‚Orwellovská dystopie‘, či důvěryhodný stát? Zjistěte více o čínském systému sociálního kreditu

East Nanjing Road, Shanghai. The bustling pedestrian street is full of tourists, scam artists, families, prostitutes, salesmen, foreigners, beggars, thieves, and photographers. Photo by William via Flickr (CC BY-ND 2.0)

Ulice Východního Nanjingu, Šanghaj. Rušná ulice pro pěší je plná turistů, podvodníků, rodin, prostitutek, prodavačů, cizinců, žebráků a fotografů. Fotografie od Williama ze serveru Flickr (CC BY-ND 2.0)

Čína je na pokraji spuštění celonárodního ratingového systému, který by měl ověřit důvěryhodnost občanů z pohledu čínské vlády.

Kombinováním finančních zpráv občanů, dat o nákupech přes internet, chování na sociálních sítích a průběhu kariéry vypočítá systém ‚sociální kredit‘ pro každého čínského občana.  Na rozdíl od kreditního skóre finančního systému západního světa, které obvykle využívá finanční výpisy člověka k vypočítání jeho úvěruschopnosti a stanovení podmínek půjčky, se čínský model posouvá daleko za pouhý finanční profil.

Podle vládní Plánovací osnovy pro konstrukci systému sociálního kreditu má systém měřit a zlepšit „důvěru“ (誠信) mezi vládou, komerčními sektory a občany a „zvýšit upřímnost ve vládních záležitostech, komerční upřímnost, sociální upřímnost a výstavbu justiční hodnověrnosti“.

Čínská vláda začala systém zkoušet autorizováním několika sociálních kreditových agentur ke sbírání, hodnocení a spravování kreditových informací občanů. Mezi těmito agenturami je také Ant Financial (finanční pobočka skupiny Alibaba), která systém začala zkoušet pomocí aplikace Sesame Credit, která má připomínat mobilní hru.

Sesame Credit měří celkovou ‚dobrotu‘ člověka jako občana a povzbuzuje uživatele ke sdílení svého skóre s přáteli. Skóre je aktualizováno každý měsíc na základě online aktivit člověka, pokud jsou provedeny přes platformy a služby skupiny Alibaba.

Výše uvedené video, které se stalo virálním v pozdním prosinci, popisuje hru jako „Orwellovskou dystopii“.

Od té doby, co v roce 2014 čínské úřady poprvé vypustily plány projektu, se objevilo několik vln zpráv o systému, některé z nich více důvěryhodné než jiné. Nedávné mediální pokrytí a kontroverze inspirovaly čínský tým Global Voices k vytvoření seznamu často kladených otázek o systému sociálního kreditu a jejich odpovědí.

Jak vypočítávají agentury kreditní skóre jednotlivce?

Různé kreditní agentury vyvinuly unikátní algoritmy pro vypočítávání sociálního kreditu. Podle oficiálního vysvětlení Sesame Credit je skóre založeno na osobních datech zahrnujících:

 • sociální status, např. vzdělání a profesní pozadí
 • kreditní historii generovanou službou Alipay a dalšími finančními službami spojenými se službou Alibaba a jejími partnery
 • schopnost naplnit smlouvu, tj. peněžní, akciové a investiční záznamy
 • sociální spojení či kreditní skóre sociálních spojení nebo sítě přátel
 • vzorce chování na základě navštěvovaných internetových stránek a jiných aktivit

Nebylo publikováno, které konkrétní aktivity vedou ke snížení kreditu. Hlavní poskytovatelé webových služeb, např. Weibo, mají černou listinu uživatelů založenou na základě hlášení komunity o podvodech a „fámách“, slovo často využívané pro označení politické kritiky. Toto způsobilo značné rozrušení a starost, že by šíření politicky citlivých materiálů mohlo vést k nižšímu kreditnímu skóre.

Jak může jednotlivec získat kredit?

Na základě výše uvedeného algoritmu nabízí Sesame Court různé tipy na zlepšení skóre:

 • využívání webových platebních modelů k nakupování drahých služeb, například finančních a investičních
 • používání pravého jména a sdílení informací o vzdělání a průběhu kariéry
 • přátelství s lidmi s vysokým kreditovým skóre a oddělení se od těch s nízkým kreditovým skóre, zvláště těch, kteří neužívají svá pravá jména
 • dárcovství a propagace ‚pozitivní energie‘ na internetu

Druhé a třetí doporučení zde mohou jednoduše přejít do politického teritoria, jelikož podporují občany ve využívání svých skutečných jmen online. Pro jakéhokoliv člověka dopouštějícího se kritiky zpravodajství nebo aktivit vlády je používání falešné identity často zásadní pro udržování bezpečí. Poslední doporučení ohledně šíření ‚pozitivní energie‘ odkazuje na záměry čínských orgánů šířit pozitivní myšlení o vládě a komunistické straně v online světě.

Proč jsou někteří tak horliví hrát kreditní hru?

Někteří uživatelé internetu rádi předvádějí své vysoké kreditní hodnocení vrstevníkům na sociálních sítích. Krom toho se jednotlivec s vysokým kreditním skóre posune do VIP třídy pro lístky, hotely a půjčovny aut bez placení peněžní zálohy. Další privilegia jsou například urychlená víza přes systém kreditní služby. Například pokud je vaše Sesame Credit skóre vyšší než 700, můžete se přihlásit o vízum do Singapuru bez dalších dokumentů, jako je třeba dopis od zaměstnavatele. Skóre ve výši 750 vám může zajistit vízum do Lucemburska.

Jaká jsou penále pro jednotlivce s nízkým sociálním kreditním skóre?

Základní myšlenka skrývající se za spravováním sociálního kreditu je trestání údajně nedůvěryhodných lidí. V rozhovoru hlavní manažer Sesame Credit Hu Tao vysvětlila, že kreditní systém má zajistit, aby si „nedůvěryhodní lidé nemohli půjčit auto, nemohli půjčit peníze, dokonce ani najít zaměstnání“. Zveřejnila, že Sesame tým oslovil čínské ministerstvo školství s žádostí o zveřejnění seznamu studentů, kteří podváděli při národních zkouškách, aby oni v budoucnu zaplatili za svou nepoctivost, až si budou hledat práci.

Jak budou kredit spravující agentury generovat profit?

Kredit spravující agentury budou generovat zisk využíváním dat při nabízení služeb vládám a obchodnímu sektoru.

Partneři kreditní služby internetového obra Tencent jsou z finančního sektoru. Firma využije osobních dat 800 miliónů uživatelů aplikace na zasílání zpráv QQ od Tencent a jejich 400 miliard fotografií k vytvoření databáze na rozeznávání obličejů, která pomůže finančnímu sektoru verifikovat identitu klientů. V budoucnu bude usilovat o nabízení služeb na rozeznávání obličejů a ověřování identit pro online seznamovací služby, konference a přihlašování na zkoušky (jako například vnitrostátní a mezinárodní univerzitní přijímací zkoušky).

Jaké jsou politické motivace za systémem sociálního kreditu?

Zatímco sociální kreditní systém není mířený přímo proti aktivistům a disidentům — orgány veřejné bezpečnosti již vytvořily databázi monitorující přátele a příbuzné politických disidentů –, transformuje to stabilizační model zaměřený na specifické osoby směrem k monitorování všech občanů tím, že odměňuje (či trestá) občany na základě politické orientace, finančního stavu, spotřebitelského chování a sociálních spojení, aby byla kultivována disciplína „dobrého občana“.

Je to též reakce na morální krizi společnosti, kde lidé už sami sobě nevěří. Často se říká, že lidé v Číně se začali bát pomáhat druhým kvůli obavě z podlehnutí podvodu. Kromě toho v čínské společnosti způsobují morální krizi obchodní podvody, zajištění potravin a korupce. Místo toho, aby uvažovali nad politicko-ekonomickým systémem, který způsobil růst kamarádšoftského kapitalismu (který byl přímo umožněn vládní politikou a postupy), míní vůdci, že problém je zakořeněn v „nízkodůvěrovém“ charakteru čínské kultury. Proto tvrdí, že kreditní systém v Číně by měl odrážet „guan-xi“ (sociální spojení) člověka místo pouze jeho finančního stavu.

V reakci na kritiku ve smyslu „velkého Bratra“ vůdci argumentují, že Čína „má historii cenění harmonie nadevše ostatní“. Harmonie zde znamená „celkovou stabilitu země“ a tudíž, v jejich formulaci, je sociální kreditní systém inovací poháněnou východním moudrem spíše než západní ideologií. V každém případě podrobnosti o projektu poukazují na to, že čínský systém sociálního kreditu by mohl jít i za hrozbu monitorování typu ‚Big Brother‘.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

 • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
 • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.