Irena Křiváková · listopad, 2016

E-mail Irena Křiváková

Nejnovější příspěvky autora Irena Křiváková – listopad, 2016

Izrael, jedna z nejvyprahlejších zemí světa, má dnes vody nadbytek

Nejen vědci vidí v desalinaci prostředek k usmíření dlouholetých protivníků.