Nová univerzita nabídne uprchlíkům vysokoškolské vzdělání

WingsUniversity_google+

„Ten, kdo otevře dveře do školy, zavírá vězení“ Slogan Wings University

Berlínský student Markus Kreßler a jeho tým založili v prosinci loňského roku obecně prospěšnou organizaci Wings University. Univerzita, která bude fungovat na principu dálkového studia, má umožnit uprchlíkům, aby mohli pokračovat ve svém vysokoškolském studiu anebo v něm začít:

World-class higher education. Internationally accredited degrees. For everyone, everywhere. Regardless of gender, nationality, ethnicity, religion, age, financial or social status. But tailor-made for the needs and requirements of refugees worldwide.

Prvotřídní vysokoškolské vzdělání. Mezinárodně uznávané tituly. Pro každého, kdekoliv. Bez ohledu na pohlaví, národnost, etnikum, náboženství, věk, ekonomický nebo společenský status. Ale přizpůsobené na míru potřebám a požadavkům uprchlíkům po celém světě.

Zájemci se mohou přihlásit ke studiu bez dokladu o identitě nebo potvrzení o předchozím studiu. Nebudou muset platit ani žádné studijní poplatky. Pouze proto, aby mohla univerzita vydat potvrzení o absolvování, bude ověřovat totožnost studenta. Protože organizace dosud nemá oficiální status vysoké školy, bude udělovat diplomy prostřednictvím sítě partnerských škol.

Všechny online kurzy se konají v angličtině a díky tomu jsou přístupné všem studentům, kteří tento jazyk ovládají. Studijní obory navrhují spolupracující učitelé a učitelky a partnerské univerzity. Čerpají při tom z online kurzů amerických elitních univerzit.

Na školní rok, který začíná na podzim letošního roku, plánují organizátoři otevřít obory technického inženýrství, vědy a informatiky. Tato nabídka vychází z průzkumu mezi 617 lidmi, z nichž 80 procent odpovědělo, že jsou uprchlíci. Respondenti uváděli svou dosavadní studijní historii a také obory, ve kterých by se chtěli vzdělávat.

Přestože má iniciativa mezinárodní ambice, její stěžejní činnost leží v Německu. Wings University reaguje na fakt, že lidé přicházející do Německa jako uprchlíci často troskotají na tom, že nemohou navázat na své studium, na které nastoupili ve své domovské zemi:

Go out on the streets, talk to people living in refuge, their goals, their former studies and visions. You will be surprised how many of them started studying programs like engineering, almost finished their degrees but do not have the opportunity to continue at universities today.

Jděte na ulici, mluvte s lidmi žijícími v uprchlických zařízeních o jejich cílech, předchozím studiu a snech. Budete překvapeni, kolik z nich začalo studovat inženýrské programy, téměř dokončilo svá studia, ale nedostalo již možnost na univerzitě pokračovat.

Zákony o vysokých školách v jednotlivých spolkových zemích a většina řádů vysokých škol neumožňuje uprchlíkům, aby se zapsali ke studiu. Musí s tím souhlasit příslušný cizinecký úřad, a proto hrozí, že povolení narazí na platná omezení pro cizince. Proto, aby mohli být uprchlíci zapsáni ke studiu, musí si nechat uznat potvrzení o absolvování studia německou školou.

Nejprve se musí ujasnit, kde uprchlík pobývá. Často se ovšem stává, že uprchlíci se vícekrát stěhují, a tím se komplikuje jejich trvalé přiřazení k jedné škole. Bývají také ubytováni na místech, odkud jsou vysoké školy těžko dostupné. K tomu se v mnoha případech připočítává nejistota o délce pobytu v Německu a velké překážky pro uznání jazykových znalostí na německých školách.

Jinak než uprchlíci, kteří už prošli azylovým řízením a získali status ochrany, nemají lidé s přechodným povolením k pobytu žádné možnosti, jak požádat například o státní podporu při studiu. Musí totiž žít alespoň čtyři roky v Německu. Průzkum Wings University také ukázal, že téměř u poloviny dotázaných brání studiu nedostatek finančních prostředků.

Aby uprchlíci mohli využít nabídky Wings University, stačí přístup k internetu, počítač a prostor pro učení. Teprve se však ukáže, zda bude pro lidi, kteří museli uprchnout do cizí země, skutečně proveditelné, aby získali plnohodnotné vzdělání přes instituci dálkového studia.

Kromě Wings University se zasazují i některé další vysoké školy o to, aby se uprchlíci mohli účastnit studia se statusem hosta. I přesto však nelze zapomínat na to, že prvním krokem musí být uznání vysokoškolského studia v domovské zemi. Navíc je nedostatek regulérních studijních míst, která nabízí perspektivu řádného ukončení studia a integrace uprchlíků mezi místní studenty.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.