Doktor Mukwege z Demokratické republiky Kongo: Jak můžeme zůstat zticha tváří v tvář sexuálnímu násilí?

Plakát Dr. Mukwegeho o boji proti sexuálnímu násilí v Demokratické republice Kongo.

Plakát doktora Mukwegeho týkající se boje proti sexuálnímu násilí v Demokratické republice Kongo.

Bylo již načase, aby byl doktor Denis Mukwege oceněn za svou práci. Jeho 15leté působení jako aktivisty ve prospěch obětí sexuálního násilí páchaného ozbrojenými silami v konžské provincii Kivu bylo nedávno odměněno několika cenami.

Doktor Mukwege již získal v roce 2013 ocenění od Chiracovy nadace za předcházení konfliktům, nyní obdržel také Sacharovovu cenu za rok 2014 při příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí na ženách. Zde je video jeho projevu na udílení této ceny ve francouzském Štrasburku.

 

Během své řeči dojal doktor Mukwege několik členů Evropského parlamentu k slzám. Následují nejvýznamnější části projevu, jak je přepsal konžský blog Kamoto Centre:

Comme tout être humain, je voudrais tant ne plus évoquer ces crimes odieux dont mes
semblables sont victimes. Mais comment me taire quand, depuis plus de quinze ans, nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s’habituer à voir ? Comment me taire quand nous savons que ces crimes contre l’humanité sont planifiés avec un mobile bassement économique ? Chaque femme violée, je l’identifie à ma femme ; chaque mère violée à ma mère et chaque enfant violé à mes enfants.Comment pouvons-nous nous taire ?
Quel est cet être humain doué de conscience qui se tairait quand on lui emmène un bébé de six mois dont le vagin a été détruit soit par la pénétration brutale ?

Stejně jako pro jakoukoli jinou lidskou bytost by bylo mým nejvroucnějším přáním nemuset již mluvit o těchto odporných zločinech, jejichž obětí jsou moji lidé. Jak je ale možné zůstat zticha, když přes 15 let vídám věci, na které si ani chirurg nemůže zvyknout? Jak je možné zůstat zticha, když víme, že tyto zločiny proti lidskosti jsou hnány bezohlednou ekonomickou agendou? Každou znásilněnou manželku považuji za svou manželku, každou znásilněnou matku považuji za svou matku, každé zneužité dítě považuji za své dítě. Jak bychom mohli zůstat zticha?
Jak může lidská bytost, která je obdařena svědomím, být zticha, když vidí pochvu šestiměsíčního dítěte zničenou brutální penetrací?

Dr. Mukwege v nemocnici Panzi v Demokratické republice Kongo.

Doktor Mukwege v nemocnici Panzi v Demokratické republice Kongo.

Doktor Mukwege pomáhá oběhem sexuálního násilí hlavně v nemocnici Panzi v Bukavu, hlavním městě regionu Kivu. Průměrně přijme tato nemocnice za měsíc 410 pacientů, 200 postelí je vyhrazeno obětem sexuálního násilí. Prince Muhrula, jeden ze zaměstnanců nemocnice, líčí, že v této nemocnici mohou ženy opět žít a těšit se z běžného života, protože jim byla navrácena jejich důstojnost:

Les survivantes des violences sexuelles prises en charge à Panzi se réjouissent de l’attention portée sur elles par le Parlement européen à travers le Dr Denis Mukwege. Après la remise du Prix Sakharov au médecin-directeur de Panzi, celles-ci ont jubilé dans la cour de l’hôpital pour exprimer leur soutien au médecin. Pour ces femmes, il s’agit d’un grand réconfort : “ça prouve qu’on est pas oubliées, que le reste du monde ne ferme pas les yeux sur notre sort” a déclaré une survivante en poussant des cris de joie. Au son des tamtams et de chants de joie improvisés, ces femmes ont loué l’œuvre du Dr Mukwege qui ne se limite pas à soigner les blessures mais s’emploie aussi à faire valoir la cause de la femme pour que celle-ci recouvre sa dignité.

Ženy v nemocnici Panzi, které přežily sexuální násilí, oceňují pozornost Evropského parlamentu. Udělení Sacharovovy ceny oslavovalo mnoho žen na nádvoří nemocnice, aby projevily podporu pro svého lékaře. „Ukazuje to, že nejsme zapomenuty, že svět nepromíjí to, co na nás bylo spácháno,“ říká jedna oběť sexuálního násilí. Za zvuků tamtamů a improvizovaných písní radosti chválily ženy práci nemocnice, která přesahuje jen léčení ran a snaží se také věnovat důstojnosti žen.

Následuje trailer dokumentu o Mukwegeho práci v regionu Kivu:

Aktivity tohoto doktora ovšem někteří v regionu neschvalují. Ozbrojené frakce mu již několikrát vyhrožovaly. 25. října 2012 byl napaden ve svém domě, při útoku zemřel jeden člen jeho stráže. V červnu 2013 byla napadena zdravotní sestra z nemocnice. Následují detaily tohoto případu z facebookového profilu nemocnice Panzi:

Madame Furaha Lugumire, infirmière à l'Hôpital Général de Référence de Panzi à Bukavu a été retrouvée la nuit du 21 au 22 Juin 2013 à minuit 3 minutes, immobilisée sur un mur d'une maison à côté de la Cité de la joie (City of Joy), toujours à Panzi. Selon l'un des policiers chargés de l'enquête, la victime a été retrouvée mains menottées derrière, elle respirait mais ne parlait pas. Il affirme qu'à côté de la victime on a retrouvé un sachet contenant de l'alcool. Madame Furaha Lugumire est présentement admise à l'hôpital de Panzi, elle est en train d'être examinée par divers médecins spécialistes de cette institution hospitalière.

Paní Furaha Lugumire, zdravotní sestra všeobecné nemocnice Panzi v Bukavu, byla nalezena v noci z 21. na 22. června 2013 spoutána poblíž zdi domu vedle neziskové organizace City of Joy u Panzi. Podle jednoho policisty, který se podílí na vyšetřování, měla oběť nasazená želízka, dýchala, ale nemohla mluvit. Řekl, že vedle ní byl nalezen sáček s alkoholem. Paní Furaha Lugumire byla přijata v nemocnici Panzi a je vyšetřována různými specialisty této nemocnice.

Na frankofonním komunitním blogu Cafe Babel vysvětluje Clara Fajardo Trigueros, proč je tento region takovým zdrojem ekonomického a politického napětí:

La colombite-tantalite ou coltan est une des clefs qui expliquent ce qu'est aujourd'hui l'enfer du Congo, car le pays compte 80% de la réserve mondiale de cette ressource minière. Mais cela pourrait aussi être son salut. Un minerai qui n'était en d'autres temps qu'une curiosité géologique est devenue une pièce fondamentale de nos dispositifs technologiques.

[Ruda] coltan je jedním z klíčových prvků, které vysvětlují, proč je Kongo dnes tak drsným místem. Tato země disponuje 80 procenty světových rezerv tohoto minerálu. Ale může se také stát jejím zachráncem. Minerál, který byl kdysi jen geologickou zvláštností, se stal zásadní složkou našich moderních přístrojů.

Mnoho uživatelů internetu by Mukwegemu přálo Nobelovu cenu. Za tímto účelem byla také vytvořena facebooková stránka „We want a Nobel Peace Prize for Dr Denis Mukwege“ (Chceme Nobelovu cenu za mír pro doktora Denise Mukwegeho).

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.