Manifest

Věříme ve svobodu projevu – v ochranu práva mluvit a práva naslouchat. Věříme v neomezený přístup k prostředkům, které lidem umožní vyjádřit svůj názor.

Proto se snažíme poskytnout každému, kdo chce hovořit, možnost promluvit – a každému, kdo chce takovému projevu naslouchat, možnost ho slyšet.

Díky novým technologiím již není to, co chtějí lidé říci, kontrolováno vládami, vydavateli nebo distributory, kteří by omezovali nebo znemožňovali vzájemnou komunikaci. Nyní může kdokoli využít síly svobodného tisku, každý může vyprávět svůj příběh.

Snažíme se stavět mosty přes propasti, které lidi rozdělují a brání jim si navzájem porozumět. Společně se snažíme pracovat efektivněji a dosáhnout tak většího dopadu naší činnosti.

Věříme v sílu přímého propojení mezi lidmi. Pouto mezi lidmi z různých zemí je osobní, politické a silné. Věříme, že dialog přes geografické, náboženské a etnické hranice je zásadní pro svobodnou, spravedlivou, prosperující a udržitelnou budoucnost, pro každého obyvatele této planety.

Přestože nadále pracujeme a mluvíme jako jednotlivci, snažíme se také najít a prosazovat společné zájmy a cíle. Zavazujeme se navzájem se respektovat, pomáhat si, učit se a naslouchat si.

Jsme Global Voices.