Jak se ve světě vyučují anglická zájmena

Během hodiny angličtiny píše učitelka na tabuli anglickou větu. Kambodža. Foto: © Masaru Goto / World Bank. CC BY-NC-ND 2.0

Tento příběh od Nicola Prentis pro GlobalPost se původně objevil na PRI.org 28. března 2018 a zde byl znovu zveřejněn jako součást partnerské spolupráce mezi PRI a Global Voices.

Učitelka na první lekci zvedne své pero a říká: „It's my pen.“ Žáci, studenti anglického jazyka, kteří mohou být jakéhokoliv věku od předškolního až po důchodce a z jakékoliv země na světě, po ní opakují: „It's my pen.“ Učitelka pak vezme pero od některé studentky a říká: „It's her pen.“ Třída opakuje.

Později, pro zopakování, učitelka zvedne studentčino pero a vyzve někoho, aby doplnil správnou odpověď. Jeden student navrhne: „It's his pen.“ A učitelka, s pozdviženým obočím, ale povzbuzujícím úsměvem říká: „His pen?“ s důrazem na slovo his, aby snad naznačila chybu, a ukazuje na vlastníka pera. Student rychle chybu opraví: „It's her pen.“

Téměř jedna miliarda lidí po celém světě se učí angličtinu jako cizí jazyk (EFL) a všichni se setkají s binárními rodovými zájmeny již při prvních lekcích. Je to gramatický jev, se kterým se setkáte již na úrovni začátečníka. Zmínka o binárním rodě se objevuje ve zkouškách pro malé děti například otázkami „Je tvůj nejlepší kamarád chlapeček nebo holčička?“ a „Je tvůj učitel muž nebo žena?“. Ale jak uvědomování si pohlaví roste a nová slova a gramatika týkající se identity pohlaví vstupují do jazyka, EFL učitelé jsou potencionálně v popředí zájmu, jelikož ovlivňují způsob, jakým miliarda lidí přemýšlí o pohlaví.

Ve cvičení s perem jsou dva hlavní způsoby, jak mohlo být zájmeno změněno. Student popisující vlastnictví mohl odpovědět: „It is their pen.“ Nebo mohla učitelka mluvit o některých nových, pohlavně-neutrálních zájmenech, takže by studenti měli k dispozici další možnosti kromě his nebo her, pokud by je potřebovali — jako třeba nir, vis, eir, hir, zir xyr

EFL materiály, celkem vzato, obsahovaly jednotné they celé roky. „Všichni v těch materiálech mluvili o vyrovnanosti pohlaví,“ říká konzultant výuky angličtiny Frances Amrani, když si vybavuje svou práci s Cambridge University Press v roce 2000. „Byli jsme povzbuzováni, abychom o tom přemýšleli u všech projektů. U mého prvního projektu, [učebnice zvaná „Vantage“] pro Evropskou radu […] jsme se shodli, že ‚their‘ bylo běžně používáno jako neutrální jednotné zájmeno a že vzniklo v [14. nebo 15. století].“ Příkladová věta s jednotným their se dostala do gramatických vysvětlivek na konci knihy pro mírně pokročilé studenty.

Když se jedná o výuku jednotného they týkajícího se lidí, kteří se identifikují jako nebinární, je nepravděpodobné, že se v učebnicích tato skutečnost někdy v brzké době odrazí. Ačkoliv jsou založeny na „korpusových datech“ — obrovských databázích jazyka tak, jak se používá —, EFL učebnice budou vždy mít prodlevu mezi tím, kdy se něco opakuje dost často na to, až se to stane standardem v psaném či mluveném jazyce, a tím, kdy se to objeví v učebních osnovách. Autoři a editoři také vstupují do toho, co je obsahem. „Pokud se slova ujmou a stanou se hojně používanými opravdu rychle a mají jasné použití, jako například ‚selfie‘, pak se pravděpodobně prosadí docela rychle. Jiným, která jsou tak trochu více specifická, to bude nevyhnutelně trvat déle,“ říká lexikografka Julie Moore.

Pokud máme na paměti, že vydat novou učebnici nějaký čas trvá, znamenalo by to přinejmenším dalších pár let, než „This is Sarah’s pen, give it to them.“ bude vytištěno v učebních materiálech.

