Jak může nepálská literární tradice zapůsobit ve světě?

Some of the Nepali books featured during Nepali Literature Month at GLLI. Image by the author.

Ukázka nepálských knih, které se objevily na Nepálském měsíci literatury na GLLI. Foto autora.

Autor tohoto textu byl hostujícím editorem na GLLI během Nepálského měsíce literatury.

Nepálská literární tradice je navzdory své bohaté publikační historii pro mezinárodní čtenáře stále relativně neznámá. Ačkoliv nepálský autor Laxmi Prasad Devkota započal ve 20. století tradici anglicky psaných textů a překladů do angličtiny, šlo jen o krátkodobý trend. Až v posledních dvou až třech dekádách počet anglicky psaných knih od nepálských autorů postupně roste. Nicméně, jak uvádí překladatel a výzkumník Mahesh Poudel, nepálská literatura je z velké části vyčleněna z literárních publikací zaměřených na tento region a v hlavních mezinárodních antologiích a periodicích se objevuje jen vzácně. Spousta publikací čeká na překlad a knihy od populárních nepálských autorů nejsou výjimkou. Dle nakladatele Bhupendry Khadky jsou hlavními překážkami náklady na překlady a licenční poplatky v kombinaci s nedostatečnou spoluprací mezi místními a mezinárodními nakladatelstvími.

V listopadu 2019 pořádala americká Iniciativa pro mezinárodní literaturu v knihovnách (Global Literature in Libraries Initiatives, neboli GLLI) virtuální Nepálský měsíc literatury, aby představila nepálskou literaturu mezinárodnímu publiku. V červnu 2020 Global Voices vyzpovídali pomocí e-mailu šéfredaktorku GLLI Karen Van Drie, aby čtenářům přiblížila nepálskou literaturu v kontextu světové literatury.

GV: Jaké jsou vyhlídky nepálské literatury (ať už psané v angličtině, či přeložené do angličtiny) na světové literární scéně? A jakou budoucnost mají literární překlady na Západě? 

Karen Van Drie (KVD): Anglicky mluvící kultury nejsou tak otevřené literárním překladům, jak bychom měli být. Naše země jsou tak velké, že máme jako čtenáři problém soustředit se na produkci našich nakladatelství, natož pak na literaturu z jiných zemí. Takový přístup je ale špatný, jelikož se od ostatních národů můžeme spoustu naučit. V současné době tvoří překlady z jiných jazyků ve Spojených státech pouze 3 % veškeré literární produkce.

Situace by se ale mohla zlepšit, jak ukazují dvě znamení v neliterárních oblastech. Na letošních Oscarech vyhrál cenu za nejlepší film roku jihokorejský Parazit, což bylo poprvé, kdy se takto umístil zahraniční film. Kromě toho Netflix zahrnuje do své knihovny výběr z celého světa. Třetím slibným znamením je to, že vznikají nová nakladatelství, která publikují literární překlady.

Všechny tyto trendy by mohly pomoci přesvědčit anglicky mluvící čtenáře, aby si zkusili přečíst tituly ze vzdálených kultur.

Nepali literature being displayed during the ‘Nepal Yatra’ exhibition in 2019 at the Hawth Theatre, United Kingdom. Photo by the author.

Nepálská literatura na výstavě Nepal Yatra konané v roce 2019 v anglickém Hawth Theatre. Foto autora.

GV: Jak lze nepálskou literaturu zviditelnit pro mezinárodní čtenáře? Máte nějaká doporučení, jak se může nepálská literatura více mezinárodně prosadit?

KVD: Toho, aby se nepálská literatura zviditelnila pro mezinárodní čtenáře, bych docílila tak, že bych našla způsob, jak každého turistu, který přijede do Nepálu, přesvědčit, aby se stal obhájcem nepálské literatury.

Dostává každý, kdo se pídí po informacích o Nepálu předtím, než jej navštíví, také informace o místní literatuře? Dokáže každý člověk, který je součástí mezinárodního turismu v Nepálu, doporučit zahraničním návštěvníkům tři domácí knihy? Žádají například nepálští obhájci literatury své ambasády ve světě, aby zahrnuly nepálské autory do svých příspěvků na Facebooku? Kromě toho zasílání nepálských titulů do knižních soutěží je skvělý způsob, jak se nechat zpropagovat někým jiným za předpokladu, že se kniha stane vítězem.

Všimla jsem si toho, že nepálské tituly nejsou ihned k sehnání jako e-knihy. Když si někdo čte recenzi určitého titulu, je největší šance, že bude motivován si knihu koupit. Proto musí knihy být ihned dostupné i elektronicky.

Druhou věcí, kterou bych dodala, je, že když se lidé poohlíží po knihách o Nepálu, je velká šance, že nejprve narazí na knihy o zásadních tématech, která ale zpracovali zahraniční autoři, nikoliv ti nepálští. Lidé soudí knihu podle obalu; je proto třeba zpracovat je tak, aby byly co nejpůsobivější a nejvíce konkurenceschopné. Je třeba zajistit, aby ty nejpůsobivější události a témata zpracovali místní autoři.

GV: Máte léta zkušeností s přinášením světové literatury do knihoven. Jakými způsoby se mohou nepálští nakladatelé do světových knihoven dostat?

KVD: 1) Investujte jako národ do fantastických překladů. Překladatelé jsou neustálými obhájci autorů.

2) Pořádejte literární festival, který představuje místní knihy a národ. Myslím, že to už děláte.

3) Přídavkem k literárnímu festivalu by mohl být stipendijní program pro nakladatele, kteří mají zájem o umělecká díla vytvořená místními lidmi. Pozvěte je, aby přijeli na vlastní náklady na tři dny poznávat nepálské nakladatele, spisovatele a ilustrátory. Probuďte v nich nadšení, aby chtěli publikovat vaše knihy ve svých jazycích.

4) Trhy kterých anglicky mluvících zemí sympatizují s Nepálem? Například oblíbenou kratochvílí lidí ve státě Colorado je zdolat všechny coloradské hory, které jsou vyšší než 14000 stop. Je jich tam celkem 54. Dokážu si představit, že by Coloraďany zajímalo vše, co se týká Nepálu. Jak byste se mohli na takové trhy specificky zaměřit?

5) Nepodceňujte sílu vaší kuchyně, kterou můžete přivábit lidi z celého světa. Kuchařky týkající se nepálské kuchyně mohou být spolu s jejím schopným obhájcem zajímavým vstupem do světa vaší kultury.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.