„Kinttogate“ – vyjednávání dohody o volném obchodu mezi Ekvádorem a Evropskou unií

Obrázek z webové stránky awps.is.

Obrázek z webové stránky awps.is.

8. října pronikly na veřejnost záznamy diplomatické komunikace mezi Ekvádorem a Evropskou unií týkající se vyjednávání dohody o volném obchodu (anglicky Free Trade Agreement, FDA, španělsky Tratado de Libre Comercio, TLC), která byla nedávno schválena ekvádorskou stranou i Evropskou unií a nyní čeká na ratifikaci v parlamentech.

Platforma Ecuador Transparente, která tyto záznamy společně s organizací Associated Whistleblowing Press (AWP) uveřejnila, k tomu dodává:

V těchto materiálech je možné pozorovat tlak ze strany EU, jejíž zájmy podkopávají principy zanesené v ekvádorské ústavě i některé konkrétní zákony. Kromě toho také ukazuje na nekonzistentní veřejná prohlášení ekvádorské vlády ve vztahu k těmto vyjednáváním.

Španělské noviny eldiario.es zprávu převzaly a označily tyto úniklé zprávy za „velmi napjatou výměnu informací, která ukazuje tlaky Evropské komise na Ekvádor, aby změnil základní zákony a ekonomickou politiku a přizpůsobil je dohodě o volném obchodu – a to pod pohrůžkou, že bude vynechán z programu celních výhod pro rozvojové země“.

Informace, které ekvádorský deník El Universo získal od bývalých úředníků ekvádorské vlády zmíněných ve zprávách – bývalého velvyslance v Belgii Fernanda Yépeze Lassa a bývalého náměstka ministerstva zahraničí Kintta Lucase –, potvrzují nátlak ze strany EU. Současný ministr obchodu Francisco Rivadeneira tyto tlaky popřel a označil je za interpretaci událostí ze strany španělského deníku.

Evropská unie dohady o jakémkoli nátlaku také odmítla. Peter Schwaiger, vedoucí mise EU v Ekvádoru, je nazval „výmyslem“. Na druhou stranu tvrdí organizace Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (ANDES, Veřejná zpravodajská kancelář Ekvádoru a Jižní Ameriky) ve zprávě svého investigativního týmu, že uniklé dokumenty „dokazují účast národních a nadnárodních organizací na nových snahách o špehování diplomatické komunikace vysokých úředníků ekvádorské vlády“.

Den před únikem zpráv prohlásil novinář a bývalý náměstek ministerstva zahraničí Kintto Lucas na Twitteru:

To, co jsem říkal v roce 2012, když jsem rezignoval jako vicekancléř, se stává realitou. Ekvádor se připojuje k TLC [dohodě o volném obchodu] Kolumbie a Peru s Evropskou unií. Jaká škoda.

Blog Ecuador Decide přetiskl článek z webových stránek Diagonal Global, ve kterém jsou analyzována jednání o smlouvě o volném obchodu s důrazem na možné změny ústavy a pozastavení dvoustranných dohod o vzájemné ochraně investic, což mají být body, na které naléhali evropští vyjednavači.

Ústava z Montecristi, která byla vyhlášena v roce 2007 a zahrnuje velké množství požadavků ze strany veřejnosti, jež byly obhájeny během dlouhého koloběhu demonstrací a lidových hnutích, zakazuje podpis dohod, které podstupují svrchovanou soudní moc mezinárodním arbitrážím, vyžaduje ochranná opatření pro zemědělsko-potravinářský a rybářský sektor, dává v případě státních nákupů přednost místním výrobkům a službám, ochraňuje národní výrobu a zasazuje se o posílení vnitřních trhů. Nicméně podle tvrzení analytika a dlouholetého aktivisty Edgara Ische se text dohody mezi Ekvádorem a EU téměř neliší od dohod s Kolumbií a Peru, obsahuje jen jistá méně významná ustanovení týkající se veřejných nákupů a v dodatcích několik výjimek a limitů pro „citlivé zboží“, které jsou stejné jako v případě zbylých dvou zemí.

Webové stránky Pueblos en Camino označily vyjednávání o dohodě za prudký obrat směrem k pravé části politického spektra ze strany ekvádorského prezidenta Rafaela Correy:

Nepřekvapuje nás imperiální a nepřístojné chování ze strany Evropanů ani servilní rozhodnutí, které narušuje ústavu z Montecristi a kterým [prezident] Correa – ve jménu suverenity, socialismu 21. století a lživých a prázdných slovních výpadů proti imperiálním a buržoazním „hlavounům“ – odevzdává Ekvádor s otevřenou náručí a s podporou zaslepené národní i mezinárodní levice, která věří jeho slovům a odmítá vidět fakta, přestože jsou zcela zjevná. V Ekvádoru se tedy buduje kapitalismus 21. století.

Alberto Acosta, další bývalý ministr současné vlády, také vyjádřil na Twitteru svůj názor:

EU vyhrožuje Ekvádoru zrušením rozvojové pomoci, pokud nepřijme dohodu o volném obchodu. A [prezident] Correa ustoupil tlakům.

Acosta v rozhovoru na stránce La Marea zdůraznil ideologický obrat prezidenta Correy směrem k pravicovým hodnotám a uvedl, že v dohodě o volném obchodu jde o více než jen o prostý obchod:

V posledních desetiletích se podepisují tyto typy smluv, ačkoli se jim říká jinak. […] Obsahují body domluvené v Singapuru, nejde jen o obchod: duševní vlastnictví, přístup k veřejným službám, ochrana zahraničních investic, přístup na trhy se zemědělským zbožím, zdravotní opatření, regulace konkurence, řešení neshod… rozsah témat je obrovský. […] Pokud dojde k jejich uzavření, vnutí pravidla hry velké části planety. A známe důvody této situace – střet s Čínou a Indií. Obchodní smlouvy se netýkají jen obchodu a nepřinášejí svobodu obchodování. Evropané například nepřistoupí ke zrušení podpory zemědělství. A naši zemědělci budou čelit neférové konkurenci, protože nebudou mít přístup ke stejnému typu pomoci v podobě dotací.

V rámci svého příspěvku o důsledcích v oblasti duševního vlastnictví se Alfred Velazco, expert na prostředí ekvádorského internetu z organizace Usuarios de Internet del Ecuador (Ekvádorští uživatelé internetu), snaží vidět situaci z odstupu a vyhýbat se dohadům, které se rozvířily v souvislosti s únikem dokumentů:

Krátce po podpisu dohody s Evropskou unií předložil prezidentský úřad reformu trestního zákoníku stanovující pokutu až 200 000 dolarů (přibližně 4,5 milionu korun) za porušování duševního vlastnictví, a to bez určení rozsahu ani výjimek. Stejně tak je navrhovaná daň za soukromé kopírování dat dalším tématem, které nabírá na síle. Toto by byly první dopady na nás jako na uživatele internetu.

Navzdory tomu všemu a rizikům spojeným s podepsáním smlouvy o volném obchodu se zdá ratifikace této dohody již prakticky jistá. Jde o další z několika sporných rozhodnutí vlády prezidenta Rafaela Correy.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.