Článek z Global Voices vybrán jako soutěžní text mezinárodní překladatelské soutěže v České republice

Strč prst skrz krk. Ne, nejde o shluk písmen vytvořený kočkou, která přeběhla přes klávesnici. Jde o gramaticky správnou a významově plnohodnotnou českou větu. Není to sice věta dvakrát užitečná, ale jako jazykolam se často používá k doložení toho, že tento starý slovanský jazyk, kterým mluví 10 milionů lidí ve střední Evropě, je téměř nemožné se naučit.

Písmeno „ř“, které se vyskytuje pouze v češtině, ke snadnému zvládnutí tohoto jazyka určitě nepřispívá.

Přesto stále více cizinců tato varovná znamení ignoruje a odvážně se pouští do boje s kafkovsky nepochopitelnou gramatickou strukturou a pravidelně si láme jazyk při nácviku nevyslovitelného „ř“. Někteří to dělají z lásky k české literatuře, ale většina z nich kvůli uplatnění na českém pracovním trhu. Česká republika má v současnosti téměř nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropě.

Česká vláda proto v posledních letech podpořila vznik několika iniciativ zaměřených na podporu výuky češtiny jako cizího jazyka. A právě v této situaci začaly dvě instituce společnými silami organizovat každoroční překladatelskou soutěž pro zahraniční studenty českého jazyka. Již od roku 2015 pořádají Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP) a Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (DGT) mezinárodní studentskou konferenci, jejíž součástí je také překladatelská soutěž. Pro letošní ročník si jako zdroj soutěžního textu vybrali Global Voices.

Jan Faber, překladatel z polštiny a angličtiny, který DGT reprezentuje na pražském Zastoupení Evropské komise v ČR, k tomu uvedl:

“The competition poses a very specific challenge for the organizers. We have participants from China, France, Slovenia, Poland, Russia and Italy this year, and we need to identify a text of similar length, style and difficulty. For this year’s edition, we decided to select an article published in Global Voices in most of the languages mentioned above. Global Voices is just perfect, as it provides articles on interesting and fresh topics that come in several language versions, translated by native speakers, and using contemporary language and an accessible style”.

„Soutěž staví pořadatele před velmi specifický problém. Letos máme soutěžící z Číny, Francie, Slovinska, Egypta, Polska, Ruska a Itálie a potřebovali jsme pro ně najít zdrojové texty podobné délky, stylu a obtížnosti.  Pro ročník 2019 jsme nakonec vybrali článek zveřejněný v Global Voices ve všech jazycích, které potřebujeme, kromě slovinštiny. Global Voices jsou pro účely naší soutěže ideální, protože přinášejí zajímavé a aktuální články napsané současným jazykem a přístupným stylem. Navíc vycházejí v několika jazykových verzích a vždy je překládá rodilý mluvčí.“

GV přejí všem účastníkům hodně štěstí a těší se, až v dubnu udělají rozhovor s vítězi soutěže.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.