30. červenec 2015

Články – 30. červenec 2015

„Stereotypy o nikaragujských ženách se staly další formou násilí, kterou nikdo nereguluje“

  30. červenec 2015

Ve své eseji publikované v alternativním médiu Conexiones se Katya Najlis zabývá problematikou obtěžování nikaragujských žen na ulicích. V textu jsou uvedeny četné příklady a úvahy týkající se obhajoby práv latinskoamerických žen na to, aby se mohly volně pohybovat po ulicích. Nebezpečí, která je znepokojují, jsou podporována společenskými konvencemi, v nichž je stále zachovaná společenská...