Čínský soud zamítl žalobu kvůli znečištění vody ve městě Lanzhou

Čínský soud zamítl žalobu, kterou podalo pět místních obyvatel proti společnosti zásobující vodou město Lanzhou [en]. Důvodem žaloby byla vysoká koncentrace karcinogenního benzenu ve vodě z vodovodu.

Střední lidový soud uvedl, že jednotlivci nesplňují právní požadavky, aby mohli jako zástupci veřejnosti podat žalobu pod článkem 55 občanského práva. Tento článek ustanovuje [en], že “pouze úřady a organizace, které jsou uvedeny v zákoně” mohou podat žalobu z důvodu znečišťování. V tomto případě může podat žalobu pouze Čínský svaz pro životní prostředí (China Environment Federation) [zn] pod úřadem životního prostředí. 

Mapa čínských problémů s pitnou vodou během několika uplynulých let. (Obrázek ze stránky Sina Weibo)

Mapa čínských problémů s pitnou vodou během několika uplynulých let. Obrázek ze stránky Sina Weibo.

11. dubna varovala městská vláda obyvatele před pitím vody z vodovodu během následujících 24 hodin — testy totiž ukázaly, že koncentrace benzenu v pitné vodě dosáhla dvacetinásobku státem povoleného limitu. Tato kontaminace postihla více než dva miliony obyvatel.

Lanzhou, průmyslové město v severozápadní Číně s 3,6 miliony obyvatel, je z hlediska zásobování pitnou vodou silně závislé na Žluté řece. V posledních letech prožívá město vlnu  “investičního šílenství” poté, co stát spustil nejrůznější iniciativy pro zlepšení ekonomické situace málo vyvinutých západních oblastí. 

Wang Canfa, profesor práva v oblasti životního prostředí, řekl agentuře Reuters [en], že soudy jen zřídka připouštějí žaloby lidí, kteří byli postiženi důsledky znečišťování životního prostředí.

Mnoho právníků zastává názor, že zamítnutí žaloby bylo protizákonné. Profesor čínského práva Xu Xin [zn] napsal na populární mikroblogové stránce Sina Weibo:

原告只要喝过污染的水,就与本案有直接利害关系,法院应当受理。这是公民提起的普通民事诉讼,法院不受理是违法的。希望更多个人提起诉讼。同时,希望中华环保联合会等依第55条提起公益诉讼

Pokud pili znečištěnou vodu, jsou občané v této kauze přímými poškozenými a soud by měl přijmout jejich stížnost. Soud jedná protizákonně, když nepřipouští tuto občanskoprávní žalobu. Doufám, že více jednotlivců podá k soudu ten samý podnět. Stejně tak doufám, že Čínský svaz pro životní prostředí [zn] podá žalobu ve veřejném zájmu.

Občanský aktivista “John-Paul” komentoval [zn]:

裁定不予受理尚且法院的一种作为方式;真正令人无法忍受的是不作为。对于特定类型纠纷,法院往往不予理睬。这种行为公然违反《民诉法》,但却是法院所通常采取的策略。

Zamítnutí je cesta, kterou se soud snaží tuto záležitost vyřešit. To je neúnosné. Soudy mají sklon ignorovat určité druhy žalob. Toto nehorázné porušení občanského práva je obvyklý způsob, jak soudy nakládají s takovými problémy.

Wangyi news [zn] poukazuje na nástrahy čínského práva:

目前中国大部分的环境公害事件原因,均是政府影响环境的渎职、过失以及越权等行为,纵容、增幅了企业的排放、泄露事故等。最典型的例子,是《环境保护法》修正案中钦点的、垄断环境公益诉讼权的“中华环保联合会”,其企业会员中就不乏排放、污染大户。当会员企业牵涉污染环境案件,“联合会”与会员之间的关联关系将直接影响环境公益诉讼的公正程度,并引发公众对于这些案件是否能得到起诉、起诉力度是否得到保证的合理怀疑。

Většina současných čínských problémů se životním prostředím pramení z nedbalosti vlády ve vztahu k emisím a k nehodám, při kterých dochází k únikům chemikálií. Nejcharakterističtějším příkladem je Čínský svaz pro životní prostředí, který má v oblasti životního prostředí monopol na žaloby ve veřejném zájmu. Mezi členy svazu není nouze o znečišťovatele životního prostředí. Pokud budou členské firmy zapleteny do případů znečišťování, přímo to ovlivní nestrannost žalob ve veřejném zájmu a vyvolá pochybnosti, zda tyto případy skončí u soudu a zda bude vymáhána spravedlnost.

Poznámka překladatele: Čínské příspěvky byly překládány do češtiny z anglických překladů publikovaných autorkou článku.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.