Malajsijská spisovatelka čelí vyšetřování poté, co vydala knihu o svém rozhodnutí odložit hidžáb

Obal knihy Unveiling Choice spisovatelky Maryam Lee.

Malajsijskou spisovatelku Maryam Lee začaly vyšetřovat náboženské úřady poté, co vydala knihu, v níž vypráví o svém rozhodnutí přestat nosit hidžáb – neboli pokrývku hlavy, nošenou mnoha muslimskými ženami.

Maryam napsala na svůj blog, že v říjnu 2019 dostala předvolání od organizace Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) k prošetření možného porušení Oddílu 10 Syariah Criminal Enactment (Selangor), který se týká „jakékoli osoby, jejíž vyřčená či psaná slova, kresby, znaky či jiné formy viditelně reprezentují způsob, jímž osoba: (a) napadá islám nebo tímto náboženstvím opovrhuje“.

Pakliže bude odsouzena, může Maryam dostat pokutu 5 000 malajsijských ringgitů (v přepočtu 1 200 amerických dolarů) nebo trest odnětí svobody až na tři roky.

Maryam je přesvědčená, že předvolání se týká její knihy Unveiling Choice, kterou publikovala na počátku letošního roku. V knize se zabývá tzv. ‚dehijabbingem‘, čili rozhodnutím odložit hidžáb. Vydání knihy se stalo kontroverzním poté, co Oddělení pro náboženské záležitosti nařídilo celou událost prošetřit.

Většinu obyvatel Malajsie tvoří muslimové, kteří podporují poměrně umírněný náhled na islám, přičemž se opírají o systém zákonů stojících na principu rozumu a náboženské tolerance. V posledních letech se však objevili určití striktní zastánci islámu prosazující jeho posílení. Omezenou svobodu projevu lze doložit na příkladu ze srpna letošního roku, kdy vedení vrchního soudu uznalo usnesení soudu šaría, jenž vydal fatvu (prohlášení) namířené proti ženské organizaci Sisters in Islam, bojující za rovnoprávnost pohlaví.

Maryam, nyní čelící vyšetřování, se dovolává solidarity:

V podobných situacích je důležité připomenout vládě, že svoboda projevu není zločinem a že svoboda náboženského vyznání není útokem proti islámu. Ochrana těchto svobod je nezbytná, protože podporuje dodržování lidských práv nás všech.

Autogramiáda knihy Unveiling Choice. Zdroj: Facebook

Různé ženské organizace, aktivisté bojující za lidská práva, umělci a intelektuálové zareagovali vyjádřením podpory a vyznáním solidarity.

Tak například organizace Joint Action Group for Gender Equality, sdružující 13 ženských skupin bojujících za rovnoprávnost pohlaví, prohlásila, že kniha Maryam reprezentuje umocnění ženské svobody:

Kniha ani nepodporuje ani neodrazuje čtenáře od toho, aby následovali cestu autorky, ale ve skutečnosti naopak popisuje hlavní zásady vedoucí k tomuto rozhodnutí na základě zkušenosti jednotlivce a jeho úhlu pohledu.

Příběhy, které poukazují na různé skutečnosti, jsou důležité, protože přispívají k větší názorové diverzitě a diskuzím, jak jsou současné ženy ovlivňovány společností a jejími tlaky.

Malajsijská organizace Action for Justice and Unity podotýká, že je to právě JAIS (Jabatan Agama Islam Selangor), která napadá principy islámu:

Organizace budí dojem, že islám je náboženstvím ‚nátlaku‘ a ne svobodného rozhodnutí člověka. Islám není náboženstvím ani síly, ani donucení. Islám je náboženstvím soudnosti a toleruje rozdíly v myšlení jednotlivců – to je to, na čem je postaveno. Kroky, které podnikla organizace JAIS, toto snižují a zároveň ubližují základní podstatě toho, co islám vlastně je.

Nezávislá webová stránka New Naratif, zaměřená na dění v jihovýchodní Asii, rovněž brání právo Maryam svobodně se vyjadřovat:

Jakožto hnutí za demokracii, svobodu projevu a svobodu odborné diskuze věříme, že je třeba vyhradit prostor pro důležité debaty, ačkoli témata mohou budit různé pocity nebo být kontroverzní.

Rozhodnutí, zda a kde nosit hidžáb, je velmi osobní, a je důležité, aby lidé měli možnost své příběhy a zkušenosti sdílet a v dobré víře se podílet na debatách na toto téma, bez ohledu na jejich konečný výsledek.

Několik významných osobností regionu podepsalo prohlášení vyjadřující nesouhlas s nepodloženým obviněním Maryam:

Chápeme to jako pokus o zásah do možnosti svobodného rozhodování žen a jejich volby ohledně zacházení s jejich tělem, a zvláště pak do mezinárodně hájeného práva svobody projevu. Ve společnosti, která stále ženy omezuje, čelí právě ženy mnoha výzvám a mají jen velmi málo prostoru, aby se mohly svobodně rozhodovat samy za sebe.

Právo na svobodu projevu a svobodu náboženského vyznání zahrnuje mj. i právo vyjádřit svůj osobní názor či právo volně rozhodovat o svém tělu – tudíž i rozhodnout, zda nosit hidžáb, či nikoli.

A závěrem – byla uveřejněna i výstižná ilustrace, zobrazující situaci Maryam:

Jako matku mě znepokojuje, že muslimka Maryam Lee je nyní cílem nespravedlivého obviňování z protiislámských postojů jen kvůli popsání a sdílení svého osobního rozhodnutí nenosit hidžáb. Nenosit hidžáb neznamená protiislámský postoj! Hidžáb, který není volbou, je útlakem.

Začít diskusi

Autoři, prosím přihlásit se »

Pravidla

  • Všechny komentáře jsou schvalovány moderátorem. Pokud pošlete komentář více než jednou, může být vyhodnocen jako spam.
  • Respektujte prosím názory ostatních. Komentáře obsahující vulgarity, obscénosti a osobní útoky nebudou uveřejňovány.