Nejvyšší soud Tanzánie prosadil zákaz dětských sňatků navzdory pokusům jej odvolat

Studentky v Tanzanii pózují na fotce dne 10. července 2007. Snímek pořízený Fanny Schertzer, použito se schválením. Wikimedie Commons, CC BY 2.0.

V říjnu 2019 prosadil tanzanský Nejvyšší soud zásadní rozhodnutí z roku 2016, a zvýšil tak minimální věk dívek i chlapců pro vstup do manželství na 18 let.

Tanzanská vláda se pokusila odvolat toto rozhodnutí, a jako důvod uvedla, že dívky dospívají dříve a manželství je formou ochrany mladých těhotných žen, tudíž by jim mělo být umožněno se vdát před dovršením 18 let věku. 

Avšak dne 23. října 2019 tanzanská vláda prohrála a rozhodnutí Nejvyššího soudu zůstává: věk pro vstup do manželství jak pro muže, tak pro ženy je 18 let, což dále podporuje zákaz dětských sňatků v Tanzanii. 

Podle Populačního fondu OSN (UNFPA) je Tanzánie zemí, ve které je počet dětských sňatků jedním z nejvyšších na světě.

Uživatelé internetu okamžitě projevili nad rozhodnutím velkou radost. Někteří gratulovali paní Rebece Z. Gyumi, předkladatelce petice a aktivistce, která stojí za tímto případem. Gyumi je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou  iniciativy Msichana (Iniciativa mladých žen), což je tanzanská nevládní organizace, která pomáhá ženám pomocí vzdělávání. 

Opravdová #supadada!! („kamarádka“ nebo „super sestra“ – pozn. překladatele) Hongera @RebecaGyumi @Advocate_Jebra a její tým. Pamatuji si, jak v roce 2016 tvá cesta začala, byla jsem svědkem tvého prvního úspěchu a tys dál bojovala, abys #zastaviladětskésňatky Tokomeza #NdoaZaUtotoni
??????

Mohammed Dewji, podnikatel a bývalý politik chválil toto rozhodnutí a označil jej za vítězství pro tanzanské dívky:

To je ale vítězství pro tanzanské dívky! Odvolací soud #Tanzania prosadil rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2016, který zvýšil minimální věk pro vstup dívek do manželství ze 14 na 18 let! Hongera kwa wasichana wote wa Tanzania ?? #unabambinanonèunasposa #bastamatrimonioinfantile

Uživatelka internetu Lydia Charles to nazvala „nejlepším rozhodnutím, jaké kdy bylo učiněno“:

Tohle je to nejlepší rozhodnutí, jaké kdy soud učinil. Je hodně co oslavovat. Hongera kwa wasichana wote wa Tanzania. Hongereni @MsichanaUwezo team kwa kuongoza hili #NdoaZaUtotoni

Boj za zrušení dětských sňatků v Tanzanii

V roce 2016 napadla Gyumi ústavnost Zákonu o manželství z roku 2002 (LMA), která povolovala sňatek ženám mladším 18 let. 

Podle Tanzanského demografického a zdravotnického průzkumu (TDHS) se 36 % žen ve věku mezi 25 a 49 lety vdalo před 18. rokem života, zatímco u mužů stejného věku je to pouze 5 %. 

LMA povolila dívkám starším 14 let sňatek se souhlasem soudu a starším 15 let se souhlasem rodičů, zatímco 18 let je minimální věk pro chlapce. 

S pomocí svých advokátů Gyumi argumentovala, že ustanovení byla diskriminační a zvýhodňovala chlapce ohledně vhodného věku pro vstup do manželství. Dále také tvrdila, že ustanovení porušují rovnoprávnost a že byla příliš vágní a mohou tak být vykládána dle libosti, co se týče odepření práva dívek na vzdělání. 

Gyumi předložila Nejvyššímu soudu petici, aby shledal ustanovení LMA neplatnými. 

Nejvyšší soud nikdy neprohlásil ustanovení LMA za neplatná. Ale shledal ustanovení protiústavní a dal vládě rok na opravu nesrovnalostí v ustanoveních LMA. Skrze generálního prokurátora byla vláda směřována, aby byl věk 18 let ustanoven jako vhodný pro vstup do manželství pro dívky i chlapce. 

Nicméně tehdejší generální prokurátor George Masaju byl usnesením dotčen a okamžitě podal odvolání Nejvyššímu soudu:

Tak mne můj advokát právě informoval, že kancelář generálního prokurátora podala odvolání proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně  #Dětskésňatky

V září 2017 Masaju oficiálně zažádal o odvolání ustanovení 2016.

Úředník: Doručil jsem vládě dokumenty o odvolání v případu #dětskésňatky. Případ číslo 204 ze září 2017.

Důvody pro odvolání

Během čtyř měsíců soudního řízení usilovala vláda o odvolání požadavku z roku 2016 na přepracování ustanovení LMA, které dívkám povolovalo se vdát ve věku 15 let. Odvolávající se strana, zastoupena hlavními státními advokáty (Mark Mulwambo a Alesia Mbuya), uváděla biologické rozdíly a zvykové a islámské právo jako důvody pro odvolání.

Paní Mbuya tvrdila, že biologické rozdíly řadí chlapce a dívky do „jiných kategorií“, a tudíž s nimi zákon zachází jinak. Tvrdila také, že dívky dospívají dříve a zákon na to bere ohled. Argumentovala, že sňatek by mohl ochránit neprovdané dívky, které otěhotní v raném věku. 

Dále tvrdí, že soud pochybil ve „srovnávání věku dítěte a věku pro vstup do manželství“, což by znamenalo, že by soud měl uvažovat o chlapcích a dívkách jinak, pokud jde o vhodný věk pro vstup do manželství. 

Uživatelé internetu okamžitě kritizovali důvody, které odvolatel uvedl u soudu: 

Boj se lidí, kteří ospravedlňují hloupost. ?

„Generální prokurátor zahájil odvolání, jedním z tvrzení je, že dětské sňatky by mohly ochránit neprovdané dívky, které otěhotní.“

„Tanzanský soud prosazuje zákon zakazující dětské sňatky – CNN“

Rovnost pohlaví

Rozsudek soudu je velkým krokem k odstranění některých škodlivých praktik a jakékoliv formy diskriminace dívek v Tanzanii. Podle Spojených národů musejí vlády, aby se do roku 2030 dosáhlo rovnosti pohlaví, změnit diskriminující zákony a přijmout legislativu, která aktivně prosadí rovnoprávnost.

Data ukazují, že věk pro manželství přímo souvisí se stupněm vzdělání a bohatstvím (TDHS 201). V Tanzanii je věkový rozdíl 6 let vstupu do manželství mezi dívkami bez vzdělání a dívkami se středním nebo vyšším vzděláním.

V Tanzanii je nelegální mít dítě nebo se oženit se studentkami a je to trestáno 30 lety odnětí svobody. Těhotné studentky se nemohou vrátit do školy ani po porodu.

Zákaz dětských sňatků bude chránit všechny dívky nezávisle na jejich pozici ve vzdělávacím systému. Podle údajů Tanzanského národního průzkumu z roku 2017 vyřazuje v Tanzanii dětský sňatek dívky ze vzdělávacího procesu a vede k odchodu ze školy.

Tento zákaz vytváří studentkám lepší podmínky, aby mohly bez překážek dokončit školu. I přesto musí těhotné studentky stále ještě čelit protiústavnímu rozhodnutí, které jim zakazuje návrat do školy. 

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.