Série animovaných příběhů oživuje původní jazyky Mexika

mydeathtotonaco

Snímek z animovaného příběhu založeného na básni „Umírá má tvář“ Manuela Espinosy Sainose vyprávěného v jazyce Totonaků z mexického státu Puebla. Součást série „Šedesát osm hlasů, šedesát osm srdcí“.

„Nikdo nemůže milovat to, co nezná.“ Takový je výchozí bod animovaného projektu, který si dává za cíl podporovat zachování a šíření mexických domorodých jazyků. Název série je „Šedesát osm hlasů, šedesát osm srdcí“.

Zmíněný projekt chce podporovat hrdost, respekt a užívání původních jazyků v Mexiku prostřednictvím série animovaných příběhů vyprávěných v původních jazycích se španělskými titulky.

Níže se můžete podívat na příběh založený na legendě národa Yaqui „Kouzelná kobylka“. Ten vypráví, jak kmen Yaqui přežil útok zuřivého monstra díky pomoci prorockého stromu a kouzelné kobylky, která dokázala monstrum porazit.

Příběh je vyprávěn v yaqui, jazyce státu Sonora.

Název projektu odkazuje na 68 mexických domorodých jazyků, kterými se podle Národního institutu původních jazyků (INALI) v současnosti v této zemi hovoří. V popisu projektu na kanálu Vimeo stojí:

Původní jazyky nabízejí jedinečný pohled na život a svět. Když zanikají, ztrácí se jedinečné chápání vzniku a fungování světa daného národa a zároveň důležitá část lidstva.

Proto projekt uznává původní jazyky jako vize světa a snaží se zabránit jejich zániku.

Tuto myšlenku můžete zachytit i v následujícím animovaném příběhu, založeném na básni „Když jazyk zemře“ historika a antropologa Miguela Leóna Portilly, hlavního odborníka na myšlení a literaturu v jazyce nahuatl. Příběh se vypráví v tomto jazyce, konkrétně ve varietě Huasteků ze státu Hidalgo.

Když jazyk zemře […]

Zavře se všem národům světa jedno okno, jedny dveře

Jinak se jeví věci božské i lidské, všechno bytí a život země.

Díky této první řadě se podařilo oživit některé lidové příběhy a vybraná díla domorodých básníků a umělců, stejně jako historiků a filozofů, kteří jsou odborníky na myšlení a původní jazyky. Na stránkách projektu se dočtete následující:

V (první) sérii se zprostředkovalo sedm z těchto 68 vizí světa – huastecká, mayská, mixtecká, totonacká, zapotecká a vize nahuatl a yaqui – pohledem sedmi spisovatelů a sedmi grafických designerů.

Následující video je založeno na příběhu „Poslední tanec“ mayského spisovatele Isaaka Esaua Carilla Cana. Vyprávění se soustředí na příběh ženy, která vzpomíná na rozhovor se svým otcem, jenž se rozloučil s pozemským světem, aby se mohl znovu setkat s její matkou. Když se loučí, otec věří, že jeho dcera je „velkým semenem tance“ a že ho bude dál šířit ve světě.

Příběh se vypráví mayským jazykem Yucatanu.

Zakladatelka a ředitelka projektu Gabriela Badillo v rozhovoru pro Global Voices poznamenala, že nyní pracují v těsném kontaktu s INALI, stejně jako s mluvčími původních jazyků, aby mohli postupně pokrýt všech 68 domorodých jazyků země, především ty s nejvyšším rizikem zániku.

Také zdůraznila, že projekt je výsledkem spolupráce mezi současnými domorodými autory, překladateli a tlumočníky, ilustrátory, animátory, zvukovými designery a také týmu, který zkoumá a adaptuje příběhy. Neméně důležitá je účast členů domorodých národů a komunit, které sdílely své tradiční příběhy.

Když jsme se Gabriely zeptali na přijetí projektu, prozradila následující:

Komunity, se kterými jsme se sblížili, nás většinou přijaly s nadšením, protože viděly video, které je součástí jejich historie, tradice, kultury. Tu neukazujeme jako „statickou“ kulturu, která se vystavuje v muzeu, ale jako něco živého, co se proměňuje a roste s časem a novými generacemi, aniž bychom se dopustili „klišé“ o původních obyvatelích. Naopak, na projektu se podílejí i mladí v komunitách, stejně jako mexičtí umělci, kteří také přispívají k dílu. Především ve školních třídách prý byly děti hodně nadšené.

Kanál Vimeo 68 hlasů zahrnuje kompletní informace o projektu, u každého videa naleznete seznam lidí, kteří se na jeho vytváření podíleli, a popis v angličtině. Některé animované příběhy jsou také opatřeny anglickými titulky na kanálu YouTube.

Více aktuálních informací o projektu je k dispozici na facebookové stránce a na stránce kreativního týmu Hola Combo.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.