O nás

Global Voices je komunita více než osmi set blogerů a překladatelů z celého světa, kteří Vám přinášejí zprávy občanské žurnalistiky, s důrazem na hlasy, které nejsou v mezinárodních mainstreamových médiích obvykle slyšet.

Global Voices se snaží shromažďovat, spoluorganizovat a podporovat online konverzaci po celém světě — tím, že se zaměřuje na příběhy, které ostatní média obvykle ignorují. Pracujeme na tom, abychom měli k dispozici nástroje, instituce a síť vztahů, které pomůžou, aby všichni, kteří chtějí mluvit, mohli být slyšeni.

Miliony lidí po celém světě blogují, nahrávají podcasty a umisťují na internet fotky, videa a informace, ale dokud nevíte, kam se dívat, je těžké najít důvěryhodné zdroje. Náš mezinárodní tým dobrovolných autorů a editorů na částečný úvazek je aktivním účastníkem blogosfér, o kterém píše na Global Voices.

Global Voices je registrovaná v Nizozemí jako nezisková nadace Stichting Global Voices. Nemáme fyzickou kancelář, pracujeme jako virtuální komunita napříč časovými zónami, scházíme se osobně pouze při zvláštních příležitostech (většinou během tzv. summitů). Abychom pokryli naše náklady, jsme odkázáni na granty, sponzory, redakční podporu a dary.

Naše projekty

Stránky Global Voices jsou překládány do více než třiceti jazyků dobrovolnými překladateli, kteří tvoří tzv. projekt Lingua. Kromě toho provozuje Global Voices projekt Advox, který pomáhá publikovat názory lidí z míst, kde jsou jejich projevy běžně cenzurovány. Dalším projektem je Rising Voices, který má za úkol podporovat přehlíženým komunitám, aby mohly promluvit, se zvláštním důrazem na rozvojový svět.

Přečtěte si více o našich projektech (v angličtině).

Naše historie

Global Voices byly založeny v roce 2005 bývalou vedoucí kanceláře CNN v Pekingu a Tokiu, Rebeccou MacKinnon, a technologem a expertem na Afriku Ethanem Zuckermanem v době, kdy byli kolegy v Berkman Center for Internet and Society na Harvardově univerzitě. Myšlenka projektu vznikla během mezinárodního setkání blogerů na Harvardu v prosinci 2004 a projekt odstartoval jako jednoduchý blog. (Zde je zápis a podcast tohoto setkání, v angličtině).

Projekt Global Voices se rychle rozrostl díky záštitě Berkmanova centra, podpoře agentury Reuters, MacArthurovy Nadace a energii a kreativitě našich přispěvatelů.

Naše hlavní cíle

V situaci, kdy mezinárodní anglicky psaná média ignorují mnoho událostí, které jsou důležité pro značnou část obyvatel světa, pokouší se projekt Global Voices napravit některé z těchto nespravedlností využitím síly občanské žurnalistiky. Věříme ve svobodu projevu a v dialog přes geografické, náboženské a etnické hranice.

Chtěli bychom:

  • Přitáhnout pozornost k nejzajímavějším diskuzím a názorům, které se objevují v občanské žurnalistice po celém světě — upozorňujeme na texty, fotografie, podcasty, videa a další formy žurnalistiky řadových občanů.
  • Umožnit publikovat svůj názor širokému spektru lidí pomocí tréninků, online tutoriálů a rozšiřováním povědomí o open-source a bezplatných nástrojích, které mohou být využity při psaní zpráv.
  • Hájit svobodu projevu po celém světě a ochraňovat práva občanských novinářů informovat o událostech a názorech bez strachu z cenzury nebo pronásledování.

Pro další informace se prosím podívejte na seznam často kladených otázek (v angličtině).