zemi jsou připraveni a bdělí, ale na tyto věci není možné se připravit, protože to jsou nevyzpytatelné situace, co se týče škod. Budeme muset být opatrní a všichni ti, kteří jsou v rizikových oblastech, by měli odejít.

RFI mluvil  s Acácio Tembe, technikem v Národním Institutu Meteorologie, který varoval před nebezpečím: 

(…) é preciso salientar que esses sistemas, que têm ventos mais fracos, traz muita quantidade de precipitação. Então, podemos ter uma situação de muita chuva, ventos relativamente mais fracos mas com muita chuva, mas também não descuramos, porque são ventos destrutivos. Estamos a falar de rajadas de 120, 130 kms por hora.

(…) musíme zdůraznit, že tyto systémy, které přinášejí slabší vítr, přinášejí hodně srážek. Tak tu můžeme mít hodně deště, relativně slabší vítr a hodně deště, ale neměli bychom to přehlížet, protože to je ničivý vítr. Mluvíme zde o nárazech 120, 130 km za hodinu.

Mosambik je znám pro svou zranitelnost kvůli své poloze, což je často ještě zvýšeno nedostatečnou kapacitou vypořádat se s takovými událostmi.  

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.