Možná se to zdá pomalé, ale podívejte se na slovo Ms., kterému trvalo kolem 70 let, než se začalo hojně používat v roce 1972 a bylo pravděpodobně zařazeno do učebnic v polovině 80. let.

Procházeje se svou kolekcí starých knih, EFL autor metodologie Scott Thornbury říká, že nenašel žádné příklady Ms. v učebnici z roku 1976, „Strategies“ (Longman Publishing Co.), ale docela dost příkladů Mrs. a jeden příklad Miss. Avšak zatímco učebnice „Encounters“ z roku 1979 (Heinemann) nabízí ty stejné možnosti pro vyplnění oficiálního dokumentu, včetně Mr., v učitelské knize je poznámka:

Upozorněte na rozdíl mezi Miss a Mrs. Pokud se studenti zeptají, vysvětlete Ms jako moderní termín pro obojí, Miss a Mrs.

Učitelská kniha Cambridge English Course Book 2 (1985) nečekala na studenty, až se zeptají:

Skončete tím, že se ujistíte, že studenti znají křestní jméno, prostřední jméno, příjmení, Mr, Mrs, Miss, Ms.

Konečně se roku 1986 Ms dostalo do učebnice Headway Intermediate nabízející Ms. společně s Mr., Mrs. a Miss jako možnosti při psaní formálních dopisů.

Mohli bychom dnes očekávat rychlejší vývoj, když internet žene nová slovíčka do celého světa a do databáze korpusu?

Někteří nezávislí digitální vydavatelé jednají rychleji a se zaměřením na jednotlivé požadavky studentů. Sue Lyon-Jones, autorka EFL a vydavatelka webových kurzů, cituje rostoucí trend jednotného they jako jeden z důvodů, proč zvolila zahrnout nebinární they do online lekce gramatiky. Ale také cítí, že „vybavit studenty anglického jazyka slovíčky tak, aby mohli mluvit o sobě a své identitě, je důležitá součást naší práce“.

Stejně tak učitelé ve svých vlastních třídách mají určitou dávku svobody v tom, aby si přizpůsobili vydané materiály, které používají ve třídě, a učí jazyk, který si myslí, že je důležitý, bez toho, aby čekali na opodstatnění od korpusu. Nebinarní they se již objevuje v EFL třídách po celém světě.

Leigh Moss, který učil ve Vietnamu a Itálii, to používá ve vyučování. „Učím ‚they‘ jako pohlavně neutrální, jelikož xe/ze se běžně nepoužívá a já mám ne-binární přátele, kteří preferují ‚they‘ a takhle bych to já použil,“ říká Moss.

Jessie Fuller, EFL učitel v Brazílii, souhlasí. „Normálně používám ‚they‘ pro pohlavní neutralitu, k ‚ze‘ se dostanu jen, pokud se zdá, že to studenta zajímá.“

Učitelé vždy najdou způsob, jak představit jazyk tak, aby to nemátlo. Běžně vyučují neuvěřitelně komplexní nebo neintuitivní věci. Vezměte frázi: „How do you do?“ Je typicky vyučována na prvních stupních navzdory tomu, že je to otázka, která není doopravdy otázka a nemá vůbec nic společného se způsobem, jakým se něco dělá. Musí být učena s vysvětlením, alespoň krátkým, společenských a kulturních rozdílů, které ji doprovázejí. Je použita pouze, pokud se s někým setkáme poprvé, pouze ve velmi formálních konverzacích a, v dnešní době, pravděpodobně pouze u starších generací nebo ve vyšších vrstvách společnosti.

Jednotné they nebo koncept nebinárních zájmen nevypadají jazykově o nic více komplikovanější než „How do you do?“ a není o nic víc koncepčně nebo kulturně náročnější než odstranění rodinného stavu u žen, když je oslovujete. Jestli potrvá 70 let z nebinárních zájmen udělat běžnou věc jako Ms., ukáže čas. Ale učitelé, kteří je učí, je rozšíří daleko za okruh 400 milionů lidí, kteří mají angličtinu jako svůj rodný jazyk.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.