Seznamte se s Biblioburros, důmyslnou pojízdnou knihovnou, která zpřístupňuje literaturu všem Kolumbijcům

Biblioburro, biblioteca itinerante en Colombia. Acción Visual/Diana Arias - Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Kolumbijská pojízdná knihovna Biblioburros. Foto: Acción Visual/Diana Arias – Wikipedia (CC BY-SA 3.0).

Jaký by byl svět bez důvtipu a vynalézavosti těch, kdo vidí, co se kolem nich děje, a sami sebe se ptají, jak by to mohli zlepšit? Jaký by byl svět bez učitelů, kteří staví vzdělávání druhých nad všechno ostatní?

Luis Soriano je kolumbijský učitel na základní škole. Narodil se v Nové Granadě, ale vyrůstal v jedné z komunit v oblasti La Gloria v departmentu Cesar. Soriano získal titul ze španělské literatury zásluhou učitele, který dvakrát měsíčně docházel do vesnice. V době, kdy už působil jako učitel na základní škole, a s vědomím moci, jakou četba může mít nad jeho žáky, přišel s myšlenkou Biblioburros („Oslí knihovny“). Jedná se o pojízdnou knihovnu, která na severu Kolumbie rozváží knihy na hřbetech dvou oslů, Alfy a Beta, označovaných blogem Narativní žurnalistika v Latinské Americe (Periodismo Narrativo en Lationamérica) za nejučenější osly na světě.

[pozn. překl.: alfabeto je španělsky abeceda, odtud jména oslů Alfa a Beto]

Roku 1997 přišel [Soriano] s myšlenkou, která mnohým připadala úžasná, i když jiní ji považovali za čiré bláznovství. Rozhodl se sám naložit na hřbet dvou oslů 70 učebnic matematiky, literatury, zeměpisu a dějepisu. A jaký byl jeho cíl? Dovézt je dětem bez prostředků žijícím v odlehlých oblastech La Glorie.

Luis Soriano miluje četbu už od dětství, kdy díky tetě objevil jednu z básní Rubéna Daría.

Soriano je bez pochyby kolumbijským Quijotem, který se stejně jako onen Rytíř smutné postavy může utlouct po knihách. Když mu teta přečetla báseň Pro Margaritu Debayle (A Margarita Debayle), týden nemohl spát. Byly mu tehdy čtyři a přinejmenším tušil, ne-li věděl, že svůj život důvěrně spojí s literaturou.

Sám Soriano sdělil sekci Hrdinové na webu CCN.com důvody, které ho přivedly k projektu Biblioburros:

In [rural] regions, a child must walk or ride a donkey for up to 40 minutes to reach the closest schools. […] The children have very few opportunities to go to secondary school. …There are [few] teachers that would like to teach in the countryside.

[Na venkově] dítě musí jít nebo jet na oslu až 40 minut, aby se dostalo do nejbližší školy. […] Děti mají jen omezenou možnost studovat na druhém stupni. Jen málo učitelů chce vyučovat na venkově.

Soriano se ve snaze podněcovat četbu neomezuje pouze na španělštinu. Je ochotný podělit se s malými čtenáři i o svých několik málo knih v angličtině.

While crusading against illiteracy in a war-weary hinterland, Soriano is keen to expand his meager English-language book collection. Understanding the importance of bilingualism in a country which increasingly is connected to the outside world through digital and print, he feels passionately that rural children should have greater access to words written in the world’s most widely-spoken language.

Soriano ve svém tažení proti negramotnosti v zemi vysílené válkou nadšeně představuje svou skromnou sbírku anglických knih. Chápe, jaký význam má bilingvismus v zemi stále více propojené s vnějším světem skrze digitální a tištěná média. Přál by si, aby venkovské děti měly širší přístup ke slovu psanému v nejužívanějším jazyce světa.

Následující video zachycuje Luise Sorianu v akci. Jak je zmíněno v úvodu, přístup ke knihám někdy vůbec není snadný. Právě to přivedlo učitele na myšlenku Biblioburros.

Mám 3480 knih uložených v bednách, nastrkaných v regálech, v lavicích, krabicích a krabičkách. Mám je uložené také u přátel, protože jinak bych se sem nevešel ani já, ani knihy. […]

Celou knihovnu v podstatě nese Alfa. Nakládáme 120 titulů, abychom udělali radost venkovským dětem a potěšili je. Jezdíme tří, čtyř, pěti až jedenáctihodinové trasy. To je osm hodin jízdy na oslu.

Tohle je moje životní poslání – být užitečný pro společnost, do které patřím.

Zpravodajský web Quartz v jednom článku uvádí Biblioburros jako jednu z osmi knihoven, které musí navštívit každý milovník knih. Článek vyvolal nadšení u anglicky mluvících uživatelů Twitteru.

Biblioburros, jo.

Od Biblioburros po Walmart… vyber si svou oblíbenou exotickou knihovnu.

Nejvíc se mi asi líbí Biblioburros.

Díky svému úsilí byl Soriano rovněž zvěčněn v dětské knize autorky Jeanette Winter.

Oslavte Národní den knihoven s knihou autorky Jeanette Winter Biblioburro

Jednoho dne se učitel Luis rozhodne naložit knihy na své dva oslíky Alfu a Beta a dovézt je dětem, které k nim nemají přístup, protože žijí v odlehlých částech venkova. Od té chvíle Luis se svou pojízdnou knihovnou putuje zemí.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.