Irena Křiváková · květen, 2016

E-mail Irena Křiváková

Nejnovější příspěvky autora Irena Křiváková – květen, 2016

Skutečně se tempo globálního odlesňování zpomaluje?

Nový pohled na komplexní obraz změn ve využití půdy ukazuje, jak dalece se v problematice kácení lesů stále ještě houpeme na větvích